Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Tijekom par godina našeg rada, pokazalo se da kod embriotransfera dvije blastociste imamo veći broj blizanačkih trudnoća, a da je i kod embriotransfera jedne blastociste gotovo tri puta češća monozigotna (jednojajčana) blizanačka trudnoća nego u žena koje nisu u postupcima MPO, pa zato molimo žene mlađe od 36 godina, koje su u svom prvom ili drugom MPO postupku, da razmisle o embriotransferu samo jedne blastociste ukoliko nam je više blastocista na raspolaganju.

Elektivni embriotransfer samo jednog embrija ili samo jedne blastociste (SET – single embryo transfer ili SBT – single blastocyst transfer) jest svjetski trend i preporuka, jer višeplodne trudnoće nose nezanemarive rizike. Kod embriotransfera dvije blastociste šansa za blizanačku trudnoću u populaciji žena mlađih od 36 godina veća je od 50%, a postoji i šansa da se jedna od blastocista podijeli i nastane troplodna trudnoća. Naša preporuka koliko embrija vratiti svakako će i dalje biti individualizirana i usklađena sa Vašim željama. Međutim, ukoliko se kod Vas planira transfer petog dana, molimo Vas da razmislite i razgovarate s nama o opciji vraćanja samo jedne blastociste, jer u dobro odabranih parova i takav ET nosi veliku šansu za trudnoću.

Molimo da također imate na umu da se ova preporuka ne odnosi:

– na žene koje imaju dvodnevne i trodnevne zametke
– na žene starije od 36 godina

Ukoliko se takve žene odluče za transfer jednog embrija, njihova će šansa za uspjeh ciklusa biti nešto manja (podatke prema dobi i starosti zametka možete vidjeti u našim tablicama uspješnosti).