Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

Folikulometrija je kratki ultrazvučni pregled kojim se prati rast folikula koji sadrži jajnu stanicu. Uz to se prati i rast endometrija, u prirodnom ili stimuliranom ciklusu. Više folikulometrija u istom ciklusu zovemo monitoring stimulacije ovulacije.

Monitoring stimulacije ovulacije (folikulometrije) je posebno važan dio postupka potpomognute oplodnje. Potrebno je veliko znanje i iskustvo u ovom području da bi se točno utvrdio broj i veličina folikula te korelirao taj nalaz s debljinom sluznice maternice. Ovim procjenjujemo rizik od eventualnih komplikacija, i odlučujemo koji je najpovoljniji trenutak za završetak postupka. Ponekad je osim klasičnog ultrazvučnog pregleda potrebno učiniti i ultrazvuk sa color Dopplerom, trodimenzionalni (3D) ili četverodimenzionalni (4D) ultrazvučni pregled.

 

U prirodnom ciklusu, kad se u pacijentice samo tempira odnos, u praćenju će biti dovoljne samo folikulometrije. Kreće se od od 10.-12. dana ciklusa te se serijskim ultrazvučnim pregledima utvrdi ovulacija. Ponekad je potrebno učiniti nalaz serumskog progesterona 21. dana ciklusa, kojim će se potvrditi kvalitetna ovulacija.

Zbog varijabilnosti u menstruacijskom ciklusu i odgovoru na terapiju, u stimuliranom ciklusu svaku je pacijenticu potrebno nadzirati. Prati se razvoj folikula kako bi se mogla prilagoditi doza lijekova koje pacijentica prima. Time se utvrđuje optimalno vrijeme za tempiranje ovulacije injekcijom hcg-a. Prvi pregled se obično zakazuje šestog do osmog dana ciklusa. Tad se učini ultrazvučni pregled te ponekad provjere razine estradiola i drugih hormona.

Na folikulometriji broje se i mjere folikuli. Mjerenje se vrši u dvije ravnine okomite jedna na drugu jer je zbog pritiska kapsule jajnika folikul često nepravilnog oblika. Time bi mjerenje u jednoj ravnini dalo nerealnu vrijednost. Dobivene vrijednosti se zbroje i podijele sa dva, čime dobijemo prosječni dijametar promatranog folikula. Također se izmjeri i debljina endometrija na najširem dijelu u uzdužnom presjeku kroz uterus te se procijeni njegova kvaliteta.

Faza stimulacije obično traje 10-12 dana. Kada folikuli dosegnu veličinu od 12-14 mm, dalje rastu brzinom od 2-3 mm/d. Kada je veličina vodećeg folikula preko 18 mm prestaje se sa svom hormonskom stimulacijom. Uz folikule, kvaliteta i debljina endometrija moraju zadovoljavati, a nivo estradiola odgovarati veličini i broju folikula. Tad se daje injekcija hcg-a kojom se potiče porast LH u žene i inducira ovulacija, koja će nastupiti 34-36 kasnije. Injekcija HCG-a se iz tehničkih razloga obično daje navečer da bi se aspiracija folikula mogla učiniti ujutro.

Povremeno se od postupka mora odustati. Razlozi za to se prejaka reakcija, kada se bojimo nastanka OHSS-a, ili preslaba reakcija, kada daljnja stimulacija ne bi rezultirala razvojem jajnih stanica i realnom šansom za trudnoću. Prejaka reakcija je česta u žena čiji jajnici na ultrazvuku djeluju policistično, dok je slaba reakcija česta u starijih žena i u žena sa smanjenom ovarijskom rezervom, odnosno povišenim FSH.

Ponekad se u stimuliranom postupku dogodi da se razvijaju svega 1-2 folikula, a jajovodi u žene su prohodni i sjeme je odgovarajuće kvalitete. Tad se pacijentici može predložiti odustajanje od postupka aspiracije i transfera u korist intrauterine inseminacije.