Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

2019.g. u imali smo ukupno 501 započetih ciklusa, od toga 303 za IVF/ICSI, 122 kriopostupaka i 76 za inseminaciju.U cijeloj godini bilo je 86 poroda iz postupaka započetih 2018.g. i početkom 2019.g. Najmlađa MPO pacijentica u 2019.g. imala je 23 godinu, a najstarija 45 godina.

Svježi IVF/ICSI postupci

Od 303 započeta IVF/ICSI ciklusa, u 7 smo odustali prije aspiracije, uglavnom jer nije bilo porasta folikula. Jednu pacijenticu smo uputili na aspiraciju u drugu Ustanovu zbog tehničkih problema.

U 51 ciklusu nije učinjen embriotransfer i to zbog sljedećih razloga:

  • 10 “freeze all“ postupaka, uglavnom zbog opasnosti od razvoja sindroma hiperstimulacije
  • U 21 ciklusu je izostala fertilizacija
  • Nepravilna oplodnja u 1 ciklusu
  • Negativna aspiracija u 6 ciklusa
  • U 9 ciklusa su aspirirane oocite bile nedostatne kvalitete za oplodnju
  • U 4 ciklusa zameci su se zaustavili u razvoju prije ET

Embriotransfer je učinjen u 245 svježa ciklusa, od toga je u 43 ciklusa učinjen ET 5.dan (stadij blastociste). Embriotransfer 1 zametka učinjen je u 108 svježih ciklusa (od toga 40 pozitivnih testova na trudnoću, odnosno 37%), 2 zametka u 118 ciklusa (47 pozitivan test = 39,8%), a 3 zametka u 19 ciklusa (4 pozitivna testa =21%).

Ukupna uspješnost po ET u svježem ciklusu bila je 37,14%.

Od 303 započeta ciklusa, u 198 ciklusa korišten je standardni protokol za stimulaciju ovulacije („puna stimulacija“). Od tih 198 ciklusa, ET je učinjen u 172 ciklusa, a trudnoća je ostvarena u 70 ciklusa što je uspješnost 40% po embriotransferu. Započetih ciklusa sa blagom stimulacijom bilo je ukupno 86, a ET je učinjen u 65 ciklusa. Trudnoća iz IVF/ICSI postupaka s blagom stimulacijom bilo je 20, što je uspješnost 31% po embriotransferu.

Krioembriotransferi (FET)

2019.g. bilo je ukupno 122 krioembriotransfera, od toga 116 krioembriotransfera blastocisti i 6 trodnevnih. U 80 krioembriotransfera vraćen je 1 zametak, 2 zametka u 41 postupku, a u 1 su vraćena 3 zametka. Ostvarena je 61 trudnoća što je uspješnost 50%.

105 krioembriotransfera učinjeno je u stimuliranom ciklusu (najčešće estrogenima i gestagenima), a 17 je učinjeno u prirodnom ciklusu. U prirodnom ciklusu ostvareno je 17 trudnoća što je uspješnost 64.7%, dok je u stimuliranim ciklusima postignuto 105 trudnoća, odnosno 47.6%. Za FET u prirodnom ciklusu se odlučujemo uglavnom kod mlađih perspektivnijih žena što je vjerojatno razlog bolje uspješnosti.

Inseminacije (AIH)

U 2019.h. bilo je ukupno 76 započetih ciklusa za inseminaciju. Inseminacija je učinjena u 75 ciklusa, u 1 se odustalo zbog prevelikog broja folikula. Ostvareno je 10 trudnoća, što je uspješnost 13%.  Dob žena u kojih je ostvarena trudnoća inseminacijom je od 24 do 38 godina.