Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Dr. Alenka Sirovec rođena je u Zagrebu, gdje je završila Jezičnu gimnaziju i potom Medicinski fakultet, nakon kojeg je boravila na studijskom programu na McGill University u Montrealu, Kanada.

Specijalist je ginekologije i opstetricije i uži specijalist humane reprodukcije. Završila je poslijediplomski studij menadžmenta u zdravstvu,  LMHS (Leadership and Management of Health Services) koji je međunarodno prepoznat prema standardima izvrsnosti te priznat program obrazovanja lidera i menadžera u zdravstvu.

Kao ginekolog i porodničar je od 2007. do 2016. godine radila u KB Sveti duh, provodeći otvorene, endoskopske (minimalno invazivne) i vaginalne operacije u žena svih dobi, uključujući onkološku kirurgiju, i vodeći komplicirane trudnoće sve do poroda.

Predavala je i vodila aktivno podučavanje vještina ultrazvučnih pregleda ginekolozima na Poslijediplomskom studiju „Ultrazvuk u ginekologiji, 3D i 4D“,  u Hamad Medical Corporation u Dohi, Katar, a koja je bila rezultat suradnje u Sveučilišta u Zagrebu i Cornell University u Dohi.

Nakon završetka uže specijalizacije iz humane reprodukcije u KBC Zagreb, dr Sirovec je nastavila karijeru u Danskoj, gdje je godinama radila kao „fertility specialist“ (uži specijalist reprodukcije), konzultant neplodnih parova i žena koje žele ostvariti trudnoću bez partnera („single“ žene).

Uže područje interesa dr Sirovec je potpomognuta oplodnja nakon višestrukih IVF neuspjeha, ponavljanih implantacijskih neuspjeha,  donacijski programi u humanoj reprodukciji, te reprodukcijska endokrinologija, menopauza, color Doppler i trodimenzionalni/ četverodimenzionalni ultrazvuk. Kao pozvani predavač sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim stručnim sastancima s temama korištenja niskomolekularnog heparina tijekom liječenja neplodnosti i trudnoće, muške neplodnosti, i prekomjerne tjelesne težine kod liječenja neplodnosti.

Doktorica Sirovec govori engleski, danski, njemački, i talijanski. Jedini je liječnik u Hrvatskoj koji se bavi savjetovanjem i upućivanjem parova, žena koje žele ostvariti trudnoću bez partnera, parova kojima je preporučena donacija jajne stanice ili sjemena, i parova kojima je preporučena donacija embrija („double donation“), u najbolje europske klinike s kojima ima suradnju, a koje imaju postotak živorođene djece po jednom embrio transferu veći od 55%. Dr Sirovec tim parovima stvara plan liječenja, vodi ih na njihovom putu do uspjeha te im pruža im psihološku i emocionalnu podršku.

Doktorica Sirovec posebno je stručna kod parova s puno prijašnjih neuspjeha (prosječno 6-8 neuspjelih IVF postupaka), parova s endometriozom, adenomiozom, policističnim jajnicima, i s lošim spermiogramom.