Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Dr. sc. Tihana Grčić diplomirala je Molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Zatim je upisala Poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je ujedno radila kao asistent na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu“, od 2018-2022. U sklopu projekta 2022. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Povezanost životnih i okolišnih faktora, kvalitete sjemena i N-glikana sjemene tekućine u muškaraca“. U tom periodu stekla je znanstveno iskustvo radeći kao asistent na projektu, objavila je nekoliko znanstvenih radova, sudjelovala na nacionalnim i međunarodnim kongresima, pohađala tečajeve te organizirala bazične molekularno-biološke eksperimente.

Još tijekom studija iskazuje motivaciju za rad u Laboratoriju za medicinski potpomognutu oplodnju te se prijavljuje raditi studentske poslove u BetaPlus poliklinici, gdje je provela nekoliko mjeseci upoznajući tim i procese rada. Šest godina kasnije zapošljava se kao članica BetaPlus tima. Područja njenog interesa su muška neplodnost i andrologija.