Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

Kriopohrana zametaka je postupak kojim se višak zametaka koji se stvori postupkom MPO spremi za kasnije korištenje. Kada se postupkom izvantjelesne oplodnje dobije više od dva do tri vitalna embrija, višak embrija se postupkom kontroliranog zamrzavanja može čuvati za kasnije embriotransfere. Embriji se smrzavaju (vitrificiraju) na -196 stupnjeva. Postupak zamrzavanja i odmrzavanja je strogo kontroliran, kako ne bi došlo do oštećenja ili gubitka embrija. Zamrznuti embriji čuvaju se u specijalnim laboratorijskim posudama, smješteni u tekućem dušiku. Za svaki embrij posebno je zapisano njegovo porijeklo, faza diobe u kojoj se nalazi i točno vrijeme i datum zamrzavanja.

Embriji se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok par ne zatraži njihovu uporabu. Kad ordinirajući ginekolog pripremi sluznicu matemice za prihvat embrija i ultrazvučnim pregledom procijeni da su stečeni uvjeti za embriotransfer, pristupa se kontroliranom odmrzavanju potrebnog broja embrija.

Važno je znati da svi dobiveni embriji nisu odgovarajuće kvalitete za kontrolirano zamrzavanje i odmrzavanje, te ne moraju preživjeti proces zamrzavanja i odmrzavanja. Međutim, svakako je postotak preživljenja preko 95% otkad se koristi metoda vitrifikacije, umjesto metode sporog zamrzavanja zametaka.

Obzirom da zamrzavamo samo kvalitetne zametke koji zadovoljavanju kriterije za kriopohranu, većina zametaka ipak preživi proces zamrzavanja i odmrzavanja, a stopa trudnoća nakon krioembriotransfera blastociste u mlađih žena prelazi 50%.