Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Skype konzultacije su usluga koju smo osmislili za pacijente koji žive daleko od Zagreba ili u inozemstvu, a imaju potrebu za konzultacijama u vezi medicinski potpomognute oplodnje (MPO). Usluga uključuje konzultacije video linkom preko aplikacije Skype. Ukoliko nemate ovu  aplikaciju, besplatno ju možete skinuti ovdje.

Na konzultacije se možete naručiti putem našeg telefona +385 1 5580 250, ili putem web-formulara za narudžbe. Sestrama ćete kod narudžbe ostaviti svoje skype korisničko ime na koji će Vas naši liječnici pozvati u dogovoreno vrijeme.

Konzultacije se plaćaju unaprijed, bankovnim transferom sa slijedećim  podacima: BetaPlus Poliklinika, Avenija V.Holjevca 23, 10000 Zagreb;  račun u Zagrebačkoj banci, IBAN HR4123600001102187546, SWIFT: ZABAHR2X.  Cijene konzultacija su kako je navedeno u našem cjeniku na ovim stranicama. U slučaju uplate u drugoj valuti osim kune, molimo primijeniti srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan uplate. Molimo da nam prije dogovorenog vremena konzultacija pošaljete potvrdu o plaćanju na e-mail.

Jezik na kojem možete komunicirati sa našim liječnicima,  osim hrvatskog, je engleski. Za konzultacije molimo svakako  priredite Vaše prijašnje nalaze u elektronskom obliku, da ih tijekom  razgovora možete poslati liječniku na uvid.