Select Page

Subspecijalisti humane reprodukcije

Subspecijalisti humane reprodukcije

Doc. dr. sc. Maja Banović, dr.med., specijalist je ginekologije i opstetricije te uži specijalist iz humane reprodukcije, u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Zagreb. U znanstveno-nastavnom zvanju docentice u području biomedicine i zdravstva, zaposlena je u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Doktorat znanosti iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, polje Klinička medicina/Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom ”Vrijednost genotipizacije humanog papiloma virusa u praćenju bolesnica s premalignim promjenama i početnim karcinomom vrata maternice nakon liječenja konizacijom” obranila je 2016. godine.

Stručno se usavršavala u sveučilišnim centrima u Belgiji (Leuven, Brussels) u području humane reprodukcije, IVF-a i endoskopske kirurgije. U vodećoj sveučilišnoj klinici u Velikoj Britaniji St Thomas’ and Guy’s Hospital NHS Foundation Trust usavršavala se u Zavodu za pomognutu oplodnju kao dobitnica Erasmus stipendije za nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjelovala je u brojnim međunarodnim simpozijima i kongresima iz područja humane reprodukcije. Suvoditelj je Integriranog studija medicine iz predmeta Ginekologija i opstetricija na engleskom jeziku. Nastavnik je na specijalističkim poslijediplomskim studijima iz područja: Ginekologija i opstetricija, Fetalna medicina i opstetricija, Školska medicina i adolescencija, te Obiteljska medicina. Predavač je na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz predmeta Humana reprodukcija. Tajnica je Hrvatskog društva za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju, HLZ-a. Izabrana je u The Board of Directors kao predstavnik Republike Hrvatske u Europskom društvu za kontracepciju i reprodukcijsko zdravlje (ESCRH). Autor je niza stručnih znanstvenih članaka i poglavlja u knjigama. Predavač je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima.