Select Page

Aktualno

Aktualno

Pitala: Lulica

Poštovani
Danas je prvi dan nakon aspiracije. Dobiveno je 5 jajnih stanica, od kojih su 4 dobre kvalitete
Jutros su mi javili da se stanice nisu oplodile, i da još možemo pričekati eventualno do sutra.
Možete li mi reći kolike su šanse da se išta promjeni, ili je prilično jasno da nema puno očekivanja. Puno Vam hvala

 

Odgovor: Laboratorij za humanu reprodukciju BetaPlus poliklinike

Poštovana, U laboratoriju za humanu reprodukciju oplodnja se provjerava 24 sata od postupka IVF ili ICSI.

Kad dođe do oplodnje na jajnoj stanici se trebaju vidjeti dva pronukleusa (jedan od majke, a drugi od oca). Nakon te faze, ta dva pronukleusa se približe jedan drugomu i stope, jezgrine ovojnice pronukleusa nestaju jer dolazi do miješanja genetskog materijala majke i oca, nakon čega slijedi dioba (dijeljenje) stanica.
 
Kada su pronukleusi stopljeni stanice su već oplođene, ali se to kod provjere oplodnje zasigurno ne može reći, jer se vidi samo jedan pronukleus. U takvim slučajevima oplodnja se provjerava i nekoliko sati kasnije kada je moguće vidjeti da li je došlo do dijeljenja stanica, odnosno do razvoja zametka.
Ukoliko se ni drugi dan ne vide znakovi oplodnje takav je nalaz definitivan.
Postavi pitanje