Select Page

Aktualno

Aktualno

DONACIJA JAJNIH STANICA – kratki vodič

Začeće uz pomoć doniranih spolnih stanica ili zametaka sve se češće koristi kao metoda medicinski potpomognute oplodnje za parove koji ne mogu zasnovati obitelj s vlastitim spolnim stanicama. Uz donaciju jajnih stanica, postoji i donacija sjemena te zametaka. Važno je za istaknuti da prilikom donacije sjemena ili jajnih stanica jedan od roditelja zadržava genetsku povezanost s djetetom, dok kod donacije zametka nema genetske povezanosti roditelja i djeteta. U svakom slučaju, buduća majka biološki se povezuje s djetetom kroz trudnoću i porođaj.

Donacija jajne stanice kao metoda liječenja preporučena je ženama koje ne mogu začeti s vlastitim jajnim stanicama. Najčešći razlozi su:

  • Prijevremeno iscrpljenje jajnika sa sniženom rezervom jajnih stanica
  • Prijevremena menopauza
  • Gubitak funkcije jajnika zbog kemoterapije, zračenja ili operacija na jajniku
  • Žene uznapredovale reproduktivne dobi
  • Žene koje su nosioci određenih genetskih oboljenja koja se mogu prenijeti na potomstvo
  • Žene s lošom kvalitetom jajnih stanica i/ili embrija
  • Višestruko neuspješni IVF postupci

Što je donacija jajnih stanica?

Donacija jajnih stanica je dobrovoljan, altruističan postupak kojim mlada i zdrava žena daruje svoje jajne stanice ženi kojoj je to potrebno. Donacija nije plaćena, no dozvoljena je financijska kompenzacija koja pokriva troškove prijevoza, smještaja, naknade zbog izostanka s posla i slično. U većini europskih zemalja dozvoljena je donacija jajnih stanica te je ista regulirana zakonima svake pojedine države. Žene koje se odluče darovati svoje jajne stanice prolaze kroz selekcijski proces definiran zakonom. U sklopu selekcijskog procesa prolaze kroz psihološko testiranje, testiraju se na spolne i krvlju prenosive bolesti, te na najčešće nasljedne genetske bolesti. Također, prikupljaju se detaljni podatci o zdravstvenom stanju donorice, bolestima u njenoj obitelji i potomstvu ukoliko ga ima. Donorice mogu biti anonimne ili otvorene. U nekim zemljama je moguća i donacija od strane poznate osobe (npr. sestra, bliska prijateljica).  Za anonimne donorice, dostupni su samo relevatni medicinski podatci donorice bez podataka kojima bi se ona mogla identificirati. Kod otvorene donacije dostupni su podatci kojima se može identificirati  donorica, kao npr. ime i prezime, zadnje poznato mjesto prebivališta i slično. Podatke donorice najčešće može zatražiti samo dijete koje je začeto iz donirane jajne stanice.

Postupak medicinski potpomognute oplodnje s doniranom jajnom stanicom sastoji se od više koraka:

Korak 1: Pronalazak ustanove koja izvodi postupke medicinski potpomognute oplodnje s doniranom jajnom stanicom

Prvi koraci do uspješnog ostvarenja trudnoće su kontaktiranje ustanove i konzultacije s koordinatorom donacijskog programa koji par vodi kroz cijeli proces.

Korak 2: Odabir donorice

U odabiru donorice, važno je  da se ona „upari“ s primateljicom jajne stanice na osnovu fizičkih karakteristika; visine i težine, boje kože, kose i očiju, te krvne grupe. Donorice se najčešće odabiru iz registra donorica, no postoje i banke jajnih stanica. Pojedine ustanove nude mogućnost odabira donorice na osnovu njenog obrazovanja, interesa, hobija i slično.

Korak 3: Stimulacija jajnika donorice i priprema primateljice

Nakon uspješnog odabira donorice ona se kontaktira i započinje s uzimanjem lijekova za stimulaciju jajnika kako bi se prikupilo više jajnih stanica. U isto vrijeme primateljica jajne stanice započinje s hormonskom terapijom estrogenima i progesteronima kako  bi se endometrij (sluznica maternice) pripremio za embriotransfer.

Korak 4: Aspiracija jajnih stanica i oplodnja

Nakon otprilike 10 do 14 dana stimulacije jajnika izvodi se punkcija jajnika i aspiracija jajnih stanica donorice, a prikupljene jajne stanice se oplođuju sjemenom partnera primateljice jajne stanice. Nakon oplodnje prati se razvoj embrija u embriološkom laboratoriju.

Korak 5: Embriotransfer

Embriji se prenose u maternicu primateljice 3 ili 5 dana nakon oplodnje, a par odabire hoće li se prenijeti jedan ili dva embrija. Pri tome je važno naglasiti da kod prijenosa dva embrija postoji mogućnost blizanačke trudnoće.

Korak 6: Test na trudnoću

Pozitivan test na trudnoću potvrđuje uspješnost postupka i ostvarenje trudnoće.

Zašto se odlučiti na donaciju jajne stanice?

Začeće uz pomoć donirane jajne stanice je alternativa posvojenju djeteta. Ipak, kod donacije žena ima iskustvo trudnoće i porođaja te razvija tu posebnu povezanost između majke i djeteta. Uz to uspješnost ovog postupka je vrlo visoka. Oko 80% oplođenih doniranih jajnih stanica se razvija u pravilne embrije, postotak implantacije embrija je 70-85%, a stopa kliničkih trudnoća nakon prvog  embriotransfera iznosi oko 50-60%, nakon drugog preko 65%, a nakon trećeg preko 90%. Većina ustanova koja provodi ove postupke garantira broj jajnih stanica koje će se dobiti postupkom donacije, broj embrija i uspješnost preko 90% uz tri uzastopna embriotransfera.

 

Dr. Kristina Belak