Select Page

Neplodnost

Neplodnost

Neplodnost – odakle krenuti

Neplodnost je važan javnozdravstveni problem jer se smatra da će samo 85% parova koji ne koriste kontracepciju uspjeti ostvariti trudnoću u prvoj godini pokušavanja, a ostalih 15% je bar privremeno neplodno.  Neki će uspjeti tijekom druge i treće godine pokušavanja, a neki će odmah potražiti medicinsku pomoć. Vrlo mali broj parova neće nikad uspjeti ostvariti svoju želju.

Neplodnim se smatra:

  • Par koji ne uspije ostvariti trudnoću nakon godinu dana nezaštićenih odnosa, ako je žena mlađa od 35 godina
  • Par koji ne uspije ostvariti trudnoću nakon 6 mjeseci nezaštićenih odnosa, ako je žena starija od 35 godina
  • Žena koja uspije zanijeti, ali ne uspijeva iznijeti trudnoću do termina

Uzrok gore navedenoj diskriminaciji prema dobi jest opadanje kvalitete jajnih stanica s dobi žene, pa je u njih cijeli postupak potrebno ubrzati. U svakom slučaju, neplodni par se najkasnije nakon isteka gore navedenog vremena treba javiti subspecijalistu humane reprodukcije koji će mu:

Cilj posjeta subspecijalistu humane reprodukcije jest rođenje živog i zdravog djeteta, što se nadamo da ćete čim prije ostvariti.  U tekstovima na ovim stranicama naći ćete najčešće razloge za neplodnost, način postavljanja dijagnoze i načine liječenja, što će Vam, nadamo se, pomoći na Vašem putu.