Select Page

AIH i IVF/ICSI

AIH i IVF/ICSI

Spermiogram je diferentna pretraga analize ejakulata muškarca koju su ovlašteni provoditi biolozi-embriolozi koji se bave potpomognutom oplodnjom. U Poliklinici BetaPlus za tu pretragu imamo inozemnu kontrolu kvalitete rada laboratorija (QueDeGa, Quality control program of the German Society of Andrology of Germany), jer inače nalazi jako variraju.

Prije davanja uzorka sjemena potrebno je suzdržavati se od spolnih odnosa dva do pet dana. Apstinencija ni duža ni kraća od toga nije preporučljiva. Potrebno je imati sterilnu posudicu u kojoj se predaje uzorak, a koja se ili kupi u ljekarni (sterilna posudica za urinokulturu) ili dobije u poliklinici.

Prije davanja uzorka potrebno je oprati ruke i spolovilo. Posudu treba otvoriti pažljivo, dodirujući poklopac samo izvana, i odlažući poklopac vanjskom stranom prema dolje. Po davanju uzorka posudu sa uzorkom treba pažljivo zatvoriti i ostaviti u prostoriji, a osoblje će doći po nju.

Iznimno, u dogovoru sa osobljem poliklinike, uzorak se može donijeti i od kuće. Tada se također slijede gornje upute, a posudicu tijekom transporta treba držati na toplom, najbolje uz tijelo. Ne smije proći više od sat vremena od davanja uzorka do dolaska u polikliniku. Kod predavanja uzorka potrebno je potpisati obrazac kojim se potvrđuje identitet davatelja sjemena.

Od 01.12.2022. uzorak sjemena je moguće dati samo na lokaciji u Ulici Charlesa Darwina 6H.

Za spermiogram se potrebno naručiti na naš broj telefona ili na e-mail adresu spermiogram@poliklinika-betaplus.hr. Molimo da kod narudžbe specificirate želite li računalnu ili klasičnu analizu spermiograma.

Nalaz ćete isti dan dobiti e-mailom. Original vam možemo poslati poštom, ili možete doći po njega.