Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U sljedećem tekstu možete pročitati rezultate uspješnosti liječenja potpomognutom oplodnjom u Poliklinici BetaPlus, za 2017. godinu.

Ukupan broj svih započetih ciklusa prošle godine bio je 517. Od toga je bilo 320 IVF/ICSI postupaka, 146 kriopostupaka i 51 inseminacija. U tim postupcima ostvarili smo ukupno 147 trudnoća. To je 28% uspješnosti, po svakoj ženi koja je ušla u bilo kakav postupak u Poliklinici BetaPlus, na što smo vrlo ponosni.

Svježi postupci IVF/ICSI

Od ukupno 320 aspiracija za IVF/ICSI, u 93 pacijentice nismo učinili embriotransfer:

– u 20 pacijentica smo kriopohranili sve dobivene zametke (“freeze all embryos”) zbog opasnosti od sindroma hiperstimulacije jajnika (6,2%)

– u 27 (8,4%) pacijentica odustalo se od postupka prije aspiracije, zbog neadekvatnog razvoja folikula

– u 21 (6,5%) pacijentica zbog negativne aspiracije

– u 20 (6,2%) pacijentica zbog izostanka fertilizacije

– u 5 (1,5%) pacijentica zameci se nisu razvijali

Pacijentice koje nisu imale aspiraciju, ili na aspiraciji nisu dobile stanice, uglavnom su bile uznapredovale dobi i vrlo niske rezerve jajnika. Pacijentice kod kojih se jajne stanice ne bi oplodile ili bi se zametak prestao razvijati su imale različite uzroke neplodnosti.

Tako je embriotransfer u svježem ciklusu imalo ukupno 227 žena. Bilo je 7 višeplodnih trudnoća (3%),  jedna izvanmaternična  trudnoća,  a hospitalizacija zbog razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika nije bilo. U stimuliranim postupcima prošle godine bilo je 11 biokemijskih trudnoća te 10 spontanih pobačaja.

Veću šansu za uspjeh su imale mlađe pacijentice, sa mlađim partnerima, koje bi dobile više jajnih stanica i više zametaka, pa su time imale veću šansu za kriopohranu zametaka i embriotransfer peti dan, kada se već iskristaliziraju kvalitetniji zameci. Ovo možete vidjeti u tablici ispod.

Krioembriotransfer (FET)

Od 146 planiranih krioembriotransfera u 2017. godine on nije učinjen u 7 žena, zbog slabe reakcije na planiranu terapiju, ili drugih razloga.

U preostalih pacijentica je kod 71 učinjen FET jednog zametka (šest trodnevnih i 65 blastocista), a kod 68 FET dva zametka (12 trodnevnih i 56 blastocista). Kod pacijentica kod kojih je učinjen transfer jedne blastociste imali smo 30 trudnoća (46,1%), a kod pacijentica kod kojih smo učinili FET dvije blastociste 31 trudnoću (55,3%).

Kod FET-a dvije blastociste imali smo 7 blizanačkih trudnoća (12,5%). Imali smo i 16 biokemijskih trudnoća, 13 spontanih pobačaja, i jednu heterotopičnu trudnoću (kad se jedan zametak razvija unutar maternice a drugi izvan nje), koja nažalost nije završila porodom.

Inseminacija (AIH)

Inseminacija je započeta u ukupno 51 žene, ali se u 4 žene iz raznih razloga odustalo od zahvata, tako da smo inseminacijom liječili 47 žena. Imali smo ukupno 10 trudnoća, od toga su 2 završile kao spontani pobačaj. Time nam je ova godina za žene kod kojih smo radili inseminaciju najuspješnija od početka rada, pretpostavljamo zbog strogog odabira pacijentica koje imaju šansu u inseminaciji.

Ostale rezultate, po dobi, možete vidjeti u tablici ispod.

Uspješnost blage stimulacije za IVF/ICSI

Kako imamo ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) uglavnom za blage stimulacije za IVF/ICSI, prošle godine takvih smo stimulacija imali ukupno 64. Embriotransfer je imalo 55 žena. Uspješnost po dobi možete vidjeti ispod.

Želimo naglasiti da je kod nekih žena blaga stimulacija za IVF/ICSI, mada ima nešto manju uspješnost u svježem ciklusu od standardne stimulacije, dobar izbor. U mlađim dobnim skupinama (ispod 35) to su svakako žene sa visokim AMH (preko 25 pmol/l), jer im se korištenjem blage stimulacije značajno smanjuje rizik za hiperstimulaciju jajnika, a istovremeno postoji velika vjerojatnost da će takve pacijentice imati kriopohranjene zametke, i kumulativno doći do trudnoće u tom ciklusu. Također, kako vidite po postotku uspješnosti, žene mlađe od 35 godina, čak i sa normalnom rezervom jajnika, imaju veliku šansu ostvariti trudnoću u jednom ciklusu blage stimulacije.

U starijim dobnim skupinama blaga stimulacija se koristi jer se njome dobiva otprilike jednak broj stanica za oplodnju i približno jednake šanse za trudnoću kao i standardnom stimulacijom; međutim preporučujemo izmijenjivati blage i standardne protokole.