Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U sljedećim tablicama možete vidjeti rezultate uspješnosti liječenja potpomognutom oplodnjom u Poliklinici BetaPlus, za 2016. godinu, ali i za razdoblje od početka početka našeg rada do danas.

Ukupan broj svih započetih ciklusa prošle godine bio je 505. Od toga je bilo 311 IVF/ICSI postupaka, 2 aspiracije folikula za kriopohranu jajnih stanica, 128 kriopostupaka i 64 inseminacije.

Od 311 planiranih IVF/ICSI postupaka, u 15 pacijentica se odustalo prije aspiracije, uglavnom zbog slabe reakcije na stimulaciju. U sedam žena nismo dobili stanicu, a u sedamnaest žena izostala je fertilizacija (5,5%). U jedanaest  žena smo se zbog opasnosti od sindroma hiperstimulacije jajnika odlučili za kriopohranu svih zametaka (“freeze all”).

Tako je embriotransfer u svježem ciklusu imalo ukupno 257 žena. Imali smo sedam višeplodnih trudnoća. Vanmaterničnih trudnoća nije bilo, kao ni hospitalizicija zbog razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika. Jedna je pacijentica nakon aspiracije razvila zdjeličnu upalnu bolest, pa je hospitalizirana i operirana, te je sada dobro. U stimuliranim postupcima prošle godine bilo je 18 biokemijskih trudnoća i pobačaja. Ostale rezultate možete vidjeti u tablici ispod.

Kao i svake godine, napravili smo dodatnu analizu faktora koji mogu utjecati na uspješnost postupka. Mada nijedan od faktora nije dosegao statističku značajnost u usporedbi trudnih i žena koje nisu trudne, vjerujemo da su brojevi zanimljivi zbog usporedbe, pa ih u nastavku možete vidjeti.

 

 

Krioembriotransfer (FET)

Od 119 planiranih krioembriotransfera u 2016. godine on nije učinjen u devet žena, zbog slabe reakcije na planiranu terapiju ili izostanka ovulacije, kad je planiran FET u prirodnom ciklusu. U 63 žene učinjen je ET jednog zametka, U 54 dva zametka, a u dvije žene i 3 zametka. Dvanaest žena imalo je FET trodnevnih zametaka, a preostale FET blastocista. Imali smo dvije višeplodne trudnoće, i 13 biokemijskih trudnoća i pobačaja.

 

Inseminacija (AIH)

Inseminacijom smo liječili ukupno 58 žena, te smo na nivou prošle godine imali sedam trudnoća. Sve su trudnoće bile u žena mlađih od 37 godina.