Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

U rujnu 2019. u časopisu „Fertility and Sterility“ objavljena je metaanaliza o učinkovitosti progesterona na povećanje stopa trudnoća u svježim ciklusima izvantjelesne oplodnje. Uspoređivali su se različiti načini primjene progesterona, početak uzimanja, dužina uzimanja te istodobna primjena estrogena. U studiju su uključene publikacije u razdoblju od 1983. do 2018. godine, a uključuju 26 726 žena u IVF postupcima.

Od ranije je poznato da uzimanje progesterona kao potpora žutom tijelu u IVF postupcima značajno povećava stopu trudnoća. Utvrđeno je da, u odnosu na vaginalnu primjenu progesterona, najveću korist na povećanje stope kliničkih trudnoća ima intramuskularna primjena progesterona (OR 1.37). Optimalno vrijeme za početak uzimanja progesterona je razdoblje između aspiracije jajnih stanica i embriotransfera; idealno unutar 1 dana od aspiracije jajnih stanica. Studija je pokazala da istodobna primjena estrogena u svježim IVF ciklusima ne povećava stopu trudnoća. Također se pokazalo kako prolongirano uzimanje progesterona ne povećava šansu za uspješnu trudnoću (uspješnost je jednaka kada se progesteron uzima 3 tjedna nakon aspiracije ili se nastavi do 12 tjedana).

U BetaPlusu preporučamo da se terapija progesteronom započne na dan aspiracije jajnih stanica (navečer). Zbog jednostavnosti primjene, uobičajeno preporučamo vaginalnu primjenu progesterona. Koristimo i intramuskularne preparate, a intramuskularnu primjenu progesterona preporučamo nakon embriotransfera perspektivnih zametaka kod žena starijih od 40 godina ili kod žena sa prethodno više neuspješnih postupka. Zasad kod urednih trudnoća progesteron preporučamo do punih 8 tjedana trudnoće (6 tjedana iza aspiracije).