Select Page

Aktualno

Aktualno


Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj
Naziv operativnog programa: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Naziv javnog poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2
Naziv korisnika: BetaPlus poliklinika
Broj ugovora: KK.03.2.1.19.1035
Naziv projekta: Razvojem novog softvera do konkurentnijeg poslovanja Poliklinike BetaPlus
Glavni cilj projekta: Nabava i implementacija novog programskog rješenja i potrebne opreme.
Kratak opis projekta: Projektom je nabavljena i implementirana informatička oprema i sustavi te su zaposlenici Poliklinike educirani za korištenje istih. Navedeno je rezultiralo optimizacijom i integracijom poslovnih procesa te digitalizacijom poslovanja Poliklinike.
Rezultati projekta: Provedbom predmetnog projekta optimizirani su poslovni procesi, unaprijeđena IKT infrastruktura te osnaženi ljudski resursi. Digitalizacija poslovanja Poliklinike, koja je rezultat provedbe predmetnog projekta, značajno unapređuje svakodnevno izvršavanje zadataka i aktivnosti, kako djelatnika, tako i pacijenata Poliklinike. Posljedično, projekt će rezultirati jačanjem tržišne pozicije Poliklinike što će se odraziti na rast prihoda od prodaje te povećanje broja zaposlenih.
Ukupna vrijednost projekta: 997.350,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 629.757,15 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2020. – 15.01.2021.
Kontakti za dodatne informacije: BetaPlus poliklinika
W: https://betaplus.hr/
M: poliklinika@betaplus.hr
T: +385 1 5580 250
F: +385 1 5580 251
www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost BetaPlus poliklinike

Letak za EU projekt informatizacije