Select Page

Prijevod The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. Izrazi važni za hrvatske pacijentice, a kojih nije bilo u originalnom dokumentu, su dodani

A

Adenomioza – oblik endometrioze karakteriziran prisustvom epitela i strome nalik na endometrij, u miometriju

Adhezije (priraslice) – tračci vezivnog ožiljkastog tkiva koji se mogu vezati za organe trbušne šupljine i male zdjelice, uključujući crijeva i potrbušnicu. Mogu biti debele i čvrste te nježne i tanke

AFC – antral follicle count, broj antralnih folikula

Aglutinacija – zgrušavanje spermija u ejakulatu

AGONIST GnRh – vrsta lijeka koja se koristi u postupcima medicinski potpomognute oplodnje

AIH (IUI) – homologna intrauterina inseminacija. Unošenje sjemena u maternicu

Akrosom – membranom vezana struktura koja prekriva prednji dio glave spermija, a sadrži enzime neophodne za penetraciju zone pelucide jajne stanice

Amenoreja – izostanak menstruacije kroz više od 3 ciklusa, ili nakon petnaeste godine života

Analgezija – skupni naziv za postupke kojima se ublažava bol

Analiza sjemena (spermiogram) – opis ejakulata u svrhu procjene funkcije muškog reproduktivnog sustava. Karakteristični parametri su volumen, pH, koncentracija, pokretljivost, vitalnost, morfologija spermija te prisutnost ostalih stanica

Andrologija – grana medicine koja se bavi muškim reproduktivnim zdravljem

Aneuploidija – abnormalni broj kromosoma u stanici. Većina zametaka s aneuploidijom nije kompatibilna sa životom

Aneuploidije, složene – dvije ili više aneuplodija na različitim kromosomima zametka. Kada su zahvaćeni autosomi, stanje nije kompatibilno sa životom

Anomalija – poremećaj razvoja koji je prisutan od začeća/poroda

Anomalija, kongenitalna velika – koja zahtijeva kirurški popravak defekta; vizualno uočljiv ili životno ugrožavajući strukturalni ili funkcionalni defekt; ili anomalija koja uzrokuje uzrokuje smrt

Anomalije, kongenitalne (prirođene)- strukturalni ili funkcionalni poremećaji do kojih dolazi tijekom trudnoće. Mogu se uočiti za vrijeme trudnoće, kod porođaja ili kasnije u životu. Prirođene anomalije mogu biti posljedica oštećenog jednog gena, kromosomskih poremećaja, multifaktorskog nasljeđivanja, okolišnih teratogena ili manjka mikronutrijenata. Trebalo bi se izvijestiti o vremenu otkrivanja anomalije.

Anovulacija – izostanak rasta folikula i oslobađanja jajne stanice iz folikula (ovulacije) tijekom ciklusa

Antagonist GnRh – vrsta lijeka koja se koristi u postupcima medicinski potpomognute oplodnje

Antralni folikuli – folikuli veličine oko 5 mm

Aplazija zametnih stanica (Sertoli cell-only syndrome) – stanje kada se u sjemenim kanalićima nalaze samo Sertolijeve stanice, nema zametnih stanica. U rijetkim slučajevima se na izoliranim mjestima mogu naći stanice spermatogeneze

ART (assisted reproduction technology, ili medicinski asistirana reprodukcija, MAR) – svi postupci koji uključuju in vitro rukovanje s ljudskim jajnim stanicama i spermijima ili embrijima, u svrhu reprodukcije. To uključuje, ali nije ograničeno na: IVF i embriotransfer (ET), intracitoplazmatsku injekciju spermija (ICSI), biopsiju embrija, predimplantacijsko genetsko testiranje (PGT), potpomognuto izlijeganje zametaka (assisted hatching), transfer gameta u jajovod (GIFT), transfer zigote u jajovod i cikluse sa surogat majkom. Prema tome, ART odnosno MAR, ne uključuje inseminaciju sjemenom partnera ili donora (vidi pod širi pojam: MPO, medicinski potpomognuta oplodnja)

Ascites – tekućina koja se nakuplja u trbušnoj šupljini

Aspermija – izostanak ejakulacije (anterogradne)

Aspiracija jajnih stanica – usisavanje sadržaja folikula s ciljem prikupljanja jajnih stanica

Aspiracija/ekstrakcija spermija iz testisa – TESA/TESE (Testicular sperm aspiration/ extraction – TESA/TESE) – kirurški postupak kod kojeg se aspiracijskom iglom ili biopsijom iz testisa dobivaju spermiji za IVF i/ili ICSI

Astenoteratozoospermija – smanjen udio pokretnih i morfološki urednih spermija u ejakulatu, ispod referentnih vrijednosti. Na nalazu je potrebno navesti referentne vrijednosti

Azoospermija – nedostatak spermija u ejakulatu

Azoospermija, neopstruktivna – nedostatak spermija u ejakulatu kao posljedica abnormalne proizvodnje zrelih spermija

Azoospermija, opstruktivna – nedostatak spermija u ejakulatu kao posljedica začepljenja izvodnih kanala

B

Banka embrija – skladište kriopohranjenih embrija, namijenjenih uporabi u budućnosti

Banka jajnih stanica – skladište kriopohranjenih jajnih stanica za buduću uporabu

Banka sjemena – skladište kriopohranjenih spermija za buduću uporabu

Bazalna temperatura  – temperatura tijela neposredno nakon buđenja, prije ikakve aktivnosti

Beta hCG – hormon koji se proizvodi u ranoj trudnoći

Binukleacija – prisutnost 2 jezgre u blastomeri (stanici)

Blastocel – tekućinom ispunjen središnji dio blastociste

Blastocista – stadij predimplantacijskog embrija, obično 5 ili 6 dana nakon inseminacije ili IVF/ICSI-ja. Blastocista sadrži tekućinom ispunjenu središnju šupljinu (blastocel), vanjski sloj stanica (trofoektoderm) i unutrašnju grupu stanica (unutrašnja stanična masa)

Blastomera – stanica zametka u fazi dijeljenja

Blastomere, simetrija – kada su blastomere jednake veličinom i oblikom

Brazdanje – naziv za dijeljenje stanica ranog zametka

C

Cervikalna sluz – sluz koju proizvodi cerviks (vrat maternice)

Cerviks (vrat maternice) – donji dio maternice, koji se vidi u rodnici

Ciklus – mjesečni ciklus promjena kroz koje prolaze maternica i jajnici, a koji počinje prvim danom menstruacije

Ciklus s doniranom jajnom stanicom – ciklus u kojem se prikupljaju jajne stanice donatorice u svrhu reprodukcije ili za istraživanje

Ciklus s embriotransferom – MAR ciklus u kojem se jedan ili više svježih ili odmrznutih embrija u stadiju dijeljenja ili blastociste, umeću u maternicu ili jajovod

Ciklus s odmrznutim jajnim stanicama – MAR postupak u kojem se nadzire ciklus s namjerom oplodnje odmrznutih kriopohranjenih jajnih stanica te potom embriotransfera

Ciklus s primateljicom spermija  –  ciklus u kojem žena prima spermije od osobe koja joj nije spolni partner. U slučaju da se podaci koriste za MAR registar, ciklus s primateljicom spermija se odnosi samo na ciklus u kojem se radi MAR postupak

Ciklus s primateljicom embrija – MAR ciklus u kojem se maternica primateljice priprema za transfer jednog ili više embrija (u stadiju dijeljenja ili blastociste), koji nisu porijekla niti žene primateljice niti njenog partnera, ako ga ima

Ciklus s primateljicom jajne stanice – MAR ciklus u kojem žena prima jajnu stanicu od donatorice, ili partnerice u istospolnoj vezi, u svrhu reprodukcije

Ciklus za krioembriotransfer (Frozen-thawed embryo transfer – FET cycle) – MAR postupak u kojem se ciklus nadzire s namjerom transfera odmrznutog kriopohranjenog zametka/blastociste. Ciklus za krioembriotransfer je započet kada se koriste specifični lijekovi ili se ciklus nadzire s namjerom embriotransfera

Ciklus za MAR, prirodni – MAR postupak u kojem je dobivena jedna ili više jajnih stanica za vrijeme spontanog (prirodnog) menstrualnog ciklusa, bez korištenja lijekova

Ciklus, modificirani prirodni – MAR postupak u kojem je aspirirana jedna ili više jajnih stanica tijekom spontanog (prirodnog) menstrualnog ciklusa. Lijekovi se koriste jedino sa svrhom sprečavanja spontanog LH skoka i/ili za poticanje konačnog sazrijevanja jajne stanice

Citoplazma, sazrijevanje – proces tijekom kojeg citoplazma postiže sposobnost da podupre sazrijevanje jezgre, oplodnju, stvaranje pronukleusa, singamiju i posljedično dijeljenje zametka do aktivacije embrionalnog genoma

Citoplazma, transfer – postupak dodavanja ili nadomještanja dijela citoplazme iz donirane jajne stanice, može se raditi u različitim razvojnim stadijima jajne stanice

Corona radiata – stanice u samoj unutrašnjosti “cumulus oophorus-a”

Corpus luteum – žuto tijelo, struktura u koju se folikul pretvori nakon ovulacije, a koja proizvodi progesteron

Cumulus oophorus – višeslojna masa granuloza stanica koje okružuju jajnu stanicu

D

Dilatacija – širenje, obično se misli na vrat maternice

Diploidija/euploidija – stanje kada stanica sadrži dva haploidna seta kromosoma. Svaki kromosom iz jednog seta je u paru sa svojim duplikatom iz drugog seta. Diploidini zametak ima 22 para autosoma i 2 spolna kromosoma, što je normalno stanje.

Disomija – normalan broj kromosoma, što uključuje 22 para autosoma i 1 par spolnih kromosoma (XX ili XY). U ljudskim stanicama se normalno nalazi 46 kromosoma.

Donacija embrija (za reprodukciju) – MAR ciklus u kojem se radi transfer embrija u maternicu ili jajovod žene primateljice, a embrij nije porijekla niti žene primateljice niti njenog partnera, ako ga ima

Donacija jajnih stanica – uporaba jajnih stanica donatorice u svrhu reprodukcije ili za istraživanje

Down-reguliranje hipofize (Pituitary down-regulation) – sprečavanje oslobađanja gonadotropina (FSH, LH) iz hipofize

Drilling jajnika, laparoskopski – kirurška metoda za indukciju ovulacije u žena s anovulatornim ili oligo-ovulatornim sindromom policističnih jajnika, koja upotrebljava laser ili elektrokirugiju

E

Ejakulacija – koordinirane kontrakcije genitourinarnog sustava koje rezultiraju izbacivanjem spermija i sjemene tekućine

Ejakulacija, odgođena – stanje u kojem je muškarcu potrebno produženo vrijeme da postigne orgazam i ejakulaciju

Ejakulacija, preuranjena – izbacivanje sjemena prije nego se želi

Ejakulacija, retrogradna – stanje u kojem se sjeme iz ejakulacijskog duktusa za vrijeme ejakulacije izbacuje unutrag, u mokraćni mjehur

Ejakulacija, zadržana (Ejaculation retardata) – stanje koje je  posljedica nemogućnosti ejakulacije tijekom vaginalnog spolnog odnosa

Ejakulacijski duktus (lat. ductus ejaculatorius) – kanal koji prolazi kroz prostatu, a nastaje spajanjem sjemenovoda i kanala sjemenih mjehurića

Ejakulat – sjeme

Ektopična trudnoća – trudnoća izvan šupljine maternice, dijagnosticirana ultrazvučno, vizualizacijom intraoperativno ili histopatološki

Embrij (zametak) – biološki organizam koji nastaje razvojem iz zigote pa sve do 8 tjedana nakon oplodnje, odnosno do 10 tjedana gestacijske dobi

Embriologija – znanost koja proučava razvoj zametka

Embriotransfer (ET) – umetanje u maternicu embrija u bilo kojem stadiju od prvog do sedmog dana nakon IVF-a ili ICSI-ja. Embriji od prvog do trećeg dana se mogu umetnuti i u jajovod.

Embriotransfer dva zametka (Double embryo transfer -DET) – vraćanje (transfer) 2 zametka u MAR postupcima. Može biti izborno (elektivno – eDET) kada imamo na raspolaganju više od dva zametka zadovoljavajuće kvalitete.

Embriotransfer, elektivni (Elective embryo transfer) – transfer jednog ili više embrija, izabranih iz skupine od više embrija

Embriotransfer, elektivni, jednog embrija (Elective single embryo transfer – eSET) – transfer jednog embrija, izabranog iz skupine od više embrija

Embriotransfer, odgođen – postupak u kojem embriotransfer nije učinjen u očekivanom vremenu nakon aspiracije, nego kasnije

Emisija (sjemena) – koordinirane kontrakcije sjemenovoda, sjemenskih mjehurića i mlazničnih vodova koje dovode do odlaganja sjemena u ušće mokraćne cijevi prije ejakulacije

Endometrij – sluznica maternice

Endometrioza – bolest karakterizirana prisustvom epitela i strome nalik na endometrij izvan endometrija i miometrija. Zdjelična endometrioza može biti smještena površinski na potrbušnici (peritonealna endometrioza), može se širiti 5 ili više milimetara ispod potrbušnice (duboka zdjelična endometrioza) ili može biti na jajniku kao endometriotična cista (endometriom)

Epididimis – pasjemenik

Erektilna disfunkcija – nemogućnost postizanja i/ili održavanja erekcije dovoljne za spolni odnos

Estradiol (E2) – najsnažniji estrogen. Temeljni spolni hormon žene koji potiče rad svih tkiva i organa

Estrogeni – ženski spolni hormoni, koje uglavnom proizvode jajnici

Euplodija – stanje u kojem stanica sadrži broj kromosoma koji je točan višekratnik haploidnog broja; kod ljudi je taj višekratnik dva. Prema tome normalan zametak koji je euploidan, je ujedno i diploidan.

F

Fekundabilnost – vjerojatnost ostvarivanja trudnoće u jednom menstrualnom ciklusu u žena s nezaštićenim spolnim odnosima, a odnosi se na trudnoće koje rezultiraju rođenjem živog djeteta. U populacijskim studijama fekundabilnost je često mjera mjesečne šanse.

Fekunditet – klinički označava sposobnost rađanja živog djeteta

Fertilizacija – oplodnja

Fetus (plod) – organizam od navršenih 8 tjedana nakon oplodnje (što odgovara navršenih 10 tjedana trudnoće) do kraja trudnoće

Folikul – temeljna funkcionalna jedinica jajnika. Sadrži jajnu stanicu, brojne stanice koje proizvode hormone te folikularnu tekućinu. Ovulacijom zreli folikul se rasprsne i otpušta jajnu stanicu

Folikularna faza – prva faza ciklusa, do ovulacije

Folikulogeneza – zrenje folikula

Folikulometrija – ultrazvučno praćenje rasta folikula

Fragmentacija embrija – stanje kada iz jedne ili više blastomera izlaze mjehurići koji sadrže citoplazmu, a ponekad i cijele kromosome ili kromatin

Freeze-all cycle – MAR ciklus u kojem se nakon aspiracije jajnih stanica kriopohranjuju sve jajne stanice i/ili zameci. U tom ciklusu nema transfera jajnih stanica i/ili zametaka.

FSH – folikulstimulirajući hormon, prizvodi se prirodno u hipofizi, a postoji i sintetski, u obliku injekcija, koji se daje kod stimulacije ovulacije

G

 

Gamete – spolne stanice: jajna stanica i spermij

Germinalna vezikula (GV) – jezgra jajne stanice u profazi I.

Gestacijska dob (dob trudnoće) – starost embrija ili fetusa izračunata prema najboljoj procjeni, a može se odrediti na temelju ranog ultrazvuka i datuma zadnje menstruacije, i/ili prema perinatalnim pojedinostima. U slučaju MAR postupaka, izračunava se dodavanjem 2 tjedna (14 dana) broju navršenih tjedana od oplodnje. Za krioembriotransfere datum oplodnje se računa oduzimanjem broja dana koliko je zametak bio u kulturi prije i nakon odmrzavanja, od datuma krioembriotransfera.

Gestacijska vrećica – tekućinom ispunjena struktura koja sadrži ranu trudnoću, a može biti smještena u maternici, ili u slučaju ektopične trudnoće, izvan maternice

GIFT – (gamete intrafallopian transfer, transfer gameta u jajovode) – MAR postupak u kojem radi transfer obje spolne stanice (jajne stanice i spermija) u jajovod

Globozoospermija – spermiji bez akrosoma ili s malim akrosomom

GnRH – gonadotropin otpuštajući hormon (gonadotropin releasing hormone), hormon koji stvara hipotalamus (dio mozga koji nadzire rad hipofize i spolnih žlijezda) u prvoj polovici menstruacijskog ciklusa

Gonadotropini – injekcije FSH i LH koje se primaju u procesu stimulacije rasta folikula

Gubitak ploda – smrt ploda. Označava se kao rani gubitak ploda ako se smrt dogodi između 10 i 22 tjedana trudnoće; kasni gubitak ploda ako do smrti dođe između 22 i 28 tjedana trudnoće; i mrtvorođenost ako do smrti dođe nakon navršenih 28 tjedana gestacije

 

H

 

Haploidija – stanje u kojem stanica sadrži jedan set od 23 pojedinačnih kromosoma. Zrele ljudske spolne stanice su haploidne, svaka sadrži 23 pojedinačna kromosoma

Hatching (izlijeganje) – proces u kojem zametak u stadiju blastociste izlazi i odvaja se od zone pelucide

HCG – humani korionski gonadotropin. Inače hormon kojeg stvara trudnoća. Nalazi se i u injekciji HCG-a kojom se pobuđuje ovulacija

Hidrosalpinks – proširen, distalno začepljen jajovod ispunjen tekućinom

Himerizam – prisustvo dviju ili više linija stanica (svaka porijekla od različitog pojedinca) u jednom pojedincu

Hipergonadotropni hipogonadizam – oštećena funkcija gonada (spolnih žlijezda) sa smanjenom proizvodnjom spolnih stanica, smanjenom proizvodnjom spolnih steroidnih hormona, te povišenom proizvodnjom gonadotropnih hormona

Hiperspermija – povećan volumen ejakulata iznad gornje referentne vrijednosti. Prilikom izdavanja nalaza, referentne vrijednosti bi trebale biti označene

Hipofiza – žlijezda na bazi mozga koja otpušta folikul stimulirajući hormon (FSH) u prvoj polovici menstruacijskog ciklusa, a luteinizirajući hormon (LH) u sredini menstruacijskog ciklusa

Hipogonadotropni hipogonadizam – oštećena funkcija gonada (spolnih žlijezda) sa smanjenom proizvodnjom spolnih stanica i smanjenom proizvodnjom spolnih steroidnih hormona kao posljedica smanjene proizvodnje ili smanjenog djelovanja gonadotropnih hormona

Hipospermatogeneza – histopatološki opis smanjene proizvodnje spermija u testisima

Hipospermija – smanjen volumen ejakulata ispod donje referentne vrijednosti. Prilikom izdavanja nalaza, referentne vrijednosti bi trebale biti označene

Hipotalamus – struktura u mozgu koja otpušta gonadotropin-releasing hormon (GnRH) i na taj način nadzire rad hipofize i preko nje rad spolnih žlijezda

Histeroskopija – operativni zahvat kod kojeg se gleda unutrašnjost maternice

Hormoni – kemijske supstance koje proizvode pojedini organi u tijelu, a koje kontroliraju i reguliraju rad tijela

HSG – histerosalpingografija. Pretraga kod koje se gleda unutrašnjost maternice i oblik i prohodnost jajovoda

 

I

ICSI – Intracitoplazmatska injekcija spermija – postupak u kojem se jedan spermij injicira u citoplazmu jajne stanice

Idiopatski – spontano, bez osobitog razloga

Implantacija – vezanje te posljedično ulaženje blastociste nakon izlijeganja u endometrij, a kod ektopične trudnoće u tkivo izvan šupljine maternice. Implantacija započinje 5-7 dana nakon oplodnje jajne stanice, te obično rezultira stvaranjem gestacijske vreće

In vitro inseminacija, konvencionalna – zajednička in vitro inkubacija jajnih stanica i spermija u svrhu izvantjelesne oplodnje

Indukcija (stimulacija) ovulacije – korištenje lijekova za poticanje ovulacije u žena s anovulacijom ili oligovulacijom

Inseminacija sjemenom donora – postupak ubacivanja u reproduktivni sustav žene laboratorijski obrađenog sjemena muškarca koji nije njen seksualni partner, a u svrhu postizanja trudnoće

Inseminacija, intracervikalna – postupak u kojem se laboratorijski obrađeno sjeme umetne u vrat maternice s namjerom da se postigne trudnoća

Inseminacija, intrauterina – postupak u kojem se laboratorijski obrađeno sjeme umetne u šupljinu maternice s namjerom da se postigne trudnoća

Inseminacija, vaginalna  – ubacivanje sjemena koje je prikupljeno nelubriciranim kondomom ili sličnom metodom, u rodnicu žene. Postupak u svrhu ostvarivanja trudnoće može izvoditi sama žena

Intended parent (planirani roditelj) – par ili osoba koja za reprodukciju traži surogat majku

IVF – in vitro oplodnja (fertilizacija) – slijed postupaka koji uključuju izvantjelesnu oplodnju spolnih stanica. Uključuje in vitro inseminaciju i ICSI

IVM – in vitro maturacija (sazrijevanje) – slijed laboratorijskih postupaka koji omogućuju izvantjelesno sazrijevanje nezrelih u potpuno zrele jajne stanice koje su sposobne oploditi se i razviti u zametak

Izvanmaternična trudnoća – razvoj oplođenog jajašca izvan šupljine maternice (sinonim je i ektopična trudnoća)

J

Jajna stanica, diandrična – jajna stanica koja sadrži dodatni haploidni set kromosoma očeva porijekla

Jajna stanica, diginična – jajna stanica koja sadrži dodatni haploidni set kromosoma majčinog porijekla

Jajna stanica, nezrela – jajna stanica u profazi prve mejotične diobe (tj. jajna stanica u stadiju germinalnog vezikula – GV)

Jajna stanica, u sazrijevanju (Maturing oocyte) – jajna stanica koja je napredovala od profaze prve mejotičke diobe, ali nije završila telofazu prve mejotičke diobe, tako da nema izbačeno prvo polarno tijelo

Jajna stanica, zrela – jajna stanica u metafazi druge mejotičke diobe, s izbačenim prvim polarnim tijelom i sa sposobnošću da se oplodi

Jajnik – ženska spolna žlijezda

Jajovod – par organa kojima se iz jajnika jajne stanice prenose u matrnicu, i sjeme iz maternice prema jajnoj stanici

Jajovodi, oštećenje  – abnormalnost jajovoda koja rezultira njegovom oštećenom funkcijom, uključujući djelomično ili potpuno začepljenje jednog ili oba jajovoda (proksimalno, distalno ili udruženo), hidrosalpinks i/ili peri-tubalne i/ili peri-ovarijske priraslice koji utječu na normalno oslobađanje jajne stanice. Oštećeni jajovodi su najčešće posljedica zdjelične upalne bolesti ili operacije u maloj zdjelici

Jezgra, sazrijevanje – proces tijekom kojeg jajna stanica nastavlja mejozu, od profaze I do metafaze II

K

Kateter – vrlo tanka plastična cjevčica kojom se u maternicu unosi obrađeno sjeme kod inseminacije i zameci kod embriotransfera

Klomifen – tablete za stimulaciju ovulacije

Kompaktacija – proces spajanja blastomera koji rezultira stvaranjem solidne mase stanica, bez vidljivih staničnih membrana

Kriopohrana (krioprezervacija) jajnih stanica – smrzavanje ili vitrifikacija jajnih stanica za buduću uporabu

Kriopohrana (krioprezervacija) tkiva jajnika – smrzavanje ili vitrifikacija kirurški izrezanog tkiva jajnika, u svrhu očuvanja reproduktivne sposobnosti

Kriopohrana metodom slow-freezing – postupak kriopohrane kod kojeg se temperatura stanica spušta korak po korak; najčešće kompjuterski određenom brzinom, od sobne temperature do ekstremno niske temperature

Krioprezervacija – postupak sporog smrzavanja ili vitrifikacije u svrhu očuvanja biološkog materijala (npr. spolne stanice, zigote, zametka u fazi dijeljenja, blastociste ili tkiva spolne žlijezde) na ekstremno niskim temperaturama

Kriptorhizam – stanje u kojem se jedan ili oba testisa nisu spustili u mošnje u novorođenačkoj dobi sve do prve godine života, iako dob spuštanja nije ograničena. Ako se testis nije spustio u mošnje, rezultat može biti primarno oštećenje testisa te povećani rizik za razvoj karcinoma testisa.

Kromosom – organizirana struktura unutar stanice čovjeka koja sadrži genetske informacije

Krvarenje, nakon aspiracije oocita – značajnije unutrašnje ili vanjsko krvarenje koje se javlja nakon aspiracije jajnih stanica, a zahtijeva bolničko liječenje radi transfuzije krvi, kirurškog zbrinjavanja, kliničkog praćenja ili drugog medicinskog postupka

L

Laparoskopija – kirurški zahvat kod kojeg se laparoskop (mali teleskop sa svjetlom) uvodi u trbušnu šupljinu kroz vrlo maleni otvor

Leukospermija – povišen broj leukocita u ejakulatu, iznad referentnih vrijednosti. Prilikom izdavanja nalaza, referentne vrijednosti bi trebale biti označene

Leydigove stanice – vrsta testikularnih stanica koje luče testosteron, a smještene su u intersticijskom prostoru između sjemenih kanalića

LH – luteinizirajući hormon (hormon hipofize). U žena je neophodan za ovulaciju

LH test – test kojim se trakicama iz uzorka urina utvrđuje porast LH. Pozitivan LH test znači da slijedi ovulacija

Liječenje neplodnosti, ekspektativno – liječenje neplodnosti, bez korištenja specifičnih aktivnih kliničkih ili terapijskih intervencija, osim informacija o plodnosti i savjeta kako poboljšati prirodnu plodnost na temelju vjerojatnosti začeća

Loš odgovor jajnika u žena u MAR postupcima (Poor ovarian responder, POR) – žena koja je primala lijekove za stimulaciju ovulacije za MAR postupak, a kod koje su prisutne najmanje dvije od sljedećih značajki: 1) uznapredovala dob (>40 godina); 2) prijašnji slab odgovor jajnika (≤3 jajne stanice u standardnoj stimulaciji); 3) abnormalan test procjene rezerve jajnika (npr. AFC 5-7 ili AMH 0.5-1.1 ng/ml (Bologna kriteriji); ili prema drugim referentnim vrijednostima standardiziranim za određenu populaciju)

Lutealna faza – druga faza ciklusa, nakon ovulacije, nazvana po žutom tijelu (corpus luteum)

Lutealna faza, poremećaj – loša definicija abnormalnosti endometrija koja je vjerojatno posljedica smanjene sekrecije ili smanjenog djelovanja progesterona na endometrij

M

MAR ciklus s primateljicom – MAR ciklus u kojem žena prima zigotu ili zametak od donora ili od partnera

Medicinski potpomognuta oplodnja (MPO), započet ciklus – ciklus u kojem žena prima određene lijekove za stimulaciju ovulacije ili ciklus koji se nadzire s namjerom da se učini MPO postupak; bez obzira je li stvarno učinjena inseminacija, aspiracija jajnih stanica, ili kriopostupak

Medicinski potpomognuta oplodnja (MPO, MAR – medically assisted reproduction) – razne intervencije, postupci, operacije i tehnologije koje se koriste za liječenje različitih oblika oštećene plodnosti i neplodnosti. Uključuje: indukciju ovulacije, stimulaciju ovulacije, okidanje ovulacije, sve MAR postupke, transplantaciju maternice te intrauterinu, intracervikalnu i intravaginalnu inseminaciju sjemenom supruga/partnera ili donora

Menstruacija – mjesečnica, mjesečno krvarenje

MESA/MESE (mikrokirurška aspiracija/ekstrakcija spermija iz epididimisa) – kirurški postupak u kojem se uz pomoć mikroskopa uzimaju spermiji iz epididimisa kod muškarca s opstruktivnom azoospermijom. Ako se ne koristi optičko povećanje mikroskopa, bilo koja kirurška metoda za dobivanje spermija iz epididimisa se također bilježi kao MESE

Metformin – lijek koji se često koristi u žena sa sindromom policističnih jajnika

Micro TESE (mikrodisekcijska ekstrakcija spermija iz testisa) – kirurški postupak u kojem se koristi mikroskop za identifikaciju sjemenih kanalića koji mogu sadržavati spermije, koji se potom dobivaju ekstrakcijom i koriste za IVF i/ili ICSI

Mikrodelecije Y-kromosoma  – nedostatak segmenata genetskog materijala na Y-kromosomu koji je povezan s abnormalnom spermatogenezom

Mikromanipulacija u MAR postupcima – mikrooperativni MAR postupci na spermiju, jajnoj stanici ili zametku; najčešća mikromanipulacija u MAR postupcima je ICSI, potpomognuti hatching zametaka, te biopsija spolnih stanica i zametaka za predimplantacijsko genetsko testiranje

Miom – dobroćudni tumor maternice

Monosomija – nedostatak jednog ili dva homologna kromosoma u zametku. Monosomije autosoma u zametku nisu spojive sa životom. Monosomije spolnih kromosoma su rijetko spojive sa životom.

Morula – stadij zametka nakon završene kompaktacije, tipično 4 dana nakon inseminacije ili postupka IVF/ICSI

Mozaicizam – postojanje više od jedne linije stanica različitog kariotipa, porijekla iz jednog zametka

MPO – medicinski potpomognuta oplodnja, hrvatski naziv za MAR

Mrtvorođenost  – smrt ploda prije potpune ekspulzije ili ekstrakcije iz majke, nakon navršenih 28 tjedana trudnoće. Smrt se određuje činjenicom da nakon porođaja, plod ne diše niti pokazuje druge znakove života, kao što su otkucaji srca, pulzacije pupkovine, ili pokreti voljnih mišića. Napomena: uključuje smrt za vrijeme porođaja

Multinukleacija – postojanje više od 1 jezgre u stanici

N

Nedostatak sjemenovoda, obostrani prirođeni (Congenital bilateral absence of the vasa deferentia -CBAVD) – obostrani nedostatak kanalnog sustava (vas deferentia) koji povezuje testise i mokraćnu cijev. Stanje može biti povezano s mutacijom cističnog fibroznog transmembranskog regulacijskog gena. Iako su testisi uredno razvijeni i uredno funkcioniraju, kod muškarca je obično prisutna azoospermija.

Neimanje djece (Childlessness) – stanje kada osoba nema djece; kada namjerno ili nenamjerno nije legalno ili socijalno prepoznata kao roditelj djeteta, ili su joj sva djeca umrla

Neimanje djeteta, dobrovoljno – stanje kada osoba nema ili nije imala želju za djetetom, te nije biološki, legalno ili socijalno prepoznata kao roditelj djeteta

Neimanje djeteta, primarno – stanje kada osoba nije nikad rodila živo dijete, ili nije legalno ili socijalno prepoznata kao roditelj djeteta

Neimanje djeteta, primarno nenamjerno – stanje kada osoba koja nikad nije rodila živo dijete, ili nije legalno ili socijalno prepoznata kao roditelj djeteta, želi dijete. Glavni uzrok primarnog nenamjernog neimanja djeteta je neplodnost

Neimanje djeteta, sekundarno nenamjerno – stanje kada osoba koja je ranije rodila živo dijete ili je legalno ili socijalno bila prepoznata kao roditelj djeteta, želi dijete. Glavni uzrok sekundranog nenamjernog neimanja djeteta je neplodnost

Nekrozoospermija – ejakulat u kojem nema niti jednog živog spermija

Neonatalna smrt/mortalitet – smrt živorođenog djeteta unutar 28 dana od porođaja. Može se podijeliti na a) ranu neonatalnu smrt – unutar 7 dana od porođaja i b) kasnu neonatalnu smrt – smrt novorođenčeta između 8 i 28 dana nakon porođaja

Neonatalno razdoblje – razdoblje koje započinje rođenjem i traje do navršenih 28 dana života

Neplodnost – nemogućnost postizanja kliničke trudnoće nakon 12 mjeseci redovitih nezaštićenih spolnih odnosa, zbog nemogućnosti ostvarenja trudnoće jednog od partnera. S postupcima vezanim uz plodnost može se započeti i prije isteka 1 godine, ovisno o medicinskoj, seksualnoj ili reproduktivnoj anamnezi, dobi, fizikalnom statusu i nalazima. Neplodnost je bolest koja zbog oštećene funkcije stvara invaliditet.

Neplodnost, muška – neplodnost uzrokovana primarno muškim faktorom, uključujući: abnormalan nalaz spermiograma; anatomske, endokrine, genetske, funkcionalne ili imunološke abnormalnosti reproduktivnog sustava; kronične bolesti; te seksualna stanja koja onemogućavaju odlaganje sjemena u rodnicu

Neplodnost, muška sekundarna – muškarac koji ne uspijeva ostvariti kliničku trudnoću, a ranije ju je uspio ostvariti

Neplodnost, neobjašnjena/idiopatska – neplodnost u parova s očigledno urednom funkcijom jajnika, urednim jajovodima, maternicom, vratom maternice i zdjelicom; a s urednom učestalošću spolnih odnosa te očigledno urednom funkcijom testisa, urednom anatomijom spolnog i mokraćnog sustava i normalnom ejakulacijom

Neplodnost, primarna muška – muškarac koji ne uspijeva ostvariti kliničku trudnoću i zadovoljava kriterije za neplodnost

Neplodnost, primarna ženska – odnosi se na ženu kojoj nikad nije dijagnosticirana klinička trudnoća i zadovoljava kriterije za neplodnost

Neplodnost, savjetovanje – intervencija stručnjaka s namjerom da se ublaže fizičke, psihološke i psihosocijalne posljedice neplodnosti

Neplodnost, ženska sekundarna – žena koja ne uspijeva postići kliničku trudnoću, a ranije joj je dijagnosticirana klinička trudnoća

Niska porođajna težina – porođajna težina ispod 1000 g

Novorođenačka smrt/mortalitet, rana – smrt novorođenčeta unutar 7 dana od rođenja

O

Odgovor jajnika, pretjeran – pretjeran odgovor jajnika na stimulaciju ovulacije karakteriziran je prisustvom većeg broja folikula od očekivanog. Općenito, više od 20 folikula većih od 12 mm i/ili aspiracija više od 20 jajnih stanica se smatraju pretjeranim, međutim ti brojevi su prilagodljivi, ovisno o etničkoj skupini i drugim varijablama.

Odmrzavanje (stanica) – podizanje temperature zamrznutih (vitrificiranih) stanica od temperature na kojoj su kriopohranjene do sobne/fiziološke temperature

Odustajanje, od MAR ciklusa (Canceled cycle) – ciklus u kojem je započeta ovarijska stimulacija ili praćenje ciklusa u svrhu MAR, ali nije učinjena aspiracija jajnih stanica ili u slučaju kriopostupka, nije učinjen embriotransfer

OHSS (sindrom hiperstimulacije jajnika, ovarian hyperstimulation syndrome) – pretjeran sustavni odgovor na ovarijsku stimulaciju, obilježen širokim spektrom kliničkih i laboratorijskih pokazatelja. Klasificira se kao blagi, umjereni i teški, ovisno o stupnju distenzije trbuha, veličine jajnika te respiratornih, hemodinamskih i metaboličkih komplikacija

OHSS, teški oblik – sustavni odgovor na ovarijsku stimulaciju obilježen izraženom nelagodom u trbuhu i/ili drugim simptomima kao što su ascites, hemokoncentracija (Hct>45) i/ili drugim ozbiljnim biokemijskim abnormalnostima koji zahtijevaju hospitalizaciju radi opservacije i/ili medicinske intervencije (paracenteze, ostalo)

Oligospermija – pojam za smanjen volumen ejakulata, danas je zamijenjen pojmom hypospermija; kako se ne bi poistovjetilo s oligozoospermijom

Oligozoospermija – smanjena koncentracija spermija u ejakulatu, ispod referentnih vrijednosti. Prilikom izdavanja nalaza, referentne vrijednosti bi trebale biti označene

Oocita – ženska spolna stanica (jajna stanica)

Oolema – citoplazmatska membrana koja okružuje jajnu stanicu

Ooplazma – citoplazma jajne stanice

Oplodnja (fertilizacija) – slijed bioloških procesa koji započinju ulaskom spermija u zrelu jajnu stanicu nakon čega slijedi stvaranje pronukleusa

Ovarij – jajnik, spolna žlijezda koja se nalazi u trbušnoj šupljini žene; proizvodi hormone i jajne stanice

Ovulacija – prirodni proces izbacivanja zrele jajne stanice iz folikula

P

Partenogenetska aktivacija – aktivacija daljnjeg razvoja jajne stanice bez oplodnje

Partenota – aktivirana jajna stanica koja ne sadrži očev genom; nastaje nakon spontane  ili inducirane partenogenetske aktivacije

PCO (policističan jajnik) – jajnik s najmanje 12 folikula promjera 2-9mm (Rotterdamski kriterij). PCO može biti prisutan u žena s PCOS, ali također i u žena s urednom ovulatornom funkcijom i nomalnom plodnošću

PCOS (sindrom policističnih jajnika) – heterogeno stanje koje zahtijeva prisutnost dva od sljedeća tri kriterija: 1) oligoovulacija ili anovulacija; 2) hiperandrogenizam (klinički dokaz hirzutizma, akni, alopecije i/ili biokemijska hiperandrogenemija); 3) policistični jajnici, utvrđeni ultrazvučnim nalazom više od ukupno 24 antralnih folikula (veličine 2-9 mm) na oba jajnika

Perinatalna smrt/mortalitet – fetalna ili neonatalna smrt tijekom uznapredovale trudnoće (s navršenih 22 tjedana trudnoće ili kasnije), tijekom porođaja ili tijekom prvih sedam dana života

Perivitelni prostor – prostor između citoplazmatske membrane koja ograđuje jajnu stanicu i najdubljeg sloja zone pelucide (taj prostor može sadržavati prvo i drugo polarno tjelešce i izvanstanične fragmente)

PESA (perkutana aspiracija spermija iz epididimisa) – kirurški postupak kod kojeg se igla uvodi kroz kožu u epididimis, u svrhu dobivanja spermija

PGD i PGS (predimplantacijska genetska dijagnoza i predimplantacijski genetski probir) – ovi pojmovi su sada zamijenjeni pojmom predimplantacijsko genetsko testiranje (PGT)

PGT (predimplantacijsko genetsko testiranje) – testovi kojima se analizira DNA iz jajnih stanica (polarnih tijela) ili zametka (u stadiju dijeljenja ili blastociste) za HLA-tipizaciju ili za određivanje gentskih abnormalnosti. Uključuje: PGT za aneuploidije (PGT-A); PGT za monogenetske odnosno defekte pojedinih gena (PGT-M); i PGT za kromosomske strukturne greške (PGT-SR)

Plodnost – sposobnost ostvarivanja kliničke trudnoće

Plodnost, briga o (Fertility care) – postupci koji uključuju svjesnost o plodnosti, podršku neplodnim parovima te liječenje neplodnosti, a s ciljem da se pojedincima ili parovima pomognu ostvariti njihove želje vezane uz reprodukciju i/ili stvaranje obitelji

Plodnost, klinička – sposobnost postizanja kliničke trudnoće

Plodnost, očuvanje – različiti postupci i tehnologije, uključujući kriopohranu (smrzavanje) spolnih stanica, embrija (zametaka), tkiva jajnika i testisa, a u svrhu očuvanja reproduktivne sposobnosti

Plodnost, svjesnost o (Fertility awareness) – razumijevanje plodnosti, fekunditeta, fekundabilnosti, povezanih individualnih čimbenika rizika (npr. uznapredovala dob, čimbenici spolnog zdravlja kao što su spolno prenosive bolesti, čimbenici životnog stila, kao što su pušenje, pretilost) te ne-individualnih čimbenika rizika (npr. okolišni čimbenici, čimbenici povezani s radnim mjestom); uključujući svjesnost društvenih i kulturalnih čimbenika koji utječu na postojanje mogućnosti planiranja i stvaranja obitelji

Pobačaj, inducirani – namjeran prekid unutarmaternične trudnoće, medicinskim, kirurškim ili drugim načinom (vidi: redukcija embrija/fetusa)

Pobačaj, spontani  – spontani gubitak intrauterine trudnoće prije navršenih 22 tjedana trudnoće.

Pobačaj, spontani ponavljajući (habitualni) – spontani gubitak dviju ili više kliničkih trudnoća prije navršenih 22 tjedana trudnoće

Pobačaj, zadržani (retinirani) (Missed abortion) – spontani gubitak kliničke trudnoće prije navršenih 22 tjedna trudnoće u kojem plod nije živ i nije se spontano apsorbirao ili izbacio iz maternice

POI (prijevremena ovarijska insuficijencija) – hipergonadotropni hipogonadizam u žene mlađe od 40 godina. Uključuje i prijevremenu menopauzu

Polarna tijela – tjelešca koja sadrže kromosome odvojene od jajne stanice, asimetričnom podjelom za vrijeme telofaze. Prvo polarno tijelo se izbacuje tijekom telofaze I i sadrži kromosome s udvostručenim kromatidama (2c); drugo polarno tijelo se izbacuje kao odgovor na oplodnju ili partenogentesku aktivaciju jajne stanice i sadrži kromosome s pojedinačnim kromatidama (1c)

Poliploidija – stanje u kojem stanica sadrži više od dva haploidna seta kromosoma: npr. triploidini zametak ima tri, a tetraploidni četiri seta kromosoma. Poliploidija u ljudskim zametcima nije kompatibilna sa životom

Polispermija – stanje u kojem je više spermija penetriralo u jajnu stanicu

Porođaj – kompletna ekspulzija ili ekstrakcija jednog ili više fetusa nakon navršenih najmanje 22 tjedana trudnoće, neovisno o tome da li su živorođeni ili mrtvorođeni. Porođaj jednog ili više novorođenčeta računa se kao jedan porođaj. Ako se porodi više od jednog novorođenčeta, bilježi se jedan porođaj s više rođenja.

Porođaj, prijevremeni – porođaj nakon navršenih 22, a prije navršenih 37 tjedana trudnoće.

Porođaj, terminski – porođaj između navršenih 37 i 42 tjedna trudnoće

Porođaj, višeplodni, nakon liječenja neplodnosti – jedan porođaj s više od jednog novorođenčeta, koji je rezultat liječenja neplodnosti

Porođaj, višeplodni – potpuna ekspulzija ili ekstrakcija više od jednog ploda, nakon navršenih 22 tjedana trudnoće, neovisno da li su živorođeni ili mrtvorođeni. Rođenje se odnosi na jedno novorođenče pa se prema tome porođaj blizanaca označava kao dva rođenja.

Porođajna težina, niska – porođajna težina manja od 2500g

Porođajna težina, niska za dob trudnoće (Small for gestational age) – porođajna težina ispod desete percentile za dob trudnoće. Kod izvještavanja rezultata, referentne vrijednosti moraju biti naznačene. Ako je nepoznata dob trudnoće, bilježi se porođajna težina

Porođajna težina, vrlo niska – porođajna težina manja od 1500g

Posthumna reprodukcija – korištenje pokojnikovih kriopohranjenih spolnih stanica i/ili zametaka s ciljem stvaranja potomstva

Post-implantacijski zametak – zametak nakon pričvršćivanja za endometrij pa do navršenih 8 tjedana nakon oplodnje, odnosno do navršenih 10 tjedana trudnoće

Potpora žutom tijelu – hormonska nadomjesna terapija u lutealnoj fazi, obično progesteron

Prenošenje – porođaj živorođenog ili mrtvorođenog djeteta nakon navršenih 42 tjedna trudnoća

Prijevremeni porođaj, vrlo rani – porođaj nakon 22, a prije 28 navršenih tjedana trudnoće

Primatelj u MAR postucima (recipient) – osoba ili par koji prima doniranu jajnu stanicu, spermij ili zametak u svrhu ostvarivanja trudnoće, a s namjerom da postane socijalno prepoznata kao roditelj

Progesteron – ženski spolni hormon koji se stvara u drugoj polovici menstruacijskog ciklusa, i održava trudnoću, ukoliko do nje dođe

Pronukleus – okrugla struktura okružena membranom koja sadrži kromatin, a nalazi se u jajnoj stanici. Uobičajeno, nakon oplodnje su vidljiva dva pronukleusa, svaki sadrži haploidan set kromosoma, jedan set porijeklom iz jajne stanice, a drugi iz spermija; prije formiranja zigote

Protokol – naziv za popis lijekova koji će se koristiti kod stimulacije ovulacije u MPO postupcima, i način njihovog uzimanja

Protutijela, antispermalna – protutijela koja prepoznaju i vežu se za antigene na površini spermija

R

Redukcija embrija/fetusa, inducirana – postupak koji se radi kod višeplodnih trudnoća s namjerom da se smanji broj gestacijskih vreća ili embrija/fetusa

Redukcija/nestanak ploda  – spontani nestanak jedne ili više gestacijskih vreća u višeplodnoj trudnoći, neovisno o tome da li je prethodno ultrazvučno viđen plod

Reproduktivna kirurgija – kirurški postupci koji se koriste u svrhu dijagnostike, očuvanja, ispravljanja i/ili poboljšanja reproduktivne funkcije u muškaraca ili u žena. Pojam uključuje i postupke koji se koriste u svrhu kontracepcije (sterilizacija)

Reproduktivna skrb, prekogranična (Cross border reproductive care) – omogućavanje usluga iz područja reproduktivne medicine izvan granica države prebivališta

Rezerva jajnika – pojam koji se koristi kako bi se naznačio broj i/ili kvaliteta jajnih stanica, a odražava sposobnost reprodukcije. Rezerva jajnika se može procijeniti bilo kojim od nekoliko slijedećih načina: dob žene, ultrazvučno određen broj antralnih folikula, razina AMH, razina FSH i E2; klomifenski test; odgovor na stimulaciju gonadotropinima; kvaliteta jajnih stanica i/ili zametaka u MAR postupcima, temeljena na broju, morfologiji ili genetskoj procjeni jajnih stanica i/ili zametaka

Rezerva jajnika, smanjena – smanjen broj i/ili kvaliteta jajnih stanica koji smanjuju mogućnost reprodukcije (vidi pod ovarijska rezerva)

Rođenje (jednoplodno) – kompletna ekspulzija ili ekstrakcija fetusa nakon navršenih 22 tjedana trudnoće, neovisno o tome da li je živorođeno ili mrtvorođeno, odnosno ako je nepoznato trajanje trudnoće, rođenje se odnosi na fetus porođajne mase veće od 500 g. Jednoplodno rođenje se odnosi na rađanje 1 djeteta, a porođaj višeplodnih trudnoća, npr. porođaj blizanaca, se bilježi kao dva rođenja

S

Salpingektomija – kirurško odstranjivanje cijelog jajovoda

Salpingostomija – kirurška metoda kod koje se na jajovodu učini otvor, ili u svrhu uklanjanja ektopične trudnoće ili za otvaranje začepljenog jajovoda ispunjenog tekućinom (hidrosalpinks)

Sazrijevanje jajne stanice, poticanje – intervencija kojom se nastoji potaknuti in vivo ili in vitro sazrijevanje jajne stanice, odnosno nastavak mejoze (do metafaze II)

Seminalna plazma – tekućina iz ejakulata

Sertolijeva stanica – ne-zametna stanica iz sjemenih kanalića, posreduje djelovanje testosterona i FSH u testisu, opskrbljuje stanice spermatogeneze hranjivim tvarima i bjelančevinama, stvara barijeru krv-testis te luči AMH

SIN – Salpingitis isthmica nodosa – nodularno zadebljanje proksimalnog dijela jajovoda (na mjestu spajanja s matericom) koje izobliči ili začepi jajovod te povećava rizik za ektopičnu trudnoću i neplodnost

Singamija – spajanje muškog i ženskog pronukleusa

Sjeme, likvefakcija – proces u kojem proteolitički enzimi razgrađuju proteine te uzrokuju rastapanje plazme sjemena

Sjeme, viskoznost – relativna tečnost sjemena

Sjeme, volumen – količina tekućine u ejakulatu

Sjeme/ejakulat – tekućina koja se izbacuje ejakulacijom, a sadrži stanice i izlučevine iz testisa i pomoćnih spolnih žlijezda

Spermatogeneza, smanjena – histološki nalaz smanjene proizvodnje spermija u sjemenim kanalićima što rezultira smanjenom koncentracijom ili nedostatkom spermija u ejakulatu

Spermatogeneza, zastoj – nemogućnost razvoja zametnih stanica na početku ili tijekom mejoze kroz specifične faze spermatogeneze

Spermij – zrela muška spolna stanica; proizvodi se u testisima te posjeduje sposobnost oplodnje jajne stanice. Glava sadrži genetski materijal, središnji dio spermija stvara energiju potrebnu za kretanje, a dugački, tanak rep  ga pokreće

Spermiji, gustoća – odnos masa/volumen (specifična težina) za spermije

Spermiji, izoliranje  – postupak odvajanja spermija centrifugiranjem te ponovnom suspenzijom spermija u medij. Može se koristiti za odvajanje seminalne plazme i infektivnih čestica prije intrauterine inseminacije i MAR postupaka. Postupak se pokazao učinkovitim za uklanjanje HIV-a. Moguće je učinkovit i za uklanjanje ostalih infektivnih čestica, međutim potrebno je prethodno dokazati kliničku sigurnost i učinkovitost za pojedinu infektivnu česticu. Ponekad se koristi pojam “ispiranje spermija” (“sperm washing“)

Spermiji, koncentracija  – broj spermija (u milijunima) u 1 ml sjemena

Spermiji, pokretljivost  – udio (u postocima) pokretljivih spermija u odnosu na ukupan broj spermija

Spermiji, ukupan broj – izračunat ukupan broj spermija u ejakulatu (umnožak volumena sjemena i koncentracije spermija određene na uzorku sjemena)

Spermiji, vitalnost – udio (u postocima) živih spermija u odnosu na ukupan broj spermija u ejakulatu

Sterilitet  –  trajna nemogućnost ostvarenja trudnoće

Stimulacija jajnika – korištenje lijekova za poticanje razvoja folikula. Može se koristiti u dvije svrhe: 1) za ciljane (tempirane) odnose ili inseminaciju; 2) u MAR postupcima sa ciljem prikupljanja većeg broja jajnih stanica prilikom aspiracije

Stimulacija za IVF, blaga – protokol u kojem se za stimulaciju ovulacije koriste gonadotropini, i/ili drugi lijekovi, s namjerom da se ograniči broj jajnih stanica za IVF

Stopa fertiliteta kohorte, ukupna (Cohort total fertility rate – CTFR) – prosječan broj živorođene djece po ženi primijenjen na skupini žena koje su rodile. Rezultat je dobiven nakon što žena završi reproduktivnu dob.

Stopa fertiliteta specifična za dob (ASFR –  Age specific fertility rate) – broj živorođene djece po ženi određene dobne skupine u određenoj kalendarskoj godini, izraženo na 1000 žena te dobne skupine

Stopa implantacije – broj vidljivih gestacijskih vreća podijeljen s brojem vraćenih embrija (obično se izražava kao postotak %)

Stopa kliničkih trudnoća – broj kliničkih trudnoća izražen na 100 započetih ciklusa, aspiracija ili embriotransfera. Kada se bilježi stopa kliničkih trudnoća, mora biti označen nazivnik (započeti ciklus, aspiracija ili embriotransfer)

Stopa mrtvorođenih – broj mrtvorođenih na ukupno 1000 porođaja (živorođeni + mrtvorođeni)

Stopa neonatalnog mortaliteta – broj neonatalnih smrti (unutar 28 dana) na 1000 živorođenih

Stopa perintalne smrti/mortaliteta – broj perinatalnih smrti na ukupno 1000 svih porođaja (mrtvorođeni i živorođeni)

Stopa plodnosti specifična za određeno razdoblje (Period total fertility rate – PTFR) – procijenjen prosječan broj živorođene djece po jednoj ženi tijekom reproduktivnog razdoblja, ako u određenom periodu stopa plodnosti po dobi ostane konstantna u odnosu na trenutnu dobno specifičnu stopu plodnosti

Stopa plodnosti, ukupna (Total fertility rate – TFR) – prosječan broj živorođenih po jednoj ženi. Može biti određen retrospektivno kao ukupna stopa fertiliteta kohorte (CTFR) ili kao procjena prosječnog broja (stopa plodnosti specifična za određeno razdoblje – PTFR)

Stopa porođaja – broj porođaja izražen na 100 započetih ciklusa, aspiracija ili embriotransfera. Kada se bilježi stopa porođaja, nazivnik (započet ciklus/aspiracija/embriotransfer) mora biti označen. Uključuje porođaje koji su rezultirali rođenjem jednog ili više živorođene i/ili mrtvorođene djece. Porođaj jednoplodne, blizanačke ili višeplodne trudnoće bilježi se kao jedan porođaj. Ako se porodi više od jednog novorođenčeta, bilježi se jedan porođaj s više rođenja.

Stopa porođaja nakon liječenja neplodnosti po pacijentu – broj porođaja jednog ili više živorođene i/ili mrtvorođene djece izražen na 100 pacijenata liječenih od neplodnosti

Stopa porođaja po aspiraciji/započetom ciklusu, kumulativna, s najmanje jednim živorođenim djetetom – broj porođaja s najmanje jednim živorođenim djetetom koji su posljedica jednog započetog MAR ciklusa ili MAR ciklusa s aspiracijom, uključujući i sve ET (u svježem i u kriopostupcima), sve dok ne dođe do jednog porođaja živog djeteta ili dok se ne iskoriste svi zameci. Porođaj jednoplodne, blizanačke ili višeplodne trudnoće se registrira kao jedan porođaj. U nedostatku potpunih podataka, kumulativna stopa porođaja se često procjenjuje.

Stopa porođaja, ukupna s najmanje jednim živorođenim – ukupan broj porođaja s najmanje jednim živorođenim koji su posljedica jednog započetog MAR ciklusa ili jednog MAR ciklusa s aspiracijom, uključujući i sve cikluse sa svježim embriotransferom ili krioembriotransferom. Uključuje slučajeve kad iz jednog započetog MAR ciklusa ili jednog MAR ciklusa s aspiracijom ima više od jednog porođaja, sve dok se ne iskoriste svi zameci. Napomena: porođaj jednog djeteta, blizanaca ili drugih višeplodnih trudnoća, računa se kao jedan porođaj. Ako nema potpunih podataka, ukupna stopa porođaja se procjenjuje

Stopa prirođenih (kongenitalnih) anamalija pri rođenju – broj djece rođene sa znakovima prirođenih anomalija, izražen na 10000 rođene djece. Trebalo bi se izvijestiti o vremenu otkrivanja anomalije.

Stopa živorođenosti – broj porođaja koji su rezultirali barem jednim živorođenim djetetom, izražen na 100 ciklusa. U slučaju MPO postupaka, može se odnositi na započete cikluse, inseminacije, aspiracije ili embriotransfere. Kada se bilježi stopa porođaja, nazivnik (započet ciklus/inseminacija/aspiracija/embriotransfer) mora biti označen.

Subfertilitet – pojam koji bi se trebao koristiti naizmjenično s neplodnošću (infertilitetom)

Subfertilnost – smanjena plodnost u odnosu na uobičajenu

Surogat majka  – žena koja dogovorno nosi trudnoću s namjerom da dijete preda namijenjenom roditelju/roditeljima. Spolne stanice mogu biti porijekla namijenjenog/namijenjenih roditelja ili od treće strane.

Surogat majka, tradicionalna – žena koja istovremeno donira jajnu stanicu i dogovorno nosi trudnoću koja je posljedica oplodnje njene jajne stanice inseminacijom ili MAR postupkom

T

Teratozoospermija  – smanjen udio morfološki urednih spermija u ejakulatu, ispod referentnih vrijednosti. Prilikom izdavanja nalaza, referentne vrijednosti bi trebale biti označene

Testis, jatrogeno oštećenje – oštećena funkcija testisa nakon zračenja, kemoterapije ili hormonskog liječenja; ili zbog oštećene vaskularizacije testisa nakon operacije hernije

Težak/velik za gestacijsku dob – porođajna težina iznad 90. percentile za spolno specifičnu referentnu porođajnu težinu određene dobi trudnoće. Prilikom izvještavanja o ishodu, referentne vrijednosti bi trebale biti označene. Ako je nepoznata dob trudnoće, bilježi se porođajna težina

Time-lapse imaging – fotografsko bilježenje mikroskopskih slika u redovnim intervalima u MAR; odnosi se na snimanje gamete, zigote, zametka u fazi dijeljenja ili blastociste

Torzija jajnika – djelomična ili potpuna rotacija vaskularne peteljke jajnika koja uzrokuje opstrukciju protoka krvi u jajnik te može dovesti do odumiranja (nekroze) tkiva jajnika

Transfer jednog zametka (Single embryo transfer-SET) – transfer jednog zametka u MAR postupcima. Definira se kao izborni (elektivni – eSET) kad je za transfer dostupno više od jednog zametka zadovoljavajuće kvalitete

Transfer majčinog vretena (maternal spindle transfer) – prijenos majčinog vretena (uključujući majčine kromosome) iz jajne stanice pacijentice u doniranu jajnu stanicu iz koje je uklonjeno vreteno s kromosomima

Transfer pronukleusa – transfer pronukleusa iz zigote pacijentice u doniranu enukleiranu zigotu

Trisomija – abnormalan broj kopija kromosoma u stanici karakteriziran prisustvom tri, umjesto normalno dva homologna kromosoma. Većina ljudskih embrija s trisomijama nije sposobna za život

Trofoektoderm – stanice koje formiraju vanjski sloj blastociste i imaju potencijal da se razviju u posteljicu i plodove ovoje

Trudnoća – stanje reprodukcije koje započinje implantacijom zametka, a završava kompletnom ekspulzijom i/ili ekstrakcijom svih produkata implantacije

Trudnoća nepoznatog sijela – trudnoća dokumentirana pozitivnim hCG testom bez ultrazvučne vizualizacije trudnoće. Pojam se odnosi samo na razinu hCG koja je kompatibilna s ultrazvučnom vizualizacijom gestacijske vreće

Trudnoća, biokemijska – trudnoća dijagnosticirana jedino prisustvom betahCG-a u urinu ili serumu

Trudnoća, gubitak – ishod bilo koje trudnoće koji ne rezultira barem jednim živorođenim djetetom. Kada se izvještava o gubitku trudnoće, potrebno je naznačiti procijenjenu dob trudnoće prilikom gubitka trudnoće

Trudnoća, heterotopična – trudnoća u kojoj se najmanje jedan zametak nalazi materničnoj šupljini, a istovremeno se najmanje jedan zametak nalazi izvan maternične šupljine

Trudnoća, intrauterina – trudnoća u kojoj je zametak implantiran u šupljini maternice

Trudnoća, klinička – trudnoća dijagnosticirana ultrazvučnom vizualizacijom jedne ili više gestacijskih vreća ili definitivnim kliničkim znakovima trudnoće. Osim uredne unutarmaternične trudnoće, uključuje i klinički zabilježenu ektopičnu trudnoću

Trudnoća, višeplodna – trudnoća s više od jednog ploda

Trudnoća, višeplodna (High-order multiple gestation) – trudnoća s tri ili više embrija ili fetusa

U

Unisomija  –  gubitak jednog kromosoma; umjesto dvije kopije određenog kromosoma u stanici je prisutna samo jedna kopija. Većina unisomija u ljudskih zametaka je inkompatibilna sa životom

Unutarnja masa stanica (Inner cell mass) – grupa stanica pričvršćena uz polarni trofoektoderm, a koja sadrži embrionalne matične stanice koje imaju sposobnost da se razviju u stanice i tkiva ljudskog bića, izuzev posteljice i plodovih ovoja

Uterus – maternica

V

Varikokela – proširenje vena koje odvode krv iz testisa (vena spermatičnog pleksusa)

Varikokelektomija  – postupak kojim se začepi ili odstrani dio unutarnje spermatične vene koja se proširila u varikokelu

Vazektomija – postupak kojim se začepi sjemenovod. Obično se izvodi obostrano u svrhu sterilizacije

Vitrifikacija – ultrabrza metoda krioprezervacije (zamrzavanja) kojom se sprečava stvaranje leda u stanici, a stanica se pretvara u strukturu nalik staklu

Vrat maternice (cerviks) – dio maternice koji strši u svod rodnice

Vrijeme do trudnoće (Time to pregnancy – TTP) – vrijeme koje je potrebno da se postigne trudnoća, računa se u mjesecima ili menstrualnim ciklusima

Z

Zametak, predimplantacijski – zametak u stadiju razvoja od dvostaničnog do implantacije

Zametak, u fazi dijeljenja (Cleavage stage embryos) – zametak od dvostaničnog stadija do stadija morule, ali ne uključuje stadij morule

ZIFT – Transfer zigote u jajovod (Zygote intrafallopian transfer) – MAR postupak u kojem se radi transfer jedne ili više zigota u jajovod

Zigota – struktura koja nastaje oplodnjom zrele jajne stanice spermijem, a prije završetka prve mitotičke diobe

Zona pellucida  – glikoproteinska opna koja okružuje jajnu stanicu

Ž

Ženska neplodnost – neplodnost uzrokovana primarno ženskim faktorima, a obuhvaća: poremećaj ovulacije; smanjenu rezervu jajnika; anatomske, hormonske, genetske, funkcionalne ili imunološke abnormalnosti reproduktivnog sustava; kronične bolesti; te seksualna stanja koja nisu kompatibilna sa spolnim odnosom

Živorođenost – potpuna ekspulzija ili ekstrakcija ploda, nakon navršenih 22 tjedana trudnoće, koji nakon porođaja diše ili pokazuje druge sigurne znakove života, kao što su otkucaji srca, pulzacije pupkovine, pokreti voljnih mišića; neovisno o tome da li je pupovina odrezana ili posteljica nije odljuštena. Porođajna težina od 500g i više se može koristiti ako je nepoznata dob trudnoće. Živorođenost se odnosi na jedno novorođenče, npr. blizanački porođaj predstavlja dvije živorođenosti