Select Page

Neplodnost

Neplodnost

Spermiogram (analiza kvalitete sjemena) je jedna od osnovnih pretraga koje se provode kod testiranja muškaraca na plodnost. Prilikom analize vodimo se standardom Svjetske zdravstvene organizacije [World Health Organization (WHO) 2010]. Za pretragu imamo vanjsku kontrolu kvalitete rada laboratorija (QueDeGa, Quality control program of the German Society of Andrology)

Pretraga uključuje analizu:

Volumena uzorka: kada je uzorak prikupljen u potpunosti, volumen ejakulata je neizravan pokazatelj rada žlijezda spolnog sustava muškarca. Volumen uzorka bi trebao biti između 1,5 do 6 ml.

Broj spermija: dobiveni broj spermija neizravno pokazuje funkciju testisa. Uzorak se stavlja na komoricu, spermiji se prebrojavaju na mrežici i njihov broj se preračunava po mililitru uzorka. Prema kriterijima WHO, broj spermija treba biti jednak ili veći od 15x106 po mililitru uzorka.

Pokretljivost spermija: nakon brojanja spermija, analizira se njihova pokretljivost I razvrstavaju se u skupine: progresivno pokretni, pokretni, nepokretni spermiji. Ukupan udio progresivno pokretnih spermija treba biti jednak ili veći od 32%

Vitalnost spermija: test vitalnosti spermija zasniva se na principu da mrtve stanice s oštećenom membranom upijaju boju. Test se koristi da bi se razlikovali nepokretni živi spermiji od mrtvih spermija.

Morfologija spermija: nakon bojanja razmaza uzorka, spermiji se analiziraju prema utvrđenim standardima. Udio morfološki pravilnih spermija ne smije biti manji od 4%.

Koncentriranje uzorka: Ukoliko u uzorku nisu nađeni spermiji, cjelokupan uzorak se koncentrira centrifugiranjem, a talog se pregledava kako bi utvrdili da li se radi o kriptozoospermiji ili o azoospermiji.

KADA SU POTREBNE DODATNE PRETRAGE?

Mikrobiološke pretrage – ukoliko se prilikom analize kvalitete sjemena uoči povećan broj okruglih stanica ili sljepljivanje spermija (aglutinacija), preporučuje se učiniti mikrobiološku analizu urina i ejakulata. Ovom pretragom želimo ustanoviti da li upalni process utječe na kvalitetu sjemena.

HOS test – je još jedan test vitalnosti i radi se, uz osnovni test vitalnosti eozinom, kada u uzorku nema pokretnih spermija. Test se zasniva na hipoosmotskom principu. Vrlo je važno da ustanovimo prisustvo živih spermija jer je to preduvjet za uključivanje u postupak izvantjelesne oplodnje. Ovaj test nije toksičan za spermije, tako da se koristi za izoliranje živih spermija neposredno prije postupka ICSI

MAR test  – je test koji se koristi da bi se otkrilo prisustvo protuspermalnih protutijela i odredila njihova vrsta (IgG, IgM ili IgA)

Pregled i mišljenje urologa: pacijente se upućuje urologu u slučaju:

– izražene asthenozoospermia (izraženo smanjen udio pokretnih spermija)

– težih oblika oligoasthenozoospermia (izražen smanjen i ukupan broj i pokretljivost spermija)

– kod kriptozoospermia  i azoospermia

Urolog će nakon pregleda pacijenta te uvidom u nalaze predložiti daljnje potrebne dijagnostičke i terapijske postupke.

Ukoliko je spermiogram pokazao da u uzorku nema spermija (azoospermia), urolog može predložiti biopsiju testisa. Biopsijom se uzimaju komadići tkiva testisa. Tkivo se razdjeli u uzorke za dijagnostičku analizu i kriopohranu.  Ako je dijagnostika pokazala da ima zrelih spermija, kriopohranjeno tkivo se može upotrijebiti za postupak izvantjelesne oplodnje