Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

Laboratorij sudjeluje u terapijskim postupcima liječenja neplodnosti koji uključuju rad sa spolnim stanicama, spolnim tkivima i ranim zamecima. Ovdje pogledajte naš Laboratorij za humanu reprodukciju i kako i što se u njemu radi.

Postupak inseminacija AIH – priprema sjemena

Postupak izvantjelesne oplodnje – priprema sjemena, izolacija jajnih stanica iz folikularnog aspirata, kultiviranje spolnih stanica u in vitro uvjetima, fertilizacija postupcima mikromanipulacije, kultiviranje ranih zametaka, kriopohrana spolnih stanica i zametaka

PRIPREMA SJEMENA

I za postupak inseminacije i za postupak izvantjelesne oplodnje potrebno je pripremiti sjeme. Prostor za pripremu sjemena je prilagođen propisima i omogućava optimalne uvjete za rad sa stanicama

– sjeme se daje masturbacijom u sterilnu posudu, potrebna prethodna apstinencija 2-5 dana

– 30 minuta nakon davanja uzorka, provjerava se kvaliteta sjemena (spermiogram)

– kako bi se uzorak pročistio koristi se metoda pripreme na gradijentu različite gustoće. Uzorak se centrifugira i ispire za to predviđenim medijima

– pročišćeni spermiji se odlažu u inkubator do trenutka primjene

– metodom isplivavanja odjeljuju se pokretni spermiji .

Izolacija spermija iz bioptata tkiva testisa (TESE) i iz aspirata tkiva testisa (TESA) je drugačija i sam postupak je zahtjevan. Ponekad su potrebni sati da se nađu vitalni spermiji zadovoljavajuće morfologije

Ukoliko  partner nije u mogućnosti biti prisutan i dati sjeme na dan aspiracije, sjeme se prethodno kriopohranjuje. S kriopohranjenim sjemenom, nakon njegovog odmrzavanja, postupa se i priprema kao i sa svježim sjemenom.

ASPIRACIJA FOLIKULA I IZOLACIJA JAJNIH STANICA

Za postupak izvantjelesne oplodnje, jajne stanice se dobivaju aspiracijom folikula.

– u sali za zahvate, liječnik pomoću ultrazvuka punktira folikul i aspirira njegov sadržaj

– aspirat se predaje embriologu koji folikularni aspirat pregledava pod lupom na grijanoj podlozi

– nađene jajne stanice ispiru se u za to predviđenom mediju i spremaju u posudicu za staničnu kulturu, a zatim odlažu u inkubator

– dva sata od postupka izolacije jajnih stanica, ocjenjuje se kvaliteta jajnih stanica. Jajne stanice u fazi GV i u atreziji se odbaciju. Jajne stanice u MI fazi se ostavljaju u kulturi još dva sata i ponovno se provjerava njihova zrelost.

– kvalitetne jajne stanice pripremaju se ili za postupak oplodnje ili za postupak kriopohrane

– uvidom u dokumentaciju pacijenata, trenutnim nalazom kvalitete sjemena, liječnik i embriolog dogovaraju, uz suglasnost pacijenta, da li će oplodnja biti „klasičnim“ IVF postupkom ili postupkom ICSI

IVF POSTUPAK

– za postupak IVF, ukloni se višak granuloza stanica i jajne stanice se rasporede do dvije po kapi kultivacijskog medija

– u kap sa jajnim stanicama dodaju se spermiji

– dva sata od dodavanja spermija provjerava se aktivnost spermija

ICSI POSTUPAK

– indikacije za provođenje postupka ICSI mogu biti različite

– odstrane se granuloza stanice i premjeste u posudicu za izvođenje postupka

– spermiji se stave u istu posudicu, ali u medij koji usporava njihovu pokretljivost

– prvo se izabere spermij najboljih morfoloških karakteristika, njegovo gibanje se zaustavi laganim udarcem mikroigle, te se spermij aspirira u mikroiglu

– jajna stanica se učvrsti u položaju polarnog tijela na šest sati, te se mikroiglom uvede spermij u citoplazmu jajne stanice

– ICSI postupak je isti i sa spermijima dobivenih iz tkiva testisa (TESE) i aspirata tkiva testisa (TESA)

– kod uzoraka sjemena u kojima su svi spermiji nepokretni, potrebno je prije ICSI postupka primijeniti tehniku pomoću koje se mogu razlikovati vitalni spermiji (HOS test). Samo dokazano vitalni spermiji se iniciraju u jajnu stanicu

STANIČNA KULTURA GAMETA, RANIH ZAMETAKA I BLASTOCISTI

Stanična kultura ranih zametak se vodi do najdulje šestog dana

– dan nakon aspiracije folikula provjerava se oplodnja i nepravilno oplođene jajne stanice se uklanjaju iz kulture. Jajne stanice na kojima se ne vide jasni znakovi oplodnje ostavljaju se daljnjih dvadeset četiri sata u kulturi

– razvoj zametaka  prati se svaki dan

– prijenos zametaka može biti drugi, treći ili peti dan. S pacijentima se dogovara broj i kvaliteta zametaka za prijenos. Zameci se fotodokumentiraju. Pomoću za to predviđenog katetera, zameci se vraćaju pacijentici u materište.

– zameci koji su preostali nakon embriotransfera drugi ili treći dan, ostavljaju se u kulturi do petog/šestog dana

VITRIFIKACIJA I ODMRZAVANJE ZAMETAKA

Zametke zamrzavamo trećeg ili petog/šestog dana. Zamrzavaju se samo kvalitetni zameci koji mogu preživjeti postupak zamrzavanja i odmrzavanja.

– trećeg dana zamrzavamo rane zametke u fazi 6 do 8 stanica, fragmentacije < 15% i pravilnih blastomera

– petog dana zamrzavamo zametke u kompaktaciji, te kvalitetne blastociste

– šestog dana zamrzavamo kvalitetne blastociste

– prije kriopohrane, zameci se fotodokumentiraju, i na slici se označavaju na kojem nosaču se nalazi koji zametak

– zameci se zamrzavaju postupkom vitrifikacije

– kriopohranjeni zameci odlažu se u spremnike

Kada se pacijenti odluče da žele vratiti kriopohranjene zametke, oni se posebnim postupkom odmrzavaju te ostavljaju u inkubatoru do embriotransfera najmanje dva sata

Trodnevni zameci se mogu odmrznuti  ostaviti u kulturi četrdeset osam sati, te vratiti u fazi blastociste