Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Od 1.1.2012. do 1.1.2015. godine liječili smo ukupno 153 pacijentice kod kojih smo imali dovoljno petodnevnih zametaka i za svježi i za kriopostupak. (najmlađa je imala 23 godine, najstarija 44; srednja dob 33.7 godina).

– u svježem postupku ostalo je trudno 69 od 153 žene

– 52 od preostale 84 žene su ostale trudne u kriopostupcima iz tog istog svježeg postupka

– 32 žene nisu ostale trudne

Ukupno je od 153 žene 121 ostala trudna. Ovo čini kumulativnu uspješnost po jednom punom stimuliranom postupku od 79%, za sve žene koje u takvom postupku mogu dobiti bar 2-4 kvalitetne blastociste. U ovoj grupi žena bilo je i onih sa lošijom rezervom jajnika (najniži AMH 4 pmol/L), pa ćemo i dalje svim našim pacijenticama kod kojih procijenimo da bi mogle dobro reagirati na stimulaciju preporučivati punu stimulaciju jajnika.