Select Page

Aktualno

Aktualno

31.3.2017.Dodatne metode liječenja MPO

U današnje vrijeme sveprisutnih medija, naši pacijenti često pročitaju novosti iz reprodukcijske medicine u kojima je neka od novih metoda opisana kao svemoguća ili revolucionarna, te nas pitaju koristimo li tu metodu. Odgovor je najčešće “Ne”, jer mi nove metode uvodimo tek kad je dovoljno medicinskih dokaza da te metode zaista i pomažu. Ovo se ne odnosi na liječenje low respondera ili pacijenata koji nemaju vremena, gdje ćemo pokušati i manje istražena rješenja, ali kod generalne populacije pacijenata smo oprezni sa eksperimentalnim metodama.

Zato smo za vas rado preveli zaključke članka objavljenog u časopisu Human reproduction 21.03.2017., pod nazivom „Little Evidence to Show Benefits of Add-on Fertility Treatments“.

“Add-on fertility treatments” upravo su dodaci uvriježenim načinima liječenja neplodnosti, koji se zbog želje za poboljšanjem uspješnosti MPO postupaka, ali i iz marketinških razloga, u kliničku praksu često uvode nekritički i prerano, i prije nego ozbiljna istraživanja dokažu da te metode zaista poboljšavanju uspješnost liječenja.

Evo što su autori zaključili o sljedećim metodama liječenja:

„Embryo glue“ („Ljepilo za zametak“) je medij obogaćen hijaluronom koji se daje kako bi se povećala adherentnost zametka, odnosno šansa za implantaciju i uspješnu trudnoću. Premda dosada objavljene studije sugeriraju malo povećanje uspješnosti liječenja, riječ je o studijama samo umjerene kvalitete, te je potrebno više dokaza prije prihvaćanja ovakvog zaključka i uvođenja ovog proizvoda u svakodnevnu kliničku praksu.

DNA fragmentacija spermija je kontroverzna pretraga, uz koju se u slučaju veće DNA fragmentacije vežu niže stope fertilizacije i implantacije, te veća učestalost pobačaja. Međutim, ovi su zaključci temeljeni na nekvalitetnim studijama.

„Time-lapse monitoring of embryos“ („Praćenje zametaka“) vjerojatno je korisno za učenje, kontrolu kvalitete i organizaciju posla u laboratoriju, ali zasada nema objavljenih prospektivnih studija koje bi potvrdile ovakvo mišljenje.

Predimplantacijski genetski probir (PGS) za otkrivanje aneuplodnih zametaka vjerojatno poboljšava ishod IVF postupka kod mladih (high-responder) pacijentica, iako postoje sumnje da dizajn studija u kojima je ovo zaključeno nije bio dobar. Isplativost ovog postupka ipak još nije dokazana, kao niti dobrobiti kod zahtjevnijih pacijentica (low-respondera).

Mitohondrijska DNA, test probira za selekciju zametaka, se još uvijek istražuje u kontroliranim randomiziranim studijama, i iako ne znamo ništa o eventualnim dobrobitima te metode ona se već nalazi na tržištu.

„Assisted hatching“ („Pomognuto izlijeganje zametaka“) je kontroverzni postupak od kojeg selektirani pacijenti vjerojatno imaju određene koristi, ali se i dalje ne preporučuje u općoj uporabi jer je invazivna metoda i ne povećava stopu trudnoća.

Mi u BetaPlus Poliklinici se u cijelosti slažemo sa zaključcima ovog rada, i zasad ne nudimo ove metode liječenja. Ovo će se svakako promijeniti ako i kad se pokaže da te metode poboljšavanju uspješnost liječenja, bez negativnog djelovanja na zametke.