Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Anti-Mullerov hormon (AMH) stvaraju rastući folikuli u jajniku, koji omogućuju određivanje anti-Mullerovog hormona, koji je jedan od pokazatelja stvarne ovarijske rezerve i plodnosti žena.

Referentne vrijednosti za AMH, koje pišu na izdanom nalazu, mogu biti zbunjujuće jer mogu dati lažnu sliku plodnosti. Naprimjer, ovo je samo okvirni primjer: referentne vrijednosti u dobi od 46 godina mogu biti od 1-10 pmol/l. Uz nalaz 10 pmol/l žena u toj dobi bi mogla krivo zaključiti da je vrlo plodna. Vjerojatno nije, nego taj nalaz samo reflektira preostalu rezervu jajnih stanica u njenim jajnicima, koja je dobra, ali kvaliteta tih stanica sigurno odgovara njenoj dobi. Zato je šansa za živorođenost, bez obzira na dobru rezervu, mala.

Različiti laboratoriji izdaju nalaze za AMH u različitim jedinicama. Ukoliko je vaš nalaz izražen u μg/L, slijedite slijedeću formulu i dobit ćete nalaz u pmol/l

x (vrijednost na nalazu) x 7,14 = vrijednost u pmol/L. Slijedeća tablica interpretira nalaze AMH u žene u generativno doba