Select Page

Aktualno

Aktualno

Pitao/la: Anita

Poštovani, ginekologica kod koje sam u postupku potpomognute oplodnje ne smatra da je vrijednost mojeg TSH od 2,38 mU/L problem. Vrijednosti FT3 = 5,13 pmol/L, FT3 = 15,19 pmol/L. No informirajući se, nailazim na razne oprečne teorije o tome koliki bi zaista TSH trebao biti, te kako su vrijednosti iznad 2 mU/L itekako problem, pa Vas molim za pojašnjenje.

Odgovorila: dr. Martina Bračun

Poštovana, preporuča se da vrijednosti TSH prilikom planiranja trudnoće, kao i u prvom tromjesečju trudnoće ne prelaze vrijednost od 2.5. Tek kod vrijednosti TSH 2.5 i viših, uvodi se supstitucijska terapija. Vaši nalazi su uredni te ne zahtijevaju korekciju.

Postavi pitanje