Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U sljedećem tekstu možete pročitati rezultate uspješnosti liječenja potpomognutom oplodnjom u Poliklinici BetaPlus, za 2019. godinu.

Ukupan broj svih započetih ciklusa 2019. godine bio je 501. Od toga su 303 započeta ciklusa bila za IVF/ICSI, 122 za kriopostupak, i 76 za inseminaciju.

U tim postupcima smo ostvarili ukupno (raspon od 23 do 45 godina) 163 trudnoće. Raspon dobi naših pacijentica bio je između 23 i 45 godina, a tijekom godine rođeno je 94 djece iz 86 poroda. Od naših početaka 2012. godine do danas je kao plod našeg rada rođeno 627 djece iz 556 poroda, na što smo iznimno ponosni!

Svježi IVF/ICSI postupci

Od 303 započeta IVF/ICSI postupka, u šest pacijentica smo odustali prije aspiracije jer nije bilo porasta folikula, a jednu pacijenticu smo uputili na aspiraciju u suradnu Ustanovu zbog tehničkih problema na koje nismo mogli utjecati (nestanak vode u cijelom Novom Zagrebu).

U 51 započetom ciklusu nije učinjen embriotransfer. U šest postupaka aspiracije nije učinjen embriotransfer jer nije dobivena jajna stanica, a u 31 postupku aspiracije je dobivena jajna stanica ali je izostala ili je bila nepravilna oplodnja. Ovo se uglavnom dešava kod lošije rezerve jajnih stanica, kada su jajne stanice manje kvalitetne.

Kod preostalih 259 pacijentica, koje su imale oplođene jajne stanice, embriotransfer nije učinjen u 14 pacijentica (kod deset je rađen takozvani „freeze-all“ postupak zbog prevencije sindroma hiperstimulacije jajnika, a kod četiri su se zameci zaustavili u razvoju)

Embriotransfer je učinjen u 244 svježa ciklusa, od čega su u 43 ciklusa zameci bili u stadiju blastociste. S ovakvim zamecima uspješnost nam je kao i obično bila vrlo visoka, 60,5% (26/43), ali nažalost kod rijetko koje pacijentice se usudimo riskirati i ostaviti zametke do petog dana van maternice, jer se često u laboratorijskim uvjetima prestanu razvijati.

Embriotransfer jednog zametka učinjen je u 108 pacijentica (od toga je bilo 40 pozitivnih testova na trudnoću – 37%) , embriotransfer dva zametka u 118 pacijentica (47 pozitivnih testova = 39,8%), a embriotransfer tri zametka u 19 pacijentica (četiri pozitivna testa = 21%). O broju zametaka koji će se vratiti se dogovaramo sa pacijentima, a on ovisi o mnoštu faktora.

Ukupna uspješnost po ET u svježem ciklusu bila je 37,7% (92/244).

Od 303 započeta ciklusa, u 198 ciklusa koristili smo standardni protokol za stimulaciju ovulacije („puna stimulacija“). Od tih 198 ciklusa, ET je učinjen u 172 ciklusa, a trudnoća je ostvarena u 70 ciklusa (40%). Započetih ciklusa sa blagom stimulacijom bilo je ukupno 86, a ET je učinjen u 65 pacijentica. Trudnoća iz IVF/ICSI postupaka s blagom stimulacijom bilo je 20.

Tijekom godine imali smo jednu pacijenticu hospitaliziranu nakon aspiracije zbog abdominalnog krvarenja.

Krioembriotransfer (FET)

  1. godine bilo je ukupno 122 krioembriotransfera, od čega 116 krioembriotransfera blastocisti i 6 transfera trodnevnih zametaka (koje smo u ovom ranom stadiju, u kojem rijetko kriopohranjujemo, kriopohranili iz raznih razloga, obično medicinskih). Uspješnost kod vraćanja BC bila je 50,1%, a kod vraćanja trodnevnih zametaka bila je 16,6%. U 80 krioembriotransfera vraćen je jedan zametak, u 41 postupku dva zametka, a u jednom postupku su vraćena 3 zametka. Ostvarena je 61 trudnoća što je ukupna uspješnost od 50%.

105 krioembriotransfera učinjeno je u stimuliranom ciklusu (najčešće estrogenima i gestagenima), a 17 je učinjeno u prirodnom ciklusu.

Inseminacije (AIH)

U 2019. godini bilo je ukupno 76 započetih ciklusa za inseminaciju, koja je učinjena u 75 pacijentica. Kod jedne pacijentice se odustalo zbog prevelikog broja folikula. Ostvareno je 10 trudnoća, što je uspješnost od 13%.  Dob žena u kojih je ostvarena trudnoća inseminacijom bila je od 24 do 38 godina.

 

Kroz godine smo uspjeli educirati pacijente o opasnosti blizanačkih trudnoća, tako da nas pacijenti najčešće poslušaju u vezi broja zametaka koji će se transferirati. Zato smo prošle godine imali najmanji broj blizanačkih trudnoća dosada, u svježim ciklusima 5,4% (5/92), u kriopostupcima 3,3% (2/61) . U inseminacijama nije bilo višeplodnih trudnoća.

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali Polikliniku BetaPlus za svoju ustanovu za potpomognutu oplodnju, te se nadamo da ćemo i ubuduće opravdavati Vaše povjerenje.

Tim Poliklinike BetaPlus