Select Page

Aktualno

Aktualno

Zbog preseljenja na novu lokaciju, 2022. je bila izazovna godina za našu polikliniku. Preselili smo za vrijeme ljetnih godišnjih odmora, no laboratorij je zbog preseljenja bio na nešto dužoj ljetnoj pauzi nego što je uobičajeno.

Unatoč tome, imamo samo trinaest MPO ciklusa manje nego godinu ranije, odnosno 2022. godine smo započeli ukupno 575 ciklusa. Od toga je 325 ciklusa bilo IVF/ICSI, dvije su bile kriopohrane jajnih stanica, 170 ciklusa bili su krioembriotransferi, a inseminacija je bilo 78.

Ti postupci su rezultirali sa ukupno 181 pozitivnim testom na trudnoću, što čini uspješnost od 31.5% po započetom bilo kakvom ciklusu u poliklinici. U MPO postupcima bile su žene u dobi od 21-44 godine. Zbog izrazito male šanse za porod živog i zdravog djeteta iz postupka sa vlastitim jajnim stanicama u žena nakon 45. godine, u MPO postupke ne primamo žene iza te dobi.

IVF/ICSI

Ukupno je započeto 325 svježih ciklusa. Prije aspiracije odustalo se u 28 ciklusa, i to u 9 žena zbog pozitivnog Covid testa, a u ostalih zbog slabog odgovora na stimulaciju.

U žena koje su imale aspiraciju, embriotransfer nije učinjen u njih 58. U 32 žene radili smo „freeze all“ postupak, uglavnom radi prevencije razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). Kod osam žena na aspiraciji nije dobivena jajna stanica. Zbog izostale oplodnje ili jajne stanice nedostatne kvalitete za oplodnju embriotransfer nije učinjen kod 17 žena. U jedne pacijentice, odustali smo od embriotransfera zbog nepovoljnog endometrija.

U svježem ciklusu bilo je ukupno 238 embriotransfera. 13% žena imalo je embriotransfer blastociste (31 pacijentica), a ostalo smo vraćali zametke starosti 2-4 dana. U 120 ciklusa (50.4%) učinjen je embriotransfer jednog zametka, u 104 (43.7%) dva zametka, a tri zametka smo vratili u 14 ciklusa (5.9%). Nakon vraćanja tri zametka samo je jedna pacijentica imala pozitivan test na trudnoću, ali trudnoća je nažalost, bila biokemijska.

Postignuto je ukupno 77 trudnoća u svježim IVF/ICSI postupcima, što čini uspješnost 32.4% po svježem embriotransferu. Ostvarene su ukupno 3 blizanačke trudnoće, nakon 104 embriotransfera dva zametka (2.9%).

Kod jedne pacijentice nakon vraćanja dvije blastociste imali smo troplodnu trudnoću, koja je završila rođenjem troje zdrave djece. Napominjemo da se ovakav ishod desio kod pacijentice koja iz religijskih razloga nije željela kriopohranu zametaka, što smo naravno poštovali. Međutim takva je trudnoća rizična, pa u našem laboratoriju vrlo rijetko vraćamo dvije blastociste.

Od 325 započetih ciklusa za IVF/ICSI postupak, u 260 ciklusa je korišten standardni protokol za stimulaciju ovulacije (puna stimulacija), u 54 ciklusa je korišten blagi protokol za situlaciju ovulacije, a u 11 pacijentica učinjen je IVF/ICSI postupak u prirodnom ciklusu.

Nije bilo značajne razlike u uspješnosti po embriotransferu ovisno o protokolu za stimulaciju ovulacije. Tako je pozitivnim testom na trudnoću rezultiralo 33%  embriotransfera nakon pune stimulacije, 30.2% nakon blage stimulacije te 28.6% embriotransfera u prirodnom ciklusu, iako smo prirodnih ciklusa učinili malo pa niti uzorak nije statistički značajan.

Krioembriotransfer (FET)

  1. godine započeto je 170 ciklusa za krioembriotransfer. U dva ciklusa se odustalo od transfera zbog otežanog prolaska kroz cervikalni kanal, te je učinjeno ukupno 168 krioembriotransfera. S obzirom da u pravilu smrzavamo petodnevne zametke, u 165 kriopostupaka vraćali smo blastociste, a zametke starosti 3-4 dana vraćali smo samo u tri kriopostupka.

I dalje smo vrlo uspješni u krioembriotransferima. Ostvareno je ukupno 95 trudnoća, što je uspješnost 56.5% po krioembriotransferu.

Krioembriotransfere smo u 80.4% slučajeva radili u stimuliranom ciklusu zbog manjeg rizika od odustajanja. U prirodnom ciklusu je bilo učinjeno ukupno 35 krioembriotransfera. Uspješnost je odlična i u stimuliranim (55.6%) i u prirodnim ciklusima (60%).

Kod većine krioembriotransfera smo vraćali jedan zametak (144), a u 24 ciklusa smo vratili dva zametka. Nismo imali krioembriotransfera tri zametka.

Uspješnost za FET jedne blastociste je bila 56.5%, a nakon FET-a dvije blastociste 62.5%. Nakon krioembriotransfera dvije blastociste bile su ukupno dvije blizanačke trudnoće (8.3%). Jedna blizanačka trudnoća dogodila se nakon krioembriotransfera jedne blastociste u prirodnom ciklusu. Radilo se o dvojajčanim blizancima, što znači da je jedno dijete začeto prirodnim putem u ciklusu kada je rađen krioembriotransfer. Rođeni su dječak i djevojčica.

Inseminacija (AIH)

  1. godine učinjeno je ukupno 77 inseminacija, većina u stimuliranom ciklusu. U prirodnom ciklusu učinjeno je 10 inseminacija. Pozitivan test na trudnoću ostvaren je u 9 ciklusa (11.7%).

 

Blizanačke trudnoće

Kao i ranijih godina, zadovoljni smo zbog niske stope višeplodnih trudnoća. U 2022. godini bilo je ukupno sedam višeplodnih trudnoća (3.9% od ukupnog broja trudnoća). Četiri višeplodne trudnoće ostvarene su u svježem IVF/ICSI postupku, od toga jedna s trojcima. Od tri blizanačke trudnoće nakon kriopostupka, jedna je ostvarena nakon FET-a jednog zametka.

 

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali Polikliniku BetaPlus za svoju ustanovu za potpomognutu oplodnju, te se nadamo da ćemo i ubuduće opravdavati Vaše povjerenje. Koristimo i ovu priliku da najavimo da će nam se uskoro roditi BetaPlus beba broj 1000, što planiramo proslaviti kako takav uspjeh i zaslužuje!

 

Tim Poliklinike BetaPlus