Select Page

Aktualno

Aktualno

14.7.2016. Zika i neplodnost

Na www.medscape.com objavljene su privremene smjernice i preporuke vezano uz Zika virus, za 2016. godinu, a koje su predložene od strane Centers for Disease Control and Prevention. Prenosimo Vam najvažnije informacije:

Na infekciju Zika virusom mora se posumnjati u osobe koja živi ili je u posljednja dva tjedna putovala u zahvaćeno područje (prema preporukama Ministarstva zdravlja uglavnom države Latinske Amerike), a ima dva ili više slijedećih simptoma: vrućica, osip, konjunkitivitis (crvene oči) ili artralgija (bol u zglobovima).

Muškarac kojem je partnerica trudna, a živi ili je posjetio područje gdje komarci prenose Zika virus, trebao bi koristiti kondom ili apstinirati od spolnih odnosa za cijelo vrijeme trajanja trudnoće.

Trudnice koje su posjetile zahvaćeno područje, trebale bi se testirati na Zika virus, čak ako i nemaju simptoma infekcije.

Muškarcima i ženama kojima je dijagnosticirana Zika infekcija, ili imaju simptome Zika infekcije nakon moguće izloženosti Zika virusu, preporuča se slijedeće:

  • Žene ne bi smjele planirati trudnoću najmanje 8 tjedana od pojave simptoma
  • Muškarci ne bi smjeli imati nezaštićeni spolni odnos najmanje 6 mjeseci od pojave simptoma (taj interval je preporučen na temelju ograničenih saznanja o prisutnosti Zika virusa u ejakulatu, a dobiven je tako da se dosad najduži period u kojem je potvrđen Zika virus u sjemenu zaraženog muškarca pomnožio sa 3)
  • Za muškarce i žene bez znakova Zika infekcije, ali s mogućom izloženošću Zika virusu (putovanje u zahvaćeno područje ili nezaštićeni spolni odnos sa zaraženom osobom), preporuča se da odgode planiranje trudnoće najmanje 8 tjedana iza moguće izloženosti Zika virusu
  • Parovima u kojima muškarac živi u zahvaćenom području, a nije razvio simptome infekcije, preporuča se da koriste kondome ili apstiniraju od spolnih odnosa, dok god postoji aktivni prijenos Zika virusa

Zasad još nisu dokumentirani slučajevi prijenosa Zika virusa u postupcima medicinski potpomognute oplodnje, ali prijenos putem doniranih gameta ili zametaka je teoretski moguć. Zika virus se ne uništava prilikom procesa kriopohrane. Zbog toga, prema preporuci Food and Drug Administration, donori sjemena ili jajnih stanica ne mogu biti osobe sa bilo kojim od slijedećih rizičnih faktora: dijagnoza Zika infekcije u posljednjih 6 mjeseci; prebivalište ili putovanje u područje zahvaćeno aktivnim prijenosom Zika infekcije u posljednjih 6 mjeseci; unutar 6 mjeseci spolni odnos sa muškarcem koji je u periodu od 6 mjeseci prije spolnog odnosa bio zaražen Zika virusom ili je putovao u područje aktivnog prijenosa Zika virusa.