Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Romana Dmitrović je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. bavi se ginekologijom, a od 2001. je specijalist ginekolo...

Više

Martina Bračun, spec.ginekolog

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za žens...

Više

Tomislav Čanić, spec.ginekolog

Prim.dr.sc.Tomislav Čanić je ginekolog i porodničar, subspecijalist humane reprodukcije, rođen u Zagrebu gdje je završio osnovno i gimnazijsko obrazov...

Više

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić, biolog-embriolog

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagre...

Više

Karolina Poljak, biolog-embriolog

Karolina Poljak diplomirala je u rujnu 2020. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) na sveučilišnom diplomskom studiju Eksperimentalne b...

Više

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Ivana Arić

Primalja, pomoćnica ravnatelja za organizacijske poslove i sestrinstvo i glavna sestra naše poliklinike, a završila je i edukaciju za voditelja ureda...

Više

Marijana Tomašević

Primalja, našem se timu pridružila 2017. godine, brzo nakon završetka školovanja, te je vrlo motivirana za rad u ustanovi za potpomognutu oplodnju. Ve...

Više

Dragica Čanić

Prvostupnica sestrinstva, Dragica Čanić kao članica tima počinje raditi 2021.godine. Znanje i iskustvo u Republici Hrvatskoj stekla je radeći u Klinič...

Više

Merisa Vehabović

Merisa Vehabović, primalja, pridružila se našem timu 2017. godine. Merisa ima sve osobine koje medicinska sestra u Poliklinici BetaPlus treba imati: s...

Više

Martina Lovrenović

Martina Lovrenović, primalja, našem timu se pridružila 2021. godine. Martina je vedra, simpatična osoba, puna pozitivne energije, što pacijenti lako p...

Više

Sanja Babojelić

Sanja Babojelić, prvostupnica primaljstva, našem timu pridružila se 2022. godine, sa prijašnjim iskustvom rada u kliničkom bolničkom centru. Mlada si...

Više

Marina Kecerin

Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Marina se našem timu pridružila 2016. godine, a ranije je radila u biokemijskom laboratoriju. Kod nas je zadužena...

Više

Klasnić Ihasz Kristina

Magistra sociologije Kristina se kao administrativna djelatnica našoj poliklinici pridružila 2022. godine. Dočekivanje i upisivanje pacijenata, naplat...

Više

Vupora Leonarda

Leonarda Vupora se kao administrator pridružila B+ timu 2022. godine, a njezin osmijeh i ljubazan pozdrav prvo je što će Vas dočekati u našoj poliklin...

Više

Ostali liječnici specijalisti

Boris Lovrić, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Za...

Više

Biserka Knezić Frković

M.Sc. Biserka Knezić Frković, dr.med, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. godine bavi se ginekologijom. 2011. godine s o...

Više