Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U sljedećem tekstu možete pročitati rezultate uspješnosti liječenja potpomognutom oplodnjom u Poliklinici BetaPlus, za 2018. godinu.

Ukupan broj svih započetih ciklusa 2018. godine bio je 480, od toga 308 IVF/ICSI postupaka, 111 kriopostupaka i 61 inseminacija. U tim postupcima u žena svih životnih dobi (raspon od 23 do 45 godina) ostvarili smo ukupno 145 trudnoća, od čega se 120 nastavilo razvijati uredno. Također, prošle je godine rođeno 96 djece u naših pacijentica koje su postupke medicinski pomognute oplodnje imale tijekom 2017. i početkom 2018. godine.

Od 308 započetih IVF/ICSI ciklusa, u 25 ciklusa (8,1%) se odustalo prije same aspiracije, zbog lošeg odgovora na stimulaciju. Učinjeno je 283 aspiracije folikula za IVF/ICSI, a od toga:

  • u 10 postupaka aspiracije nije dobivena jajna stanica
  • u 21 postupku aspiracije izostala je fertilizacija
  • kod oplođenih jajnih stanica embriotransfer nije učinjen u 56 ciklusa, zbog prevencije sindroma hiperstimulacije jajnika (deset „freeze-all“ postupaka), nepravilne oplodnje (tri), zametaka zaustavljenih u razvoju (dva) te u jednom slučaju zbog medicinskog razloga.

U svježim IVF/ICSI postupcima bilo je ukupno 236 embriotransfera.

194 embriotransfera su učinjena drugi ili treći dan, a ostali peti dan nakon oplodnje. U svježim embriotransferima najčešće smo vraćali jedan (101 embriotransfer) ili dva zametka (109 embriotransfera), a rijetko smo radili embriotransfer tri zametka (26). Uspješnost po embriotransferu kod vraćanja jednog zametka bila je 27,7%, dva 36,7%, a tri zametka 38,5%.

Tri zametka smo vraćali iznimno, u pravilu ženama starijim od 40 godina i/ili kod anamneze dugogodišnjih bezuspješnih MPO postupaka. Imali smo i jednu troplodnu trudnoću u žene kojoj smo vratili tri zametka zbog većeg broja ranije neuspjelih IVF postupaka, međutim u prvom tromjesečju se jedan plod prestao razvijati te je trudnoća nastavljena kao blizanačka, i rođeno je 2 zdrave djece.

Ostvareno je ukupno 78 trudnoća. Jedna trudnoća je bila ektopična. Blizanačkih trudnoća bilo je ukupno 10 (12,8%).

Veću šansu za uspjeh su imale mlađe pacijentice, koje bi dobile više jajnih stanica i više zametaka za kriopohranu. Ovo možete vidjeti u tablici ispod.

Krioembriotransfer (FET)

Od 111 započetih ciklusa za krioembriotransfer (FET), postupak nije učinjen u 10 slučajeva, i to uglavnom zbog nezadovoljavajuće debljine endometrija. Krioembriotransfer se u većini slučajeva radio u stimuliranom ciklusu, ali u 12 pacijentica je krioembriotransfer učinjen u prirodnom ciklusu. Od svih učinjenih krioembriotransfera, u 57 postupaka je učinjen transfer jednog zametka, a u 44 transfer dva zametka.

Nakon krioembriotransfera, trudnoća je ostvarena u 56 žena, od čega je bilo sedam biokemijskih trudnoća. Blizanačkih trudnoća je bilo ukupno sedam.

Inseminacija (AIH)

Započetih ciklusa za intrauterinu inseminaciju bilo je 61, a učinjeno je ukupno 58 inseminacija. Postignuto je 11 trudnoća, od čega je jedna bila biokemijska.

Detaljne rezultate po dobi, možete vidjeti u tablici ispod.