Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Poliklinika BetaPlus – Od naših početaka 2012. godine, od strane pacijenata smo prepoznati kao centar izvrsnosti u dijagnostici i liječenju neplodnosti u Republici Hrvatskoj, i šire. Pružamo individualiziranu brigu svakom paru, te smo posvećeni uspjehu, čak i kod najtežih pacijenata. Razlozi našeg uspjeha su:

1. STRUČNOST ZAPOSLENIKA

 • Kod nas su trajno zaposleni docenti, primarijusi, doktori znanosti, uži specijalisti humane reprodukcije, subspecijalist fetalne medicine, ESHRE certificirani biolog-embriolog

2. STOPA USPJEŠNOSTI

 • 50% živorođene djece iz krioembriotransfera blastociste u prirodnom ciklusu (2016-2023). Do 2/2024 godine smo proveli 5300 postupaka (IVF, FET i AIH), a rodilo se 1070 djece.

3. PRAĆENJE I PRIMJENA SVJETSKIH SMJERNICA U LIJEČENJU NEPLODNOSTI

 • preporuka transfera samo jednog embrija zbog čega redovno imamo manje od 5% blizanaca godišnje
 • izbjegavanje sindroma hiperstimulacije jajnika
 • bez dugotrajnog ležanja nakon embriotransfera
 • analgezija i anestezija
 • ljepilo za zametak (preporuka ESHRE od 2024)

4. ORGANIZIRANOST

 • ponosimo se time da se kod nas ne čeka na termin
 • reprodukcijski ginekolog je u ustanovi od 8 ujutro do 20 h
 • medicinske seste su sve educirane za MPO, i brinu da je svaki pacijent dobro informiran o postupku
 • postupci vikendom i praznikom

5. TRANSPARENTNOST

 • redovno na svojoj web stranici objavljujemo broj prošlogodišnjih postupaka i njihovu uspješnost, te stopu poroda, iz podataka koje je svake godine obavezno slati Ministarstvu zdravlja
 • imamo javno objavljen cjenik postupaka

6.  ULAŽEMO U SUVREMENU TEHNOLOGIJU

 • imamo program (MATCHER, Velika Britanija) koji osigurava da se u laboratoriju i u salama ne može dogoditi greška, jer veže genetski materijal s barkodom pacijenta
 • imamo programe (MEDITEX, Njemačka) koji osiguravaju da u svakom trenutku znamo tko ste, u kakvom ste postupku, i što je bilo u ranijim postupcima
 • paperless smo klinika, sa nekoliko aplikacija (Fortinet) koji osiguravaju da se Vašim podacima ne može pristupiti
 • imamo program koji automatski može analizirati spermije (SCA CASA, Španjolska)