Select Page

Aktualno

Aktualno

Prema izvještaju ICMART-a (International Committee Monitoring Assisted Reproductive Technologies) predstavljenom na godišnjem kongresu ESHRE u Istanbulu 2012. godine, od 1978. i rođenja Louise Brown do danas je u svijetu rođeno preko 5 milijuna djece začete potpomognutom oplodnjom.

Kalkulacija je bazirana na broju postupaka prijavljenih do 2008. godine, te pretpostavci da se godišnje u svijetu obavi preko 1.5 miliona IVF/ICSI ciklusa, pa su podaci od 2009-2011. godine pretpostavljeni i dodani.