Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U poliklinici Betaplus 2020. godine bilo je ukupno 503 započeta MPO postupka, od toga 279 za IVF/ICSI, 162 za krioembriotransfer i 62 inseminacije.

Ostvarene su ukupno 173 biokemijske trudnoće od ta 503 započeta ciklusa, što čini uspješnost od 34,4% po započetom bilo kojem ciklusu u našoj poliklinici. U MPO postupak ušle su žene u dobi od 19-45 godina. Najmlađa pacijentica kod koje je postignuta trudnoća imala je 19 godina, a najstarija 45 godina. Trenutno je 115 trudnoća iz prošle godine i dalje u tijeku (“ongoing”).

U 2020. godini bilo je ukupno 83 poroda, u kojima je rođeno 90 djece.

 

IVF/ICSI

Započeto je ukupno 279 svježih ciklusa. U 11 ciklusa odustalo se prije aspiracije, i to u 4 pacijentice zbog pozitivnog Covid-19 testa te u 7 zbog lošeg odgovora na terapiju.

Embriotransfer nije učinjen u ukupno 51 pacijentice. Od 40 pacijentica u kojih je učinjena aspiracija, embriotransfer nije učinjen zbog sljedećih razloga: negativna aspiracija (8), oocita nedostatne kvalitete (2), izostala oplodnja (8), zametak zaustavljen u razvoju (1), nije uspio prolazak kroz cervikalni kanal (1), a u 18 pacijentica je učinjen „freeze all“ postupak, uglavnom zbog opasnosti od razvoja sindroma hiperstimulacije. Preostale 2 pacijentice su zbog izvanrednih okolnosti morale biti upućene u suradnu ustanovu, gdje je obavljena aspiracija i kasnije embriotransfer.

U svježem postupku, embriotransfer je učinjen u ukupno 228 ciklusa, od čega je u 43 ciklusa (18,8%), učinjen embriotransfer zametka starog pet dana (blastociste). Ovaj manji postotak nego inače posljedica je pandemije, jer smo tako željeli smanjiti rizik nove infekcije COVID-19 dok se čekao embriotransfer. U tome smo i uspjeli, i prema našim saznanjima nijedna naša pacijentica nije dobila covid-19 infekciju dok je čekala rezultate postupka.

U svih pacijentica ostvareno je ukupno 85 trudnoća (ukupna uspješnost 37,3% po svježem embriotransferu). Uspješnost po embriotransferu blastociste bila je 41.9% (18/43). U 116 ciklusa učinjen je embriotransfer 1 zametka, a trudnoća je postignuta u 45 žena (uspješnost 38,8%); u 108 ciklusa vraćena su 2 zametka, trudnoća je postignuta u 40 žena (uspješnost 37,03%), dok su u 4 ciklusa vraćena 3 zametka, ali niti u jednom nije postignuta trudnoća.

Od 279 započetih ciklusa za IVF/ICSI postupak u 205 ciklusa korišten je standardni protokol za stimulaciju ovulacije (puna stimulacija). Od toga je embriotransfer učinjen u 167 ciklusa, te je postignuto 66 trudnoća (uspješnost 39.5% po embriotransferu). Blagi protokoli stimulacije koristili su se u 71 ciklusu, od toga je u 60 ciklusa učinjen embriotransfer. Do trudnoće je došlo u 19 žena što je uspješnost 31.7%  po embriotransferu za blagu stimulaciju. IVF/ICSI postupak započet je u 3 prirodna ciklusa, od toga embriotransfer je učinjen samo u 1, u kojem nije došlo do trudnoće.

Radi komplikacija nakon IVF/ICSI postupka hospitalizirana je 1 žena. Radilo se o intraabdominalnom krvarenju koje se spontano zaustavilo te je otpuštena u dobrom općem stanju iz bolnice, nakon jednodnevnog promatranja.

 

KRIOPOSTUPCI

  1. godine imali smo ukupno 162 započeta ciklusa za krioembriotransfer, a učinjeno ih je 161. U jedne žene se odustalo od postupka zbog pojave krvarenja na dan planiranog krioembriotransfera.

Od 161 krioembriotransfera, blastociste su vraćene u 156 ciklusa, a u 5 ciklusa radio se krioembriotransfer trodnevnih zametaka. Do trudnoće je došlo u 79 postupaka s blastocistama (uspješnost 50.6%), od čega su 67 trudnoće u stimuliranim postupcima, a 12 u prirodnom ciklusu. Uglavnom smo radili kriopostupke u stimuliranim ciklusima, zbog manjeg rizika od odustajanja. Do trudnoća je došlo nakon 58 krioembriotransfera jedne blastociste, te nakon 21 krioembriotransfera dvije blastocite. S obzirom da, zbog manjeg rizika od komplikacija, težimo jednoplodnim trudnoćama, u mlađim dobnim skupinama uglavnom sugeriramo kriopohranu jedne kvalitetne blastociste po nosaču.

U kriopostupcima s trodnevnim zamecima nije postignuta trudnoća.

 

INSEMINACIJA

  1. godine učinjene su ukupno 62 inseminacije, od toga 7 u prirodnom ciklusu, a 55 u stimuliranom ciklusu. S obzirom da je česta indikacija za inseminaciju anovulacija, uglavnom inseminacije radimo u stimuliranom ciklusu. Nakon inseminacije, trudnoća je ostvarena u 9 žena u dobi od 29-40 godina što čini uspješnost od 14.5%.

 

BLIZANAČKE TRUDNOĆE

U 2020. godini ostvareno je ukupno 8 blizanačkih trudnoća (4,62%  od ukupnog broja trudnoća), od toga 4 nakon svježeg IVF/ICSI postupka, a 4 nakon krioembriotransfera. Nakon inseminacije nije bilo višeplodnih trudnoća.