Select Page

Aktualno

Aktualno

ESHRE, krovna europska udruga za reprodukcijsku medicinu, objavila je u nedavnom članku „Good practice recommendations on add-ons in reproductive medicine“ da prisustvo hijaluronske kiseline u mediju za embriotransfer smanjuje rizik od pobačaja i povećava stopu živorođene djece te se takav medij preporuča u IVF praksi.
Popularno se ovaj medij naziva “embryo glue”, ili ljepilo za zametak. Radi sljedeće:
1. Orijentacija
2. Apozicija
3. Adhezija

Ako želite da se zameci dva sata prije embrio transfera premjeste u ovaj medij, i u tom mediju transferiraju, recite nam. Cijena ove usluge je 50 eura