Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

BetaPlus kriteriji za kriopohranu zametaka su strogi, jer je hrvatski Zakon o pomognutoj oplodnji još nedorečen po pitanju postupka s viškom zametaka.

Prema tom Zakonu, prilikom embriotransfera smije se vratiti najviše dva zametka, iznimno tri. Zato ćemo, ukoliko nakon 72 sata kultivacije zametaka imamo više od četiri zametka, produžiti kultivaciju tih zametaka do stadija blastociste.

Kvalitetu blastociste ocjenjujemo prema kriterijima predloženim od internacionalnog udruženja embriologa (The Istanbul consensus workshop on embryo assessement: proceedings of an expert meeting. Hum Reprod 2011; 26:1270-1283). Ovi kriteriji nalaze se u zaglavlju svakog našeg otpusnog pisma kod pacijentica koje imaju blastociste za embriotransfer.

Prilikom odabira zametaka za kriopohranu primijenjujemo preporuke internacionalnog udruženja embriologa (The Alpha consensus meeting on cryopreservation key performance indicators and benchmarks: proceedings of an expert meeting. Reprod BioMed Online 2012; 25:146-167), te pohranjujemo:

 1. Blastociste koje peti dan (116 ± 2h od inseminacije stanica) imaju ocjenu:
  1. blastocela od 2 do 4
  2. zametnog čvora najmanje 2
  3. trofoektoderma najmanje 2
 1. Blastociste koje šesti dan (140 ±2h od inseminacije stanica) imaju ocjenu:
  1. blastocela najmanje 3
  2. zametnog čvora najmanje 2
  3. trofoektoderma najmanje 2

Iznimno ćemo kriopohraniti i zametke u ranijim stadijima razvoja, prema slijedećim kriterijima:

Rani zameci pravilnih blastomera i s manje od 20% fragmentacije koji su dostigli stadij razvoja:

 1. četverostanični na drugi dan kultivacije (44 ± 1 h od inseminacije)
 2. šest do osamstanični na treći dan kultivacije (68 ± 1 h od inseminacije)
 3. kompaktacije na četvrti dan kultivacije (92 ± 2 h od inseminacije)