Select Page

Ostali liječnici specijalisti

Ostali liječnici specijalisti

Prof.prim.dr.sc. Branka Maldini,dr.med. je specijalist anesteziolog, reanimatolog, specijalist intenzivne medicine i liječenja boli; subspecijalist intenzivne medicine, specijalist hitne medicine i certificirani akupunkturolog. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekla i znanstveni magisterij te doktorat znanosti. Promovirana je u višeg znanstvenog suradnika, docenta, a potom i profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predavala je na Medicinskim fakultetima u Zagrebu i Osijeku. Naslov Primariusa dodijelilo joj je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Specijalizirala je anesteziologiju i intenzivnu medicinu na KBC Rebro, Zagreb, te položila specijalistički ispit. Radno iskustvo nastavila je u KB Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice, gdje je bila predstojnica Zavoda za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje i liječenje boli.

Tijekom karijere educirala se na renomiranim svjetskim klinikama, uključujući Children’s Hospital Medical Center, University Clinic Cincinnati, Ohio, USA; Assistance Hopitaux Publique de Paris, Necker Enfants Malades, Pariz, Francuska; Université Catholique de Louvain, Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles, Belgija; University Clinic Hirosaki, Japan; University Clinic Uniclinic, Mainz, Njemačka; Hjørring Sygehus, Danska i Rigshospital University Clinic, Kopenhagen, Danska.

Autorica je i koautorica preko četrdeset znanstvenih i stručnih radova, većinom međunarodno indeksiranih. Aktivno sudjeluje kao predavač na domaćim i međunarodnim kongresima te je vodila mnogobrojne tečajeve trajnog usavršavanja. Također je autorica poglavlja u domaćim i stranim knjigama o anesteziologiji i intenzivnom liječenju. Dva puta je predstavljala hrvatske anesteziologe u Europskom društvu za anesteziologiju te bila nacionalni koordinator nekoliko multicentričnih projekata.

Područja interesa dr. Branke Maldini uključuju akupunkturu i zbrinjavanje dišnog puta tijekom anestezije i u hitnim stanjima. Završila je brojne radionice akupunkture i terapije boli, te nakon stjecanja certifikata kod profesora Milana Ferkovića, nastavila edukaciju u Japanu na klinici za liječenje boli Hirosaki. Dr. Maldini bavi se akupunkturom preko 25 godina, te se dokazala kao iskusan i stručan akupunkturolog s širokim spektrom primjene ove metode.