Select Page

Laboratorij za humanu reprodukciju

Laboratorij za humanu reprodukciju

Dr.sc. Sanja Vujisić je diplomirala na studiju Biologije, smjer Eksperimentalna biologija, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, područje Biologija, smjer Biologija stanice, a 1991. obranila je magistarski rad. Doktorsku disertaciju naslovljenu «Procjena receptivnosti endometrija u spontanim i stimuliranim ovarijskim ciklusima» izradila je u Klinici za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice «Sveti Duh», Zagreb, te obranom doktorske disertacije 1998. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekla zvanje doktora prirodnih znanosti iz područja biologije.

Od 1993-2011 radila je kao biolog/embriolog u Klinici za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice «Sveti Duh», Zagreb, u svojstvu voditelja Laboratorija za humanu reprodukciju. Prva je u Hrvatskoj uspješno uvela ICSI metodu kao oblik liječenja muške neplodnosti.

Završila je više tečajeva i radionica iz područja potpomognute oplodnje: “In vitro fertilization” na Sveučilištu u Tel-Avivu, Izrael; “IVF laboratory technique” na Cornell Medical Center, New York, USA; “Ginekološka endokrinologija i humana reprodukcija” Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; ESHRE tečaj kriobiologije u Atena, Grčka; TAIEX radionice organiziranja kriobanke, Zagreb; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – radionica upravljanja kvalitetom, Zagreb. U okviru usavršavanja u laboratorijskim postupcima medicinski potpomognute oplodnje boravila je u u IVF laboratoriju Sveučilišne bolnice “St. Rafael” u Milanu, Italija, u IVF laboratoriju Sveučilišne bolnice Maribor, Slovenija, u Laboratoriju za humanu reprodukciju Vrije Hospital Brisel, Belgija, u Laboratoriju za humanu reprodukciju SISMER Bolonja, Italija, u Laboratoriju za humanu reprodukciju IVI Valencija, Španjolska.

Viši je znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (područje biomedicina i zdravstvo – polje kliničke medicinske znanosti). Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova, sudjelovala je na brojnim kongresima i stručnim sastancima u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađuje na znanstvenim projektima kao istraživač na polju reprodukcijske biologije. Pozvani je recenzent u nekoliko svjetskih časopisa iz područja humane reprodukcije, predavač je i mentor.

Od 2008. godine je ESHRE licencirani senior embriolog, a od 2009-2011 bila je član ESHRE Advisory Committee. Član je i Hrvatskog biološkog društva i dopredsjednik Hrvatskog društva kliničkih embriologa.