Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U slijedećoj tablici možete vidjeti rezultate uspješnosti liječenja potpomognutom oplodnjom u Poliklinici BetaPlus, za 2014. godinu.

Najmlađa pacijentica koja je ostvarila trudnoću u stimuliranom postupku imala je 25 godina, a najstarija 45 godina. Imali smo ukupno 5 blizanačkih trudnoća, dvije u svježem ciklusu od kojih je jedna završila pobačajem, i tri iz kriopostupaka. U jedne pacijentice desila se vanmaternična trudnoća. Prošle godine nijedna naša pacijentica nije hospitalizirana zbog razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika.

 

Od ukupno 266 aspiracija, u 49 pacijentica nismo učinili embriotransfer:

– 17 zbog negativne aspiracije (6,4%)

– 15 zbog izostanka fertilizacije (5,6%)

– u 4 pacijentice zameci se nisu razvijali

– u jedne gospođe smo pohranili dva zametka iz dva uzastopna prirodna ciklusa, za korištenje nakon liječenja karcinoma

– u 9 pacijentica smo kriopohranili sve dobivene zametke (“freeze all embryos” pristup) zbog opasnosti od sindroma hiperstimulacije jajnika (3,3%)

– u dvije pacijentice je iz različitih razloga embriotransfer odgođen za slijedeći ciklus

 

U 98 pacijentica kod kojih smo učinili embriotransfer dvije blastociste (i u svježem i u kriopostupku) smo imali 41 (41.8%) trudnoću. Selektivni transfer jedne blastociste, kod pacijentica kod kojih smo imali najmanje dvije kvalitetne, smo učinili u 21 pacijentice, što je rezultiralo sa 13 trudnoća (61,2%), od čega su bila tri pobačaja/biokemijske trudnoće, pa je konačna uspješnost 10/21, ili 47,6%.

Ukupan broj krioembriotransfera bio je 75. Od toga je u 15 žena vraćen trodnevni zametak (3 trudnoće, 20%), a u 60 žena petodnevni, 34 trudnoće (56.7%).

Kod svježih postupaka, kao i prošle godine, veću šansu imaju mlađe žene, one sa manjim brojem IVF pokušaja, te sa više dobivenih stanica i zametaka.

Kod inseminacija, prosjek godina žena koje su ostale trudne bio je 32 godine, a onih koje nisu ostale trudne 34.7 godina.

Kod krioembriotransfera, prosjek godina žena koje su ostale trudne bio je 33.6 godine, a onih koje nisu ostale trudne 35.9 godina.