Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović, spec.ginekolog

Doc.prim.dr.sc. Romana Dmitrović završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je ginekologije i opstetricije i uži specijalist h...

Više

Martina Bračun, spec.ginekolog

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za žens...

Više

Maja Banović, spec.ginekolog

Doc. dr. sc. Maja Banović, dr.med. specijalist je ginekologije i opstetricije, te uži specijalist iz humane reprodukcije, Klinike za ženske bolesti i...

Više

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić, biolog-embriolog

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagre...

Više

Karolina Poljak, biolog-embriolog

Karolina Poljak diplomirala je u rujnu 2020. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) na sveučilišnom diplomskom studiju Eksperimentalne b...

Više

Tihana Marić, biolog-embriolog

Dr. sc. Tihana Marić diplomirala je Molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Zatim je upisala...

Više

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Ivana Arić

Primalja, pomoćnica ravnatelja za organizacijske poslove i sestrinstvo i glavna sestra naše poliklinike, a završila je i edukaciju za voditelja ureda...

Više

Marijana Tomašević

Primalja, našem se timu pridružila 2017. godine, brzo nakon završetka školovanja, te je vrlo motivirana za rad u ustanovi za potpomognutu oplodnju. Ve...

Više

Merisa Vehabović

Merisa Vehabović, primalja, pridružila se našem timu 2017. godine. Merisa ima sve osobine koje medicinska sestra u Poliklinici BetaPlus treba imati: s...

Više

Martina Lovrenović

Martina Lovrenović, primalja, našem timu se pridružila 2021. godine. Martina je vedra, simpatična osoba, puna pozitivne energije, što pacijenti lako p...

Više

Marina Kecerin

Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Marina se našem timu pridružila 2016. godine, a ranije je radila u biokemijskom laboratoriju. Kod nas je zadužena...

Više

Ostali liječnici specijalisti

Jelena Jovica, spec.ginekolog

Jelena Jovica, dr.med. završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Pripravnički staž je odradila u Domu zdravlja Zagreb – Cent...

Više

Boris Lovrić, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Za...

Više

Biserka Knezić Frković

M.Sc. Biserka Knezić Frković, dr.med, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. godine bavi se ginekologijom. 2011. godine s o...

Više