Select Page
Ova stranica nema glavnu kategoriju ili slika nije postavljena
Ova stranica nema glavnu kategoriju ili slika nije postavljena

U dijagnosticiranju muške neplodnosti ključnu ulogu ima analiza kvalitete sjemena (tzv. spermiogram). Spermiogram je analiza uzorka ejakulata gdje se određuje volumen i pH ejakulata, ukupan broj i koncentracija spermija, broj okruglih stanica, udio pokretnih spermija te vitalnost i morfologija spermija. Također se često rade i dodatne analize sjemena, poput određivanja indeksa fragmentacije DNA spermija.

U klasičnom načinu izrade spermiograma, sjeme se promatra pod mikroskopom te se mjere vrijednosti koje se zatim uspoređuju s kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije. Kako bi se dobili podaci koji su važni za dijagnostiku kvalitete sjemena, a ljudsko oko ih putem mikroskopa nije u mogućnosti opaziti i analizirati, razvijeni su računalni sustavi.

Ove godine, uveli smo uređaj Sperm Class Analyzer (SCA) s integriranim računalnim sustavom analize kvalitete sjemena (Computer Assisted Semen Analysis, CASA) tvrtke MICROPTIC. SCA uređaj je u mogućnosti precizno, kvalitetno i detaljno analizirati koncentraciju, pokretljivost, morfologiju, fragmentaciju DNA i vitalnost spermija, prisutnost aglutinacije ili agregacije, broj okruglih stanica, akrosomsku reakciju spermija, te hiperaktivnost i brzinu prolaska kroz mukus.

Uređaj automatski prepoznaje i kategorizira spermije prema brzini i pokretljivosti uočavajući razlike koje je nemoguće uočiti ljudskim okom.

Da pojasnimo pojmove u pogledu kretanja i brzine spermija koji se nalaze u nalazu (Slika 1. Prikaz gibanja spermija i terminologija koja se koristi u CASA sustavu (WHO, 2010):

Brzina (izražena u µm/sec)

  • VCL (engl curvilinear velocity) je prosječna brzina spermija tijekom njegovog stvarnog puta gibanja prilikom kojeg opisuje krivulju
  • VSL (engl straight-line velocity) je brzina gibanja spermija po zamišljenoj ravnoj liniji koja povezuje početnu i završnu točku gibanja
  • VAP (engl average path velocity) je prosječna brzina spermija kroz prosječnu putanju kretanja spermija

Spermiji se klasificiraju prema brzini kao brzi (VCL > 25 µm/sec), srednje brzi (25< VCL <5), spori (VCL <5) ili nepokretni (VCL = 0)

Progresija (izražena u postocima)

  • LIN (engl linearity) je indeks linearnost puta kretanja spermija (VSL/VCL)
  • STR (engl straightness) je indeks pravocrtnosti koji pokazuje prosječnu putanje spermija (VSL/VAP)
  • WOB (engl wobble) je indeks oscilacije, a odnosi se na stupanj oscilacije između stvarnog puta spermija i njegovog prosječnog puta (VAP/VCL)

Spermiji se prema progresivnosti klasificiraju kao progresivno pokretni spermiji (STR > 80%), ne progresivni (80% > STR > 0%), te nepokretni (STR = 0%)

  • ALH (engl amplitude of lateral head displacement) je amplituda pomaka spermija od njegove prosječne putanje gibanja (VAP) i izražava se u µm

Kriteriji za klasificiranje hiperaktivnosti spermija su VCL > 150 µm/sec, ALH > 3,5 µm

Kriteriji za penetraciju spermija kroz mukus su:  VAP >25 µm/sec  STR > 80% i  ALH > 1,25 µm

  • BCF (engl beat-cross frequency) je frekvencija ritma kojom spermij tijekom svoje putanje gibanja presjeca prosječnu putanju gibanja i izražava se u Hz

Tijekom analize, računalni sustav opisuje kretanje spermija različitim bojama te izračunava vrijednosti gibanja spermija razvrstavajući ih po kategorijama

 

 

 

 

Morfologija spermija

Računalni sustav svaki spermij analizira zasebno, a dobiveni podaci analiziraju se na  200 spermija. Spermiji se kategoriziraju po osnovnoj klasifikaciji uz podatke o zastupljenosti jednostrukih odnosno udruženih nepravilnosti. Uz osnovnu klasifikaciju, bilježe se morfološke i morfometričke vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITALNOST SPERMIJA

Na temelju obojenja spermija računalni sustav prepoznaje i bilježi broj, odnosno postotak živih i mrtvih spermija te daje podatak o vitalnosti spermija.

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA fragmentacija

U analizi DNA fragmentacije, računalni sustav prepoznaje ne-fragmentirane i fragmentirane spermije. Razlikuje spermije s malim, srednjim ili velikim halo efektom, bez halo efekta te degradirane spermije.