Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Karolina Poljak Panić diplomirala je u rujnu 2020. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) na sveučilišnom diplomskom studiju Eksperimentalne biologije, modul Fiziologija i imunobiologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla zvanje Magistra eksperimentalne biologije. Diplomski rad je izradila u Laboratoriju za neuroonkologiju na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu pri čemu je stekla mnogo iskustva i znanja u metodama molekularne biologije. Rezultati istraživanja diplomskog rada su objavljeni u časopisu Cancers (Basel) po nazivom “Methylation Patterns of DKK1, DKK3 and GSK3β Are Accompanied with Different Expression Levels in Human Astrocytoma”. Dodatno iskustvo je stekla 2019. godine kada je odrađivala stručnu praksu u Laboratoriju za molekularnu genetiku, Zavod za molekularnu biologiju na Institutu Ruđer Bošković.

U zadnjim godinama studija pokazuje interes za područje humane reprodukcije te se u ožujku 2021. pridružuje BetaPlus timu. Karolina je marljiva, odgovorna i uporna osoba, iznimno motivirana za rad, kontinuirano učenje te stjecanje novih znanja i vještina u Laboratoriju za medicinski potpomognutu oplodnju.