Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

Krioembriotransfer (FET – „frozen embryo transfer“, transfer smrznutih embrija) je postupak kod kojeg odrmrzavamo ranije kriopohranjene zametke te ih vraćamo u prirodnom i u stimuliranom ciklusu. U prirodnom ciklusu, za žene koje redovito ovuliraju, a mlade su i smatramo da nije potrebna podrška egzogenim estradiolom i progesteronom, pacijentica dolazi na prvi uzv oko 10-og dana ciklusa. Tad se utvrđuje debljina endometrija i postojanje vodećeg folikula. Nakon toga, dan embriotranfera se može odrediti mjerenjem LH ili ultrazvučno.

U stimuliranom ciklusu, koji koristimo ako je žena u ranijim postupcima imala tanak ili endometrij nepovoljne ehogenosti, ili žena ne ovulira, ili ima više od 38 godina; ili zbog timinga FET-a; žena koristi tablete estradiola, od prvog dana ciklusa. Oko desetog dana učini se UZV. Ukoliko je endometrij zadovoljavajućeg izgleda i debljine, nastavlja se uzimanje estradiola, a započinje i uzimanje progesterona. Embriotransfer se učini nakon određenog broja dana uzimanja progesteronskog preparata.

Otkad se koristi vitrifikacija kao metoda kriopohrane zametaka, uspješno se kriopohraniti može svaki zametak dobre morfologije. Međutim, zameci u ranoj fazi razvoja nemaju tako dobru uspješnost trudnoća nakon odmrzavanja, pa je, ukoliko je to moguće, uvijek bolje kriopohraniti blastociste.

Kod pozitivnog beta HCG-a ova terapija se nastavlja obično do 8-og ili 12-og tjedna trudnoće, kada se postupno prekida.