Select Page

Aktualno

Aktualno

Kava i alkohol u postupcima MPO

U današnje vrijeme, prilikom planiranja trudnoće i liječenja neplodnosti, savjetuje se u svakodnevni život uklopiti zdrave životne navike, koje između ostalog uključuju zabranu konzumacije kofeina i alkohola. Često se postavlja pitanje da li bi žene koje planiraju trudnoću trebale prestati konzumirati kofein i alkohol, odnosno da li je njihova povremena ili umjerena konzumacija povezana s povećanim rizikom za loš ishod trudnoće.

U časopisu Human reproduction objavljen je u izdanju za rujan 2017. članak pod nazivom: „The association between pre-treatment maternal alcohol and caffeine intake and outcomes of assisted reproduction in a prospectively followed cohort“.

Autori članka su retrospektivno, koristeći podatke iz upitnika koje su parovi popunjavali prije MPO postupaka te iz medicinske dokumentacije, na uzorku od 300 žena u razdoblju od 2006.-2016. ispitivali povezanost umjerenog konzumiranja alkohola i kofeina u godini prije postupka MPO  s ishodom MPO postupaka.

Rezultati studije pokazuju da mala do umjerena konzumacija kofeina (<200 mg/dan) i alkohola (≤12 g/dan) u godini prije početka liječenja neplodnosti ne mijenjaju ishod MPO postupaka, odnosno stopu implantacije, kliničkih trudnoća i živorođenosti.

Dr. Audrey Gaskins, jedna od autorica članka, rekla je kako se u savjetovanju žena fokus treba usmjeriti prvenstveno na zdrave prehrambene navike, odnosno konzumaciju plodova mora, puretine, cjelozrnatih žitarica, voća i povrća, a manje na ograničavanje i zabranu kofeina i alkohola.