Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Procjena rezerve jajnika, ili procjena plodnosti (testiranje rezerve jajnika) je metoda koji uključuje kombinaciju biokemijskih testova i ultrazvučnog pregleda.

Procjena plodnosti (testiranje rezerve jajnika)

Za razliku od zdravih muškaraca čije se spolne stanice (spermiji) stvaraju cijeli život, zdrave žene već su rođene sa svim jajnim stanicama koje će ikad imati. Nakon rođenja se broj jajnih stanica samo smanjuje, pa u pubertetu padne sa 6-7 milijuna (koliko ima fetus) na oko 300.000 jajnih stanica. Klinički značajan pad plodnosti počinje već u ranim tridesetima.

Svaki menstruacijski ciklus, a njih je oko 400 u životu žene, zbog složenih mehanizama odabira jedne jajne stanice koja će u tom menstruacijskom ciklusu ovulirati “potroši” se oko 1000 jajnih stanica. Osim ovoga, postoje i čimbenici kao što su genetika, način života, okoliš, medicinski problemi (endometrioza, operacije jajnika, kemoterapije i zračenja), koji mogu utjecati na količinu i kvalitetu jajnih stanica žene. Sve to na kraju dovedi do potpune “iscrpljenosti” jajnika i menopauze.

Rezerva jajnika je pojam koji označava sposobnost jajnika da stvori jajne stanice koje oplođene daju zdravu i uspješnu trudnoću. Danas postoje pretrage koje nam posredno pokazuju kolika je rezerva jajnika, preko broja i kvalitete preostalih jajnih stanica. Pretrage se mogu izvoditi pojedinačno, ali tek svi rezultati zajedno daju potpunije informacije o reproduktivnom potencijalu žene.

Test procjene rezerve jajnika obuhvaća:

Biokemijske testove:

Ultrazvučni pregled:

  • broj antralnih folikula (AFC)

 

Folikulstimulirajući hormon (FSH)

FSH je hormon koji stvara i izlučuje adenohipofiza, žlijezda smještena u mozgu. Kod žena FSH potiče rast i dozrijevanje folikula jajnika, što rezultira stvaranjem zrele jajne stanice spremne za ovulaciju, a potom i za oplodnju. FSH se proizvodi cijeli ženin život, no kod iscrpljenih jajnika više ne može potaknuti folikulogenezu pa njegove vrijednosti rastu.

U vrijeme menstruacije FSH treba početi stimulirati jajnik na proizvodnju folikula. Ukoliko jajnik više nema folikula kojima bi mogao reagirati i stvoriti jajnu stanicu, vrijednosti FSH će se povisiti, pokušavajući sa više stimuliranja dovesti do reakcije jajnika. Zato su vrijednosti FSH u vrijeme menstruacije najviše, pa se tad i mjere (od 2-5 dana menstruacijskog ciklusa). Povišene bazalne vrijednosti FSH (više od 10-20 IU) upućuju na smanjenu rezervu jajnika, a time i slab odgovor na eventualnu stimulaciju ovulacije.

Antimullerov hormon (AMH)

AMH je glikoprotein koji kod žene proizvode granuloza stanice primarnih, preantralnih i antralnih folikula veličine 2-6 mm u promjeru, pa vrijednosti AMH izravno ovise o broju preostalih folikula u jajniku. Zbog ranih folikula koji izlučuju AMH, njegova koncentracija je stabilna unutar ciklusa, i može se mjeriti tijekom cijelog ciklusa. Kako se broj folikula jajnika smanjuje s dobi, istodobno se smanjuje i razina AMH, što koji nam služi kao jedan od pokazatelja preostale rezerve jajnika.

U postupcima IVF, AMH je povezan s brojem dobivenih jajnih stanica. On može otkriti žene čiji će jajnici prejako reagirati na stimulaciju i izazvati sindrom ovarijske hiperstimulacije (OHSS), ili otkriti žene koje će slabo odgovoriti na stimulaciju ovulacije. Razina AMH je dobar pokazatelj količine i broja jajnih stanica, ali ne i kvalitete jajnih stanica, tako da mlade žene s niskim razinama AMH mogu imati smanjeni broj jajnih stanica, ali stanice normalne kvalitete i relativno dobru šansu za trudnoću.

Vrijednosti AMH kao pokazatelja plodnosti u žena prije 38. godine života su otprilike slijedeće:

AMH pmol/L

0.0-2.2                  Vrlo niske koncentracije

2.2-15.7               Smanjena plodnost

15.7-28.6             Zadovoljavajuća plodnost

28.6-48.5             Optimalna plodnost

>48.5                    Povećane koncentracije

 

Mnogi laboratoriji će umjesto gornje tablice, vrijednosti AMH interpretirati prema referentnim vrijednostima za dob žene, čime će se stvoriti lažna sigurnost u žena. Naime, kod starijih žena se referentne vrijednosti sužavaju, pa nalaz AMH od 20 pmol/l u žene od naprimjer 40 godina, kojoj je referentni raspon od 1-25 pmol/l je značajno bolji nalaz nego ista vrijednost u mlade žene kod koje je referentni raspon 1-75 pmol/l.

Različiti laboratoriji izdaju nalaze za AMH u različitim jedinicama. Ukoliko je vaš nalaz izražen u μg/L, slijedite slijedeću formulu i dobit ćete nalaz u pmol/l

x (vrijednost na nalazu) x 7,14 = vrijednost u pmol/L

U novije se vrijeme ustanovilo da su vrijednosti AMH u populaciji slične u žena iste dobi, odnosno da je jednak broj žena sa niskim AMH i u populaciji plodnih i u populaciji neplodnih žena iste dobi.

 

Broj antralnih folikula (antral follicle count – AFC)

Pomoću transvaginalnog ultrazvučnog pregleda brojimo antralne folikule promjera 2-10 mm na oba jajnika. Broj antralnih folikula izravno pokazuje rezervu jajnika.

Prema AFC liječnik može predvidjeti odgovor jajnika na stimulaciju ovulacije i vjerojatnost za uspjeh IVF postupka. AFC je bolji test određivanja ovarijskog odgovora u usporedbi sa biokemijskim testovima.

Ukupni broj antralnih folikula (Očekivani odgovor na lijekove za stimulaciju ovulacije i vjerojatnost za uspjeh)

< 4          (Izrazito nizak broj, vrlo loš odgovor na stimulaciju. Moguće odustajanje od postupka)

4 – 7       (Nizak broj, očekivan loš odgovor na stimulaciju. Daju se visoke doze gonadotropina)

8 – 10     (Umjereno nizak broj, blago smanjena šansa za trudnoću)

11 – 14   (Normalan broj, dobar odgovor na stimulaciju, dobra šansa za trudnoću)

15 – 26   (Odličan odgovor na blagu stimulaciju, najbolji broj očekivanih trudnoća)

> 26       (Visok broj, izrazito povišen rizik za OHSS i vrlo dobar broj trudnoća)

 

Biokemijski testovi i ultrazvučni pregledi mogu se koristiti za procjenu rezerve jajnika. Budući da niti jedna procjena rezerve jajnika nema 100% osjetljivost i specifičnost, testovi se kombiniraju radi poboljšanja rezultata. AMH i AFC su najprecizniji prediktori.

Ostali testovi: određivanje vrijednosti estradiola i inhibina B, klomifenski dinamički test, ultrazvučno mjerenje volumena jajnika, nemaju dovoljnu osjetljivost i specifičnost, te se više ne preporučuju u procjeni rezerve jajnika.

Procjena rezerve jajnika se preporuča:

  • ženama koje planiraju odgoditi rađanje iza 30-te ili 35-te godine života;
  • svim ženama u postupcima potpomognute oplodnje;
  • kod genetskih razloga (npr. 45X mozaicizam);
  • kod žena sa prijevremenom menopauzom u obitelji;
  • kod stanja i operacija koje su mogle dovesti do oštećenja jajnika (endometrioza, zdjelična upalna bolest, ciste, odstranjenje jednog jajnika, nakon liječenja gonadotoksičnim lijekovima i/ili irradijacijom zdjelice zbog karcinoma);
  • ženama koje puše;

 

Primarni cilj ovih pretraga je otkriti žene sa smanjenom rezervom jajnika i potom prilagoditi način liječenja za svaku ženu kojoj je liječenje potrebno.

Napominjemo da testiranje rezerve jajnika samo posredno ukazuje na plodnost žene, koja i uz nisku rezervu jajnika kod mladih žena može biti posve očuvana, a uz visoku rezervu jajnika u četrdesetim niska.