Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović, spec.ginekolog

Doc.prim.dr.sc. Romana Dmitrović završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je ginekologije i opstetricije i uži specijalist h...

Više

Alenka Sirovec, spec.ginekolog

Dr. Alenka Sirovec rođena je u Zagrebu, gdje je završila Jezičnu gimnaziju i potom Medicinski fakultet, nakon kojeg je boravila na studijskom programu...

Više

Maja Banović, spec.ginekolog

Doc. dr. sc. Maja Banović, dr.med., specijalist je ginekologije i opstetricije te uži specijalist iz humane reprodukcije, u Klinici za ženske bolesti...

Više

Kristina Belak, spec.ginekolog

Kristina Belak, dr. med. završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 2013. godine. Specijalistica je ginekologije i opstetricije. Obavezni...

Više

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić, biolog-embriolog

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagre...

Više

Karolina Poljak Panić, biolog-embriolog

Karolina Poljak Panić diplomirala je u rujnu 2020. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) na sveučilišnom diplomskom studiju Eksperiment...

Više

Tihana Grčić, biolog-embriolog

Dr. sc. Tihana Grčić diplomirala je Molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Zatim je upisala...

Više

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Ivana Arić

Primalja, pomoćnica ravnatelja za organizacijske poslove i sestrinstvo i glavna sestra naše poliklinike, a završila je i edukaciju za voditelja ureda...

Više

Marijana Tomašević

Primalja, našem se timu pridružila 2017. godine, brzo nakon završetka školovanja, te je vrlo motivirana za rad u ustanovi za potpomognutu oplodnju. Ve...

Više

Merisa Vehabović

Merisa Vehabović, primalja, pridružila se našem timu 2017. godine. Merisa ima sve osobine koje medicinska sestra u Poliklinici BetaPlus treba imati: s...

Više

Martina Lovrenović

Martina Lovrenović, primalja, našem timu se pridružila 2021. godine. Martina je vedra, simpatična osoba, puna pozitivne energije, što pacijenti lako p...

Više

Marta Dreksler

Marta je stručna prvostupnica sestrinstva, s nama od 2023. godine, sa prethodnim četverogodišnjim iskustvom rada u bolničkom sustavu. Vrlo je komunika...

Više

Bernarda Butumović

Nakon višegodišnjeg rada na odjelima ginekologije i porodništva u bolnicama, Bernarda Butumović, primalja, našem se timu pridružila 2023. godine. U ti...

Više

Marina Kecerin

Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Marina se našem timu pridružila 2016. godine, a ranije je radila u biokemijskom laboratoriju. Kod nas je zadužena...

Više

Sonja Kuzmanić

Sonja Kuzmanić je diplomirani injženjer šumarstva, ali ju je život odveo u drugom smjeru. Komunikativna je i topla osoba, pa je od 2023. godine postal...

Više

Ostali liječnici specijalisti

Branka Maldini, anesteziolog, akupunturolog

Prof.prim.dr.sc. Branka Maldini,dr.med. je specijalist anesteziolog, reanimatolog, specijalist intenzivne medicine i liječenja boli; subspecijalist in...

Više

Jelena Jovica, spec.ginekolog

Jelena Jovica, dr.med. završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Pripravnički staž je odradila u Domu zdravlja Zagreb – Cent...

Više

Boris Lovrić, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Za...

Više

Biserka Knezić Frković

M.Sc. Biserka Knezić Frković, dr.med, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. godine bavi se ginekologijom. 2011. godine s o...

Više