Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Kristina Belak, dr. med. završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2013. godine. Specijalistica je ginekologije i opstetricije.

Obavezni pripravnički staž doktora medicine odradila je u KBC Rijeka. Potom je radila u turističkoj ambulanti u Martinšćici na otoku Cresu te dvije godine u Nastavnom zavodu za hitnu medicine Istarske županije, u ispostavi Pula.

Sa željenim specijalističkim usavršavanjem započela je u siječnju 2017. godine. Specijalistički se usavršavala u Općoj bolnici Pula i Kliničkom bolničkom centru Rijeka, a specijalistički ispit položila je u rujnu 2022. godine.

Tijekom specijalizacije završila je Poslijediplomski specijalistički studij Ginekologija i opstetricija te stekla akademski naziv sveučilišna magistra ginekologije i opstetricije.

U periodu od listopada 2020. do rujna 2023. bila je naslovni asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na katedri za ginekologiju i opstetriciju.

Sudjelovala je na brojnim domaćim kongresima iz područja ginekologije i opstetricije te ultrazvučne dijagnostike. Završila je poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem.

Područje interesa joj je humana reprodukcija i reprodukcijska endokrinologija te minimalno invazivna kirurgija, pa u BetaPlus poliklinici provodi edukaciju za užu specijalizaciju iz humane reprodukcije.