Select Page

Aktualno

Aktualno

Je li potrebno mirovanje nakon inseminacije?

U listopadu 2017. u časopisu Human Reproduction objavljena je zanimljiva randomizirana studija Jan van Rijswijka i suradnika, po nazivom “Immobilization or mobilization after IUI: an RCT”. U studiji je odgovoreno na pitanje koje muči i stručno osoblje koje se bavi potpomognutom oplodnjom, i pacijente, a to je je li neposredno nakon zahvata potpomognute oplodnje, u ovom konkretnom slučaju inseminacije, potrebno mirovanje.

Prijašnje randomizirane studije su nagovijestile da je 15 minuta mirovanja nakon inseminacije poboljšalo uspješnost inseminacije, ali su te studije dobile dosta kritika zbog nedosljednosti. Obzirom je ovo pitanje vrlo važno, autori ove studije su odlučili napraviti studiju koja će odgovoriti na isto pitanje, ali uz kvalitetan dizajn.

Studija je provedena u Nizozemskoj, u jednom centru, u kojem su žene kod kojih je planirana inseminacija zbog blagog muškog faktora neplodnosti ili idiopatske neplodnosti bile randomizirane u dvije skupine: u prvoj su odmah nakon inseminacije odlazile, a u drugog su 15 minuta nakon inseminacije mirovale. Rađeno je maksimalno 6 inseminacija.

244 pacijentice su uključene u grupu koja je mirovala, a 254 pacijentice u grupu koja nije. U prvoj grupi stopa trudnoća bila je 76/236 (32,2%), a u grupi žena koje su se odmah nakon zahvata ustale 98/245 (40%). Ovo nije doseglo statističku razliku pa ne možemo govoriti o uspješnijem pristupu (relativni rizik bio je 0.81; 95% CI [0.63, 1.02]). Nije bilo razlike u stopi pobačaja, višeplodnih trudnoća, vremena do trudnoće ili živorođenosti između grupa.

Samim tim, a pozivajući se na ovu studiju, možemo zaključiti da je svejedno miruju li žene nakon postupka inseminacije ili ne.