Select Page

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Sestre, tehničari, i ostalo osoblje

Primalja, našem se timu pridružila 2017. godine, brzo nakon završetka školovanja, te je vrlo motivirana za rad u ustanovi za potpomognutu oplodnju. Vedra je i vrlo srdačna osoba, posebno zadužena za brigu o nalazima pacijenata, za uredno funkcioniranje ambulanti i za pomoć u sali za male zahvate.