Select Page

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Marina se našem timu pridružila 2016. godine, a ranije je radila u biokemijskom laboratoriju. Kod nas je zadužena za pripremu pretrage analize sjemena, kao i za uzorke sjemena kod pacijenata u postupku medicinski pomognute oplodnje. Spretna i organizirana, Marina vodi i administraciju podataka u laboratoriju – unošenje podataka u programe kojima se koristimo, te organizaciju i čuvanje suglasnosti za postupke medicinski pomognute oplodnje.