Select Page

Trudnoća

Trudnoća

Nakon embriotransfera neophodno je pridržavati se preporuka u otpusnom pismu, jer je poznato da je u postupku stimulacije ovulacije funkcija žutog tijela slabija. Bez propisanih lijekova koji služe kao pomoć žutom tijelu koje proizvodi progesteron i održava ranu trudnoću, u postupku izvantjelesne oplodnje trudnoća nije izgledna.

Kao pomoć žutom tijelu obično se preporučuje prirodni progesteron. Ponekad se koristi i didrogesteron. Injekcije progesterona i HCG-a su također dobar izbor. Sve druge metode pomoći žutom tijelu zasada su eksperimentalne i nema dokaza da pomažu više od standardnih načina, tableta i gela.

Standardno se dan aspiracije ili inseminacije smatra 14-tim danom ciklusa. Tako se kasnije računa i trudnoća, odnosno dan aspiracije ili inseminacije se računa kao puna dva tjedna trudnoće.

Beta HCG, hormon kojim se dokazuje rana trudnoća, se kod nekih žena počinje lučiti rano, već dan nakon implantacije. Prema današnjim saznanjima, implantacija se dešava oko 21-og dana ciklusa (7 dana nakon aspiracije/inseminacije). U slijedećoj tablici naći ćete vrijednosti beta HCG-a koje znače trudnoću, ovisno o broju dana iza postupka.

Prosječne vrijednosti beta HCG-a

Vađenjem krvi na beta HCG rana trudnoća se u 5% žena može dokazati već negdje oko 22-og dana ciklusa, a u svih žena oko 28-og dana ciklusa. Vrijednosti beta HCG-a nam ne mogu reći da li je trudnoća uredna ili patološka, u maternici ili izvan nje.

Testovi na trudnoću iz urina imaju osjetljivost od 10-50 IU HCG-a i pozitivni su 14 dana nakon inseminacije ili aspiracije, ukoliko je nastupila trudnoća. Pozitivan test predstavlja dokaz biokemijske trudnoće, koja se u određenom broju slučajeva ne nastavlja razvijati i ne ostvari kliničku trudnoću, pa i test nakon nekog vremena postane negativan. Ovo se događa relativno često, posebno u žena starijih od 40 godina.

Gore spomenute vrijednosti beta HCG-a su samo okvirne jer vrijednosti beta HCG-a jako variraju, te nalaz niži ili puno viši od ovdje napisanog ne mora biti razlog za zabrinutost. Negativan beta HCG varira od laboratorija do laboratorija, ali obično iznosi vrijednost od 0 do 5 IU/L.

U normalnoj trudnoći svakih 1,5-2 dana razina HCG-a u krvi se okvirno udvostručuje. Porast HCG-a i razine progesterona s visokom sigurnošću govore za urednu kliničku trudnoću. Ona se dokazuje kad se ultrazvukom prikaže gestacijska vrećica u maternici, najranije 31-og dana ciklusa. Tada je razina HCG-a viša od 1000-1500 IU/L. Na kraju 6. tjedna trudnoće (u drugom tjednu izostanka menstruacije), razina β HCG je iznad 6000 IU/L, na UZV se vidi par mm veliki embrij i mogu se vidjeti otkucaji srca.

Kada se utvrdi klinička trudnoća, rizik spontanog pobačaja je isti kao i u prirodnim trudnoćama, oko 10-15%. Rizik izvanmaternične trudnoće u postupku izvantjelesne oplodnje je oko 1-2%. Rizik heterotopične trudnoće (kod koje se jedan zametak razvija u maternici, a drugi u jajovodu) je oko 1%.

Ukoliko krvarite, ali slabije, nakon IVF postupka važno je odrediti i vrijednost beta HCG , jer krvarenja može biti i u ranoj trudnoći. Ako je 14 dana nakon aspiracije (ovulacije) β HCG negativan, nije došlo do implantacije i trudnoće. Postupak je bio neuspješan.