Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Romana Dmitrović, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Romana Dmitrović je završila Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. bavi se ginekologijom, a od 2001. je specijalist ginekolo...

Više

Martina Bračun, spec.ginekolog

Dr. Martina Bračun je specijalist ginekologije i opstetricije i od 2018. subspecijalist humane reprodukcije. Tijekom specijalizacije u Klinici za žens...

Više

Tomislav Čanić, spec.ginekolog

Prim.dr.sc.Tomislav Čanić je ginekolog i porodničar, subspecijalist humane reprodukcije, rođen u Zagrebu gdje je završio osnovno i gimnazijsko obrazov...

Više

Laboratorij za humanu reprodukciju

Sanja Vujisić, biolog-embriolog

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagre...

Više

Karolina Poljak, biolog-embriolog

Karolina Poljak diplomirala je u rujnu 2020. godine s velikom pohvalom (Magna cum laude) na sveučilišnom diplomskom studiju Eksperimentalne b...

Više

Tihana Marić, biolog-embriolog

Dr. sc. Tihana Marić diplomirala je Molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2017. godine. Zatim je upisala...

Više

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Ivana Arić

Primalja, pomoćnica ravnatelja za organizacijske poslove i sestrinstvo i glavna sestra naše poliklinike, a završila je i edukaciju za voditelja ureda...

Više

Marijana Tomašević

Primalja, našem se timu pridružila 2017. godine, brzo nakon završetka školovanja, te je vrlo motivirana za rad u ustanovi za potpomognutu oplodnju. Ve...

Više

Dragica Čanić

Prvostupnica sestrinstva, Dragica Čanić kao članica tima počinje raditi 2021.godine. Znanje i iskustvo u Republici Hrvatskoj stekla je radeći u Klinič...

Više

Merisa Vehabović

Merisa Vehabović, primalja, pridružila se našem timu 2017. godine. Merisa ima sve osobine koje medicinska sestra u Poliklinici BetaPlus treba imati: s...

Više

Martina Lovrenović

Martina Lovrenović, primalja, našem timu se pridružila 2021. godine. Martina je vedra, simpatična osoba, puna pozitivne energije, što pacijenti lako p...

Više

Marina Kecerin

Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Marina se našem timu pridružila 2016. godine, a ranije je radila u biokemijskom laboratoriju. Kod nas je zadužena...

Više

Vupora Leonarda

Leonarda Vupora se kao administrator pridružila B+ timu 2022. godine, a njezin osmijeh i ljubazan pozdrav prvo je što će Vas dočekati u našoj poliklin...

Više

Ostali liječnici specijalisti

Petra Glad Štritof

Dr. Petra Glad Štritof specijalistica je ginekologije i opstetricije od 2019. godine. Specijalističko usavršavanje započela je u OB Varaždin, a nastav...

Više

Boris Lovrić, spec.ginekolog

Prim.dr.sc. Boris Lovrić je specijalist ginekologije i porodništva i uži specijalist fetalne medicine. Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Za...

Više

Biserka Knezić Frković

M.Sc. Biserka Knezić Frković, dr.med, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. godine bavi se ginekologijom. 2011. godine s o...

Više