Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Popis nalaza za IVF postupak obuhvaća listu specifičnih liječničkih pretraga i nalaza koji će moguće biti potrebni za početak zahvata potpomognute oplodnje.

  • Papa test, ne stariji od jedne godine
  • hormonski status: FSH, LH, E2, PRL i TSH vađeni drugog do petog dana ciklusa
  • ponekad će možda biti potrebni i dodatni nalazi: ukupni testosteron, DHEA-s, SHBG; progesteron (21. dana ciklusa), 17-OHP, kortizol…
  • cervikalni brisevi (aerobi, mikoplazme i ureaplazma, klamidija)
  • markeri zaraznih bolesti, i za partnera (HBV, HCV, HIV, sifilis)
  • krvna grupa i Rh faktor za ženu
  • pregled dojki (UZV, mamografija) za žene starije od 40 godina, ili za one sa opterećenom obiteljskom anamnezom
  • spermiogram
  • eventualno nalaz urologa te nalazi koje on indicira (hormoni, kromosomski nalazi, UZV CD, i sl.)
  • kopije dosadašnje ginekološke/andološke dokumentacije