Select Page

Drugi izvori

Drugi izvori

Tekstovi iz stranih i domaćih publikacija, relevantni za područje MPO postupaka

Mirovanje nakon inseminacije?

Je li potrebno mirovanje nakon inseminacije? U listopadu 2017. u časopisu Human Reproduction objavljena je zanimljiva randomizirana studija Jan van Rijswijka i suradnika, po nazivom "Immobilization or mobilization after IUI: an RCT"....
+ Više

Krvna grupa i ishod IVF postupka

Ima li krvna grupa žene utjecaja na uspješnost IVF postupka? U časopisu Fertility and Sterility u rujnu 2017. godine objavljen je članak u kojem se istraživalo ima li utjecaja krvna grupa žene na uspješnost IVF postupka, pod nazivom:...
+ Više

Kava i alkohol u postupcima MPO

Kava i alkohol u postupcima MPO U današnje vrijeme, prilikom planiranja trudnoće i liječenja neplodnosti, savjetuje se u svakodnevni život uklopiti zdrave životne navike, koje između ostalog uključuju zabranu konzumacije kofeina i al...
+ Više

Do sada rođeno preko 5 milijuna IVF beba

Prema izvještaju ICMART-a (International Committee Monitoring Assisted Reproductive Technologies) predstavljenom na godišnjem kongresu ESHRE u Istanbulu 2012. godine, od 1978. i rođenja Louise Brown do danas je u svijetu rođeno preko 5...
+ Više

IVF ne podiže rizik za rak jajnika

Odavno se u medicinskoj literaturi spekulira da žene u postupcima potpomognute oplodnje imaju povišen rizik za karcinom jajnika, bilo zbog opetovanog uzimanja lijekova za stimulaciju bilo zbog stalnih punkcija jajnika. U velikoj studiji...
+ Više