Select Page

Ostali liječnici specijalisti

Ostali liječnici specijalisti

M.Sc. Biserka Knezić Frković, dr.med, završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2005. godine bavi se ginekologijom. 2011. godine s odličnim je uspjehom položila specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva u Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova, Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Nakon nekoliko godina rada u hrvatskom zdravstvenom sustavu dr. Knezić Frković odlazi u Sloveniju gdje radi u Splošnoj bolnišnici Brežice. Zatim se vraća i radi u Klaicevoj bolnici, dječju i adolescentnu ginekologiju. Sada je zaposlena u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj na Odjelu za ultrazvucnu dijagnostiku. Uža područja njenog interesa su perinatalna medicina, fetalni ultrazvuk (fetalna ehokardiografija i fetalni neuroscan), humana reprodukcija te 3D/4D ultrazvuk u ginekologiji.

Dr.Knezić Frković, kao jedan od rijetkih ginekologa u Hrvatskoj, posjeduje certifikat za rani kombinirani probir trudnica, koji joj je nakon dugogodišnjeg usavršavanja i praktičnog rada dodijelila The Fetal Medicine Foundation iz Londona (Licence – Certificates of competence: The 11-13 weeks scan, Doppler ultrasound, Cervical assessment, Certificate of Competence in Antenatal surveillance. Fetal cardiac scanning and Preeclampsia screening).

Dio praktične edukacije iz Fetalne medicine provela je u The Liverpool Women`s Hospital, Centre for Women`s Health Research, pod mentorstvom profesora Žarka Alfirevića te u Feto Maternal Medical Center Doha, Qatar pod mentorstvom profesora A. Badreldeen.

Dr. Biserka Knezić Frković dobitnica je više stipendija, između ostalog i dvije stipendije Weill Cornell Medicine Centre New York i The Medical University of Vienna, kojima je završila Salzburg Weill Cornell Seminar in Reproductive Medicine, u Salzburgu, Austrija.

Tijekom specijalizacije završila je specijalistički poslijediplomski studij „Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu“ u KB Sveti Duh, i 2018. godine stekla diplomu magistra iz Ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, te program specijalističkog poslijediplomskog studija kontinuirane edukacije iz Ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu, u organizaciji Ian Donald Inter – University School of Medical Ultrasound.

U Beču je završila tečajeve „Napredni tečaj 3D/4D UZV iz fetalne medicine i ginekologije“ u organizaciji International Academy of Medical Ultrasound te je neko vrijeme provela u Londonu gdje je završila Advances in Fetal Medicine Courses, u organizaciji The Fetal Medicine Foundation. Završila je i tečaj teorijskog i praktičnog ultrazvuka iz ginekologije i opstetricije u Centru za prenatalnu dijagnostiku „Unit Centro Gutenberg“, u Malagi, Španjolska

Uz stipendiju Austrian American Foundation od 01.- 31.03. 2022. boravila je u Beču, na AHK – Allgemeiness Krankenhaus Wien i Svučilišnoj bolnici u Beču, na Clinical Observership in Reproductive medicine, IVF and Fetal medicine.
Dodatno usavršavanje iz fetalne ehokardiografije provela je u Dječjoj bolnici Srebrnjak, pod mentorstvom dr. sc. Rajke Lulić Jurjević.

Dr. Knezić Frković sudjeluje na brojnim stručnim skupovima i tečajevima iz područja ginekologije i porodništva u Hrvatskoj i u inozemstvu te osim fetalne medicine i humane reprodukcije pokazuje interese za ostala područja unutar ginekologije.