Select Page

Aktualno

Aktualno

2016. Vitamin D i (ne)plodnost

Glavna uloga vitamina D kod ljudi je očuvanje gustoće kostiju. Međutim, nedavna istraživanja su pokazala važnu ulogu vitamina D u očuvanju cjelokupnog zdravlja organizma. Smanjene razine vitamina D nađene su kod osoba koje boluju od različitih kroničnih bolesti: kardiovaskularnih, autoimuinih, zloćudnih te šećerne bolesti.

Također, istraživanja su pokazala da žene sa višim razinama vitamina D u krvi češće ostvaruju trudnoću pomoću postupaka medicinski potpomognute oplodnje, od onih sa nižim razinama vitamina D.

Grupa američkih autora nedavno je objavila retrospektivnu studiju u kojoj su dokazali da je u žena koje boluju od sindroma policističnih jajnika, serumska razina vitamina D (25-OH D) nezavisni čimbenik uspjeha postupaka medicinski potpomognute oplodnje (MPO). Prema smjernicama Endokrinološkog društva Sjeverne Amerike dostatne razine vitamina D u krvi su ≥ 30 ng/ml (≥ 75 nmol/L). Za žene koje planiraju trudnoću optimalne vrijednosti su ≥ 45 ng/ml (≥ 112,5 nmol/L), odnosno korigirano prema spomenutoj studiji ≥ 39 ng/ml (≥ 97,5 nmol/L).

U žena sa sindromom policističnih jajnika i smanjenom razinom vitamina D u krvi, nadoknadom vitamina D u dozi 50 000 IU tjedno tijekom 8 tjedana, dolazi do regulacije menstrualnog ciklusa, smanjenja akni i veće stope spontanih trudnoća, u usporedbi sa ženama koje nisu uzimale vitamin D.

Status vitamina D možete si odrediti vađenjem krvi u laboratoriju (određuje se 25-OH D). U vrijeme vađenja krvi ne smijete uzimati terapiju vitaminom D, kako bi rezultati bili pouzdani.

Obzirom da prekomjerni unos vitamina D može imati neželjene učinke na Vaše zdravlje, prije početka uzimanja vitamina D, svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom.