Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost MPO za 2021.

2021. godina je bila izuzetno uspješna za našu polikliniku. Početkom godine proslavili smo jubilarnih 10 godina rada, a godinu smo zaključili s najvećim godišnjim brojem MPO postupaka do sada te posljedično i najvećim brojem trudnoća, ukupno 102 poroda i novih 113 beba! Iznimno smo ponosni na to i nadamo se i u 2022. godini daljnji rast broja BetaPlus beba.

U našoj jubilarnoj godini imali smo ukupno 588 započetih MPO postupaka, od toga 334 IVF/ICSI, 166 krioembriotransfera i 86 inseminacija.

Od spomenuta 588 započeta ciklusa, bilo je 210 pozitivnih testova na trudnoću, što je uspješnost od 35.7% po započetom bilo kojem ciklusu u poliklinici (IVF+FET+AIH). Dob žena u MPO postupcima je bila od 23-47 godina. Najmlađa pacijentica koja je ostvarila trudnoću imala je 24 godine, a najstarija 44 godine.

IVF/ICSI

Započeto je ukupno 334 svježih IVF/ICSI ciklusa. U 13 ciklusa se odustalo prije aspiracije, od toga u 10 žena zbog slabog odgovora na stimulaciju, a u 3 žene zbog pozitivnog Covid-19 testa.

Embriotransfer nije učinjen u 49 pacijentica. U 13 njih odlučili smo se za „freeze all“ postupak, uglavnom radi prevencije razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). Kod 9 pacijentica na aspiraciji se ne dobije jajna stanica. Kod 25 pacijentica na aspiraciji se dobije jajna stanica, ali se ne oplodi, nedostatne je kvalitete za oplodnju, ili se oplodi a zameci se ne razviju. Kod dvije pacijentice u svježem postupku prolaz kroz cervikalni kanal bio je otežan, pa se zameci kriopohrane.

Ukupno je bilo 272 embriotransfera u svježem ciklusu. Od toga je u 47 ciklusa (17,3%) učinjen embriotransfer blastociste, a ostalo su embriotransferi zametaka od 2-4 dana starosti. U 122 ciklusa (44,8%) učinjen je embriotransfer jednog zametka, u 130 ciklusa (47,8%) embriotransfer dva zametka, a u 21 ciklusu embriotransfer tri zametka (7,7%). Tri zametka vraćamo iznimno, kod žena sa lošijom prognozom (uglavnom starija dob žene i raniji neuspjeli postupci). Ni u jednom slučaju nije došlo do višeplodne trudnoće s trojcima. U samo jednom ciklusu sa vraćena 3 zametka došlo je do trudnoće, a trudnoća je bila uredna jednoplodna.

U svježim IVF/ICSI postupcima postignuto je ukupno 100 trudnoća, što je uspješnost od 36,8% po svježem embriotransferu. Bilo je ukupno sedam blizanačkih trudnoća, nakon 130 embriotransfera dva zametka (5,4%).

Od 334 započeta IVF/ICSI postupka, u 264 ciklusa je korišten standardni protokol za stimulaciju ovulacije (puna stimulacija), u 55 ciklusa korišten je blagi protokol stimulacije ovulacije, a u 15 pacijentica IVF/ICSI je učinjen u prirodnom ciklusu.

Krioembriotransfer (FET)

Ukupno je 2021. godine učinjeno 166 krioembriotransfera. Uglavnom smrzavamo petodnevne zametke, tako da su blastociste vraćene u 161 ciklusu, a u 5 ciklusa su vraćeni trodnevni ili četverodnevni zameci. Do trudnoće je došlo nakon ukupno 90 krioembrotransfera što je uspješnost od 54,2% po krioembriotransferu. Većinu kriopostupaka (83,1%) radili smo, zbog manjeg rizika od odustajanja, u stimuliranim ciklusima, uglavnom estrogenima i gestagenima. Do trudnoće je došlo nakon 69 krioembriotransfera jedne blastociste, te nakon 21 krioembriotransfera dvije blastociste. Od toga su dvije trudnoće bile blizanačke. U jednom slučaju smo radili krioembriotransfer 3 zametka, ali nije došlo do trudnoće.

Inseminacija (AIH)

2021. godine učinjeno je 86 inseminacija, od toga devet u prirodnom ciklusu. Većinu inseminacija radimo u stimuliranom ciklusu zato što je najčešća indikacija za inseminaciju anovulacija. Do trudnoće je došlo u 20 ciklusa što je uspješnost od 23,2% po ciklusu. Trudnoća je ostvarena u žena u dobi od 24-37 godine.

BLIZANAČKE TRUDNOĆE

I dalje je naš cilj smanjenje broja blizanačkih trudnoća. U 2021. godini ostvareno je ukupno 10 blizanačkih trudnoća što je 4.8% na ukupan broj trudnoća. Sedam trudnoća je bilo nakon svježeg IVF/ICSI postupka, dvije nakon krioembriotransfera te jedna nakon inseminacije. Manje od 5% blizanačkih trudnoća imali smo i prethodnih godina, sa čime smo zadovoljni, jer nam je cilj uspješna trudnoća s minimalnim rizikom za mamu i dijete.